ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
خانه
سيمين غلامرضايي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: روانشناسي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: gholamrezaei.si@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: gholamrezaei_s@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران-معدل 19/04

 2. کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی-معدل 17/33

 3. دکترای روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز- معدل 18/86

مقالات علمی پژوهشی
 1. اثربخشی استرس شغلی زنان پرستار و زنان عضوگروه پزشکی در بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان

 2. اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت عمومی مادران

 3. بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی باسلامت روان پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای دولتی تبریز در سال 1393

 4. comparative study of identity crisis in students based on age, sex and level of education

 5. تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی

 6. open Study of Relationship between Optimism, Pessimism and Coping Strategies with Mental Health among University Students of Lorestan

 7. نقش آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و کاهش مشکلات رفتاری کودکان زنان سرپرست خانوار

 8. اثر بخشی طرح واره درمانی بر شدت افسردگی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان

 9. Comparing the Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy and Schema Therapy on Decreasing Severity of Depression and Rumination in Patients with Treatment Resistance Depression

 10. تدوین مدل احساس تنهایی بر اساس راهبردهاي مقابلهاي، بهزیستی معنوي، افسردگی و رضایت از زندگی دختران جانباز

 11. اثربخشی آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

 12. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس ادراكشده و اختلال خوردن در دانش آموزان مبتلابه علائم اختلال خوردن

 13. مقایسه کارکرد به روز کردن حافظه فعال در سه گروه سوء مصرف کنندگان مواد (هروئین، تریاک،) تحت درمان با متادون و بهنجار

 14. اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برمیزان سوگیری تعبیر ونگرش ناکارآمد در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی

 15. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افسردگی در نوجوانان مبتلا به همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی با پی گیری 60 روزه

 16. بررسی تأثیر معنویت درمانی گروهی بر خوددلسوزي و کنترل قندخون در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

 17. تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی

 18. پیش بینی فرسودگی شغلی بر مبنای تاب آوری شناختی در پرستاران بر اساس جنسیت

 19. اثربخشى آموزش کاهش تنیدگى مبتنى بر ذهن آگاهى بر سلامت عمومى مادران کودکان کم توان ذهنى

 20. تطبیق ویژگیهاي شخصیتی و سلامت ذهن در بیماران قلبی و سرطانی مراجعهکننده به مراکز درمانی شهر کرمان و رفسنجان در سال 1391

 21. بررسی رابطهی بین جهتگیری مذهبی با سلامت روان پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای دولتی تبریز در سال 1393

 22. نقش صفات شخصیتی منش در پیش بینی کیفیت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجانی زندانیان

 23. مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی،شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر

 24. study of relatonshioi between pessimism, optimism,and coping strategies with mental health among university studentsonship between

 25. اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران سندرم روده تحریکپذیر

 26. the emotional intelligence comparison among depressed and normal student of lorestan university

 27. تاثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی - اجتماعی و مؤلفه های اختلال خوردن در دانشجویان دختر

 28. توان طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ابعاد شخصيت در پيش بيني افسردگي

 29. اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر خودمراقبتی و ابعاد آن در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

 30. اثربخشي درمان فراشناختي ) (MCTدر تغيير سطح باورهاي فراشناختي و نگراني از تصوير بدني دانشآموزان دختر افسرده

 31. بررسي نقش پيش بيني كننده باورهاي خودكارآمدي و فراشناخت برگرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. کنفرانس بین المللی پژوهش درعلوم رفتاری

 2. دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

 3. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری

 4. کنگره ملی علوم انسانی وضعیت امروز، چشم انداز فردا،شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

 5. اولین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی

 6. اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

 7. کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی وفرهنگی

 8. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

 9. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی (مقاله دوم)

 10. اولین همایش منطقه ای کارافرینی وتجاری سازی

 11. اولین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی

 12. همایش دین و دنیا از منظر امام علی (ع)، بحران های روحی روانی بشر و کار آمدی دین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. دانشجوی ممتاز و نفر اول مقطع کارشناسی رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. مقایسه الگو پذیری دانشجویان دانشگاه لرستان به فرهنگ غرب مقایسه شیوه های تفکر، کیفیت زندگی و افسردگی دردانشجویان دانشگاه لرستان

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. تدریس مجموعه دروس رشته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی تا سال 1383 تدریس مجموعه دروس روانشناسی و مشاوره از سال 1381 تا کنون

  2. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    1. جزوه درس روانشناسی کودک و نوجوان (رشد1و2)

    علاقه مندی ها
    1. روانشناسی کودک و نوجوان- روانشناسی سلامت

    اطلاعات تکمیلی