ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
علي کياني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تغذيه و فيزيولوژي دام
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: kiani.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: asglu86@gmail.com
وبسایت شخصی: https://www.researchgate.net/profile/Ali_Kiani
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری تغذیه و فیزیولوژی دام- دانشگاه کپنهاک- دانمارک

 2. کارشناسی ارشد تغذیه دام- دانشگاه تربیت مدرس-ایران

 3. کارشناسی تولیدات دامی-دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران

مقالات علمی پژوهشی
 1. Effects of artichoke (Cynara scolymus L.) extract on antioxidant status in chicken thigh meat

 2. Effects on production performance and fatty acids composition of longissimus muscle of feeding dried de-oiled Satureja khuzistanica in Farahani finishing lambs.

 3. Comparative analysis of fatty acid composition of yolk lipids in indigenous and conventional chicken eggs

 4. Effect of energy source on some hydrolytic enzymes activities in different fractions of rumen liquor and N retention in sheep fed diet containing heat-processed broiler litter

 5. Cholesterol content and fatty acid composition of Longissimus dorsi and Biceps femoris muscles of an indigenous goat: effect of live weight at slaughter

 6. Temporal changes in plasma concentration of leptin , IGF1, Insulin and metabolites under extended fasting and re-feeding in growing lambs

 7. Plasma levels of anabolic hormones in suckling lambs are affected by late gestational nutrition

 8. تأثير مصرف تفاله مرزه خوزستاني بر غلظت ليپوپروتئين ها، تري گليسريد و كلسترول خون بره هاي پرواري

 9. Origins of non-metabolicable disease in early life nutrition

 10. Effect of undernutrition in foetal life on energy expenditure

 11. Interaction between the sequence of feeding of hay and concentrate, and boiling of barley on feed intake, the activity of hydrolytic enzymes and fermentation in the hindgut of Arabian mares

 12. مقایسه تاثیر آنتیاکسیدانی عصاره برگ زیتون با ویتامینهای Cو Eبر شاخصهای کیفی اسپرم گاو

 13. تاثیر ترتیب خوراک دهی و پختن دانه جو بر فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک در محتویات کولون مادیان عربی

 14. Effects of different carbohydrate sources on activity of rumen microbial enzymes and nitrogen retention in sheep fed diet containing recycled poultry bedding

 15. اثر سطوح مختلف خیسات مایع ذرت بر فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه و متابولیسم نیتروژن در بره های نر مغانی

 16. تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجههای شکمبه و ‌ متابولیتهای سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین

 17. تأثیر پختن دانه ي جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخصهاي مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان هاي بالغ عربی

 18. Differential metabolic and endocrine adaptations in llamas, sheep, and goats fed high- and low-protein grass-based diets

 19. تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیتهای خونی برههای پرواری فراهانی

 20. Comparative Analysis of Fatty Acid Composition of Yolk Lipids in Indigenous and Conventional Chicken Eggs

 21. تعیین سطح مطلوب استفاده از باقلای فرآوری شده با آنزیم در جیره مرغ گوشتی

 22. Effects of artichoke (Cynara scolymus L.) extract on antioxidant status in chicken thigh meat

 23. Alleviation of thermal and overcrowding stress in finishing broilers by dietary propolis supplementation

 24. مقایسه مدل ریاضی گمپرتز و شبکه عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی دریافت کننده عصاره کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی

 25. تأثیر مصرف تفاله مرزه خوزستانی بر غلظت لیپوپروتئین¬ها، تری¬گلیسرید و کلسترول خون بره¬های پرواری

 26. اثر تفالۀ اسانس گیري شدۀ مرزۀ خوزستاني بر عملکرد تولیدي و ترکیب اسیدهاي چرب عضلۀ راسته در بره هاي پرواري فراهاني

 27. Effects of live weight at slaughter on fatty acid composition of Longissimus dorsi and Biceps femoris muscles of indigenous Lori goat

 28. اثر منبع انرژی بر فعالیت برخی آنزیم های هیدرولیتیک بخشهای مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره حاوی کود مرغی فرآوری شده

 29. A review of the role of five kinds of alternatives to infeed antibiotics in broiler production

 30. Comparison of fatty acid profile of longissimus dorsi muscle in indigenous Lori cattle reared under rural and semi-industrial production system

 31. Long-term effects of foetal undernutrition on intermediary metabolism in growing lambs

 32. Impact of energy and protein restriction on energy expenditure of gestation in twin –bearing ewes

 33. Programming of intermediate metabolism in young lambs affected by late gestational maternal undernourishment

 34. Partition of late gestation energy expenditure in ewes using indirect calorimetry and linear regression

 35. Energy metabolism and methane production in llamas, sheep and goats fed high and low quality grass-based diets

 36. Supplementation of sugar beet pulp and roasted canola seed in a concentrate diet altered carcass traits, muscle (longissimus dorsi) composition and meat sensory properties of Arabian fattening lambs

 37. Supplementation of sugar beet pulp and roasted canola seed in a concentrate diet altered carcass traits, muscle (longissimus dorsi) composition and meat sensory properties of Arabian fattening lambs

 38. Effects of partially replacing barley with sugar beet pulp, with and without roasted canola seeds, on performance, rumen histology and fermentation patterns in finishing Arabian lambs

 39. تأثیر لیکوپن و مکمل انرژی بر غلظت ایمنوگلوبولین Gدر خون و آغوز تولیدی میشهای آبستن

 40. تأثیر ترتیب خوراک دهی و پختن دانه جو بر فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک در محتویات کولون مادیان عربی

 41. Comparison of the Fatty Acid Composition of the Longissimus Dorsi Muscle of Kids, Lambs and Calves Produced under Iranian Transhumant Production System

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تاثیر محدودیت مصرف پروتئین در اواخر آبستنی میش بر کمیت و کیفیت و اغوز و شیر در میش-معصومه قائد رحمتی

 2. تعیین و مقایسه نسبت اسیدهای چرب امگا- 3 به امگا-6 در شیر گاوداری¬های صنعتی و روستایی شهرستان خرم آباد-عباس میار کیانی

 3. تاثیر افزودن ماست ترش و خمیر ترش بر روی کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای-روزبه فلاح

 4. ساختار مولکولی -شیمیایی و تجزیه پذیری علف حشک یونجه استان کردستان به روش in situ -هانا شیخ احمدی

 5. تأثیر مصرف بلوک¬های اوره- ملاس بر غلظت اوره در شیر گاوهای پرورش یافته در شرایط روستایی-ناهید یوسفی

 6. تاثیر تغذیه بر نسبت اسید های چرب غیر اشباع به غیر اشباع در گوشت ران گوساله-علی یاری زاده

 7. اثر سطوح مختلف تقاله اسانس گیری شده گیاه مرزه در جیره غذایی بر پروفیل اسیدهای چرب گوشت بره های پرواری-حسین کریمی

 8. بررسی تاثیر مصرف تقاله اسانس گیری شده مرزه خوزستانی بر غلظت لیپوپروتین های سرم در بره های پرواری-زینب کوه نشین

 9. تأثیر خوراندن عصاره آرتیشو از طریق آب آشامیدنی در دوره رشد بر میزان پایداری لیپیدها درگوشت ران جوجه های گوشتی-مریم میردریکوندی

 10. تاثیر وزن کشتار بر ترکیبات شیمیایی کلسترول و پروفیل اسیدهای چرب گوشت بز-هوشنگ شکری

 11. مقایسه تأثیرات عصاره برگ زیتون با ویتامین C و E بر درصد تحرک و سلامت غشای اسپرم و غلظت TBARS در اسپرم گاو-شهین مظاهری

 12. تأثیر افزودن مکمل موننسین و متافیکس بر تخمیر شکمبه و فراسنجه¬های خون گاوهای هلشتاین-یونس ستاری

 13. تأثیر افزودن مکمل موننسین با و یا بدون متافیکس به جیره ¬بر قابلیت هضم موادمغذی، تولیدشیر، ترکیب و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین-قاسمی

 14. تاثیر افزودن یونوفر موننسین ومتافیکس بر فراسنجه های خونی بره¬های پرواری توده فراهانی-علی اسدی

 15. تاثیرات موننسین با و بدون اسیدهای آلی دی کربوکسیلیک بر صفات عملکردی و قابلیت هضم مواد مغذي در بره های پرواری توده فراهانی-احسان ولی پور

 16. تاثیر افزودن موننسین با و بدون متافیکس بر فراسنجه¬های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب گوشت بره¬های پرواری فراهانی-محمد تقی علیپور

 17. تأثیرات ترتیب خوراک دهی و فرآوری غلات بر مقاومت به انسولین در مادیان های بالغ عربی-منا امیری

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Higher energy expenditure in nutritionally programming offspring in later life in sheep

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. بررسی رابطه گونه دام ،نوع تغذیه و فصل کشتار بر نسبت اسیدهای چرب امگا-3 به امگا-6 در گوشت قرمز- دانشگاه علوم پزشکی لرستان-90-21م

   2. ارزیابی پیشامد محدودیت پروتیین میشهای آبستن بر غلظت پلاسمایی برخی پارامترهای خونی بره ها- دانشگاه لرستان-90-3م

   3. نسبت اسیدهای چرب خانواده امگا- 6 : امگا-3 در تخم مرغ صنعتی و بومی در شهرستان خرم آباد-دانشگاه لرستان-91-5م

   4. تاثیر مصرف بلوک های اوره - ملاس بر عملکرد تولید شیر گاوهای بومی-دانشگاه لرستان-91-5م

   5. مقایسه میزان کلسترول و پروفیل اسیدهای چرب گوشت بز در دو وزن کشتار -صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران کشور -94-11م

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. بیوانرژیتیک در تغذیه- مقطع دکتری

   2. هضم و متابولیسم-مقطع کارشناسی ارشد

   3. تغذیه دام پیشرفته (کربوهیدرات ها و چربی ها)- مقطع دکتری

   4. فیزیولوژی تغذیه -مقطع کارشناسی ارشد

   5. تغذیه نشخوارکنندگان-مقطع کارشناسی ارشد

   6. تغذیه دام تکمیلی -مقطع کارشناسی ارشد

   7. روش تحقیق-مقطع کارشناسی ارشد

   8. اندوکرینولوژی دستگاه گوارش-مقطع کارشناسی ارشد

   9. خوراک و خوراک دادن-مقطع کارشناسی

   10. اصول تغذیه دام و طیور-مقطع کارشناسی

   11. تغذیه گاو شیری-مقطع کارشناسی

   12. تغذیه نشخوارکنندگان کوچک-مقطع کارشناسی

   13. سوابق اجرایی
    1. معاون آموزشی دانشکده کشاورزی

    2. مدیرگروه علوم دامی

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. فیزیولوژی تغذیه

    2. تغذیه نشخوارکنندگان

    3. تغذیه اسب

    4. برنامه ریزی متابولیکی

    5. بیوانرژیتیک

    اطلاعات تکمیلی