ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
خانه
مصطفي کرم پور
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: اقليم شناسي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي جغرافيا
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: karampoor.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mostafa_karampoor@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی دانشگاه بهشتی 1375-1379

 2. کارشناسی ارشد دانشگاه بهشتی 1380-1381

 3. دکترا دانشگاه تهران 1385-1391

مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسي الگوهاي همديدي بارش هاي سيل آسا در استان لرستان

 2. بررسی روند تغییرات دمای اعماق خاک در ایستگاه خرم‌‌ آباد

 3. بررسی نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز (بررسی موردی: روستاهای منطقه کهمان شهرستان سلسله)

 4. ارزيابي و اصلاح مدل مناسب تبخير و تعرق بالقوه براي ايران

 5. تحلیل سینوپتیک سامانه¬های همراه با بارش سنگین و سیل¬زا در حوضه رودخانه کشکان برای دوره آماری (1384-1350)

 6. بررسی رابطه عناصر اقلیمی با پوشش گیاهی مراتع استان هرمزگان (مطالعه موردی گونه Gymnocarpus decander)

 7. بررسی و تحلیل چرخهها و الگوی خودهمبستگی فضایی بارشهای ماهانه ایران

 8. (1960- تحلیل روند دماي بلند مدت ایستگاههاي همدیدي ایران (بازه زمانی 2

 9. تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارشهای شمالغرب ایران

 10. بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

 11. تحلیل روند فراوانی روزهای گردوغباری در نیمۀ شرقی ایران در ارتباط با نوسانات اقلیمی

 12. بررسی بیهنجاریهای میانگین دمای کمینه و بیشینه ایران در دوره گرم سال بهمنظور شناسایی دوره گرم و سرد

 13. The Effects of Climate Conditions on Tourism in the Gilan-e Gharb City

 14. بررسی آلودگی هوای شهر تهران به روش وارونگی بحرانی هافتر

 15. پهنهبندی بیشینه متوسّط و بیشینه مطلق دما در ایران

 16. توازن تابش در سطح شهر یزد در ماه ژانویه 2006 تا 2008

 17. Modeling ecotourism potentials of karst springs in GIS environment: A case study of Rijab mirage in Kermanshah province, Iran

 18. واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی

 19. واکاوی اندرکنش نوسان مدیترانه شرقی با تغییرپذیری دماهای کرانگین غرب ایران

 20. تحلیل روند فراوانی روزهای گردغباری در نیمه شرقی ایران در ارتباط با نوسانات اقلیمی

 21. DETERMINING THE OPTIMUM ORIENTATION OF BUILDINGS IN LAR CITY IN RELATION WITH SUNLIGHT

 22. تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارشهای شمال غرب ایران

 23. شناسایی و تحلیل سینوپتیکی امواج گرمایی غرب ایران (ایلام , خوزستان , لرستان, کرمانشاه )

 24. Analysis of The climatic changes in Kermanshah province based on the five criteria of precipitation, temperature, wind, weather phenomena, and horizontal visibility

 25. تحلیل همدید-ترمودینامیک مخاطرۀ سیلابهای لحظهای ناشی از بارشهای رگباری مناطق کوهستانی (حوضۀ قرهسو)

 26. بررسی خشکسالی منابع آبهاي زیرزمینی بر اساس شاخص SPIدر دشت سیلاخور لرستان

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. 1- شناسایی مهم ترین الگوهای گردشی بزرگ مقیاس تراز 500 هکتوپاسکال جو و بررسی اثر آن ها بر روی آب و هوای استان لرستان( مریم علیپور)

 2. 3- تحلیل ترمودینامیکی و سینوپتیکی سیلاب های لجظه ای مناطق کوهستانی حوضه قره سو(اکرم میر هاشمی)

 3. 4- آنومالی دمایی در ارتباط با خشک سالی های غرب کشور با استفاده از داده های NCEP/NCAR (علیرضا رجیمی گریران)

 4. 5- شبیه سازی بادهای محلی استان لرستان با استفاده از مدل عددی TAPM (کیانوش شعبانی)

 5. 6- مکانسیم شکل گیری کم فشار لوت بر روی ایران(منصوره دریکوند)

 6. 7- تحلیل همدید جابجایی الگوهای فشار به منظور آشکار سازی تغییر اقلیم در فصل سرد کشور در تراز 500 هکتوپاسکال( زینب مخیری)

 7. 8- بررسی ازن بر روی استان لرستان با استفاده از داده های ماهواره ای(لیلا بگری)

 8. 1- ارزیابی باد منجیل با استفاده از مدل عددی TAPM (ام الکلثوم بارزمان)

 9. 2- بررسی موچ گرمایی خاک در فصول مختلف سال در ایستگاه خرم آباد(مریم شکری)

 10. 3- تحلیل سینوپتیکی و دینامیکی بارش های سنگین استان لرستان(مرضیه محمودی)

 11. 4- تحلیل سینوتیکی و دینامیکی بلوکینگ بر غرب ایران(ثریا دریکوند)

 12. 2- پهنه بندی تغییرات دماهای میانگین حداکثر و حداکثر مطلق در ایران(عباس بهرامی)

 13. شناسایی و تحلیل سینوپتیکی امواج گرمایی غرب ایران و تعیین دوره بازگشت بااستفاده از تابع توزیع گمبل (جعفر رفیعی)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. تحلیل وضعیت تاب آوری شهر خرم¬آباد در زمان بروز سیل با رویکرد پدافند غیرعامل

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی