ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
خانه
سعيد غلامرضايي
آخرین مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: ترويج و آموزش كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: gholamrezai.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: sgholamrezai@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه تهران- 1371

 2. کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه تهران- 1374

 3. دکتری ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه تهران- 1385

مقالات علمی پژوهشی
 1. تحليل ساز وكارهاي مشاركت دانشگاه در عرصه ترويج كشاورزي

 2. بررسي ديدگاه اعضاي شركت تعاوني دامشهر سپيد كوه خرم اباد در زمينه موانع و مشكلات فراروي توسعه تعاوني

 3. تبيين مولفه هاي مديريت بحران خشكسالي در مناطق روستايي و عشايري جنوب شرق كشور

 4. بررسي عوامل موثر بر مشاركت آببران در مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي زير سد جيرفت

 5. تبيين مولفه هاي مديريت بحران خشكسالي در مناطق روستايي و عشايري جنوب شرق كشور

 6. سازوكارهاي تقويت كاركرد خدمات برون رساني آموزش عالي كشاورزي ايران در عرصه ترويج

 7. تحلیل اثرات اجتماعی اقتصادی بیمه محصولات کشاورزی در بین گندم‏کاران دیم شهرستان قصرشیرین

 8. اثرات بازارچه مرزی پرویزخان بر بخش کشاورزی شهرستان قصرشیرین

 9. بررسی چالش¬های فراروی کشاورزان مجری روش¬های نوین آبیاری در شهرستان فریدن

 10. عوامل اثرگذار بر نگرش کشاورزان حوزه سد کزنار نسبت به تشکیل تعاونی آب‌بران

 11. عوامل موثر بر به‏کارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسلام‏آباد غرب

 12. عوامل موثر بر به‏کارگیری آبیاری تحت¬فشار توسط کشاورزان شهرستان فریدن

 13. تحلیل اثرات اجتماعی اقتصادی بیمه محصولات کشاورزی در بین گندم‏کاران دیم شهرستان قصرشیرین

 14. واکاوی چالش¬های فراروی کشاورزان در مدیریت منابع آب: سیستمهای آبیاری تحت فشار شهرستان فریدن

 15. اثرات بازارچه مرزی پرویزخان بربخش کشاورزی شهرستان قصرشیرین

 16. واکاوی زمینه‏های تمایل کشاورزان منطقه کزنار به مشارکت در تشکیل تعاونی آب‏بران و عوامل موثر برآن

 17. FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF NEW IRRIGATION SYSTEMS BY IRANIAN FARMERS

 18. بررسي عوامل موثر بر ميزان مشاركت روستاييان در طرحهاي آبخيزداري منطقه جيرفت

 19. Water Supply Problems and use of New Irrigation Systems in Iran’s Agriculture

 20. چالشها و سازوكارهاي اشتغال دانش آموختگان رشتة جنگلداري از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيع

 21. Farmers’ participation in Water User Association in western Iran

 22. تحلیل چالشهای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان

 23. ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونیهاي کشاورزي

 24. performance evaluation of rural and nomads social insurance fund:case study of khorramabad township

 25. عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار: مورد مطالعه شهر خرم آباد

 26. بررسي تأثير مؤلفه هاي بازدارنده توسعه كارآفريني سازماني بر گرايش كارآفرينانه سازماني در تعاوني هاي كشاورزي

 27. تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی ها

 28. feasibility study of veterinary services privatization in rural sector , case of lorestan province , iran

 29. تحلیل میدان نیروی عاملهای مؤثر در انجام پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

 30. Environmental Knowledge and Behavior of College Student: Case of Lorestan University, Iran

 31. « ‏ تشکلهای‏ زنان‏ روستایی‏ در‏قالب‏ صندوقهای‏ اعتباری‏ خرد:‏ ضرورتی‏ برای‏ دستیابی‏ به ‏توسعه ‏پایدار‏ کشاورزی»

 32. کارکرد و نقص نظام اعتبارات خرد بانکی در توانمند سازی پایدار زنان فقیر روستایی

 33. FACTORS AFFECTING ENERGY EFFICIENCY IN MECHANIZATION CASE STUDY: FARMERSOF KHORRAMABADCOUNTY

 34. اولويت بندي نيازهاي آموزشي گلخانه داران )مطالعه موردي: شهرستان نجف آباد(

 35. اعتبارات خرد، توانمندي یا ناتوانمندي اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه: شهرستان نهاوند

 36. بررسي موانع اداري-سياستي مشاركت بهره برداران حوزه سد كزنار در تشكيل تعاوني آب بران

 37. FACTORS AFFECTING ENERGY EFFICIENCY IN MECHANIZATION CASE STUDY: FARMERSOF KHORRAMABADCOUNTY

 38. نقش شایستگی های کار آفرینانه درپیش بینی گرایش راه اندازی کسب و کارهای کوچک دربین دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

 39. بررسی تأثیر مؤلفه هاي بازدارنده توسعه كارآفرینی سازمانی بر گرایش كارآفرینانه سازمانی در تعاونی هاي كشاورزي

 40. The Effect of Organizatonal Entrepreneurship Orientaton on the Performance of Cooperatves From the Perspectve of Poultry Cooperatves Members in Kermanshah Province, Iran

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. ارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي بازارچه مرزي پرويزخان بر بخش كشاورزي شهرستان قصرشيرين

 2. بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي طرح توسعه اشتغال خانگي بر بهره گيران شهرستان بهمئي

 3. بررسي پيامد هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خشكسالي و راهكارهاي مقابله با آن (مورد: شهرستان بردسكن)

 4. بررسي عوامل موثر بر مديريت منابع پايدار آب توسط كشاورزان شهرستان اسلام آبادغرب استان كرمانشاه

 5. تدوين راهبرد هاي توسعه شهرك گلخانه اي خرم آباد

 6. سبب شناسي عدم مشاركت مردمي در تشكيل تعاوني آببران در بهره برداري بهينه از شبكه آبياري سد كزنار

 7. بررسي عوامل موثر بر بكارگيري طرح هاي آبياري تحت فشار توسط كشاورزان شهرستان فريدن استان اصفهان

 8. واكاوي موانع كارآفريني سازماني در تعاوني ها: مورد شركت هاي تعاوني مرغ داران استان كرمانشاه

 9. سنجش سطح پايداري نظام كشت گندم آبي شهرستان ملاير و تعيين عوامل موثر بر آن

 10. تدوين راهبردهاي توسعه اكوتوريسم پايدار در سراب گيان شهرستان نهاوند

 11. علل مهاجرت روستاييان سرآستان شهرستان خرم باد و سازوكارهاي برگشت آنان

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. طراحي الگويي سيستمي جهت مشاركت دست اندر كاران در طرحهاي آبخيزداري

 2. تدوين الگوي نقش آفريني نهادمند دانشگاهها در فرآيند مديريت توسعه كارآفريني

 3. بررسي علل واثرات بحران خشكسالي در مناطق عشايري وروستايي جنوب شرق كشور

 4. پيامدهاي بحران خشكسالي بر جوامع روستايي وعشايري وراهكارهاي مقابله با آن مورد استان كرمان

 5. ساز وكارهاي توسعه فرآيند بسته بندي محصولات كشاورزي با تاكيد بر آموزش كشاورزي

 6. تبيين فرآيند مديريت بحران خشكسالي

 7. تجزيه وتحليل نيازهاي آموزشي-ترويجي ناظران فني طرح جامع بهسازي مسكن روستايي

 8. نقش دانشگاه در ترويج كارآفريني كشت هيدروپونيك

 9. طراحي نهضت اشتغال روستايي با تاكيدبر كارآفريني روستايي

 10. روايتي از آسيب پذيري جوامع روستايي و عشايري در نتيجه بحران خشكسالي در استان كرمان

 11. خدمات و صنايع،بخشهاي فراموش شده توسعه روستايي

 12. ساماندهي مكاني روستايي، ضرورتي واقعگريانه

 13. بررسي پيامدهاي شركت تعاوني توليد نهال صنوبر بروجرد بر توسعه روستايي منطقه

 14. بررسي نقش مشاركت جوامع روستايي در مديريت پايدار جنگل و تاثير آن بر توسعه پايدار

 15. بررسي فرصتهاي شغلي دانش آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي در استان لرستان

 16. بررسي مهارتهاي كشاورزان كلزاكار در زمينه مديريت تلفيقي علفهاي هرز در استان لرستان

 17. مديريت تلفيقي منابع آب ، راهكاري جهت مقابله با خشكسالي

 18. چالشها و فرصتهاي فراروي طرح توسعه كشاورزي مورد استان لرستان

 19. آبخيزداري جامع مشاركتي،راهكاري در راستاي مديريت محيط زيست پايدار

 20. راهكارهاي مشاركت دست اندركاران در مديريت مشاركتي و جامع حوزه آبخيز

 21. شناسايي پتانسيل هاي بيابان در راستاي پايداري سكونتگاه هاي روستايي

 22. گلخانه ها راهكاري در راستاي مديريت بهره ورانه و پايدار منابع آب

 23. assessing the workers educational needs in lorestan green house complex Iran

 24. كاربرد آمايش سرزمين در مديريت محيط زيست

 25. جايگاه تعاونيهاي توليد آبخيزداري در مديريت پايدار منابع طبيعي

 26. بررسي ويژگيهاي اقتصادي كشاورزان بر ميزان نگرش آنها به مشاركت در بهره برداري و نگهداري بهينه از شبكه

 27. نقش دانشگاهها در تحقق اهداف مديريت جامع حوزه هاي آبخيز با تاكيد بر نظام دانش و اطلاعات

 28. رويكرد سيستمي به آموزش كارآفريني ملزومات وسازكارها

 29. سازوكارهاي بهره مندي از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در عرصه منابع طبيعي

 30. ارزيابي وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاييان جنگل نشين و نگرش آنها نسبت به جنگل

 31. كاركرد برون رساني دانشگاهي راهكاري جهت توسعه كارآفريني

 32. نقش آفريني سازمانهاي غيردولتي در توسعه روستايي

 33. سازوكارهاي پايدار گراي توسعه كشت گندم

 34. بررسي سازوكارهاي تقويت و توسعه كاركرد خدمات برون رساني دانشگاهي درعرصه كارآفريني

 35. تحليل زمينه هاي مشاركت كشاورزان در شبكه آبياري و زهكشي شهرستان جيرفت

 36. تبيين نقش ترويج كشاورزي در مديريت بحران خشكسالي

 37. Global Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the Beginning of Third Millenium

کتب منتشر شده
 1. برنامه ریزی و اقدام مشارکتی روستایی

 2. راهکارهای مشارکت مردمی روستاییان

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. سابقه تدریس در دانشگاه لرستان از سال 1375

   2. همکاری با دانشگاه پیام نور خرم آباد

   3. همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

   4. همکاری با مرکز علمی کاربردی الغدیر خرم آباد

   5. همکاری با دانشگاه زنجان

   6. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه استعدادهای درخشان

    2. مدیر گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

    3. مدیر امور پژوهشی دانشگاه

    4. همکاری با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

    5. همکاری با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در زمینه های نشریات دانشجویی و جشنواره حرکت

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی