ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
فيروزه غضنفري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: روانشناسي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: Ghazanfari.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: firoozeh.ghazanfari@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی روانشناسی بالینی ، دانشگاه الزهرا 1366-1362

 2. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه الزهرا 1372 - 1369

 3. دکترای روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی 1383- 1379

مقالات علمی پژوهشی
 1. رابطه ی الگوی روابط خانوداگی و خشونت خانگی علیه زنان در استان لرستان

 2. - مفهوم خود و رابطه آن با سلامت روانی در فرهنگ شرق و غرب

 3. بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم آباد

 4. اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی دختران دبیرستانی شاهدو ایثارگر

 5. سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به عنوان پیش بینی کننده های اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان

 6. The Effectiveness of Education Based on Cognitive, Metacognitive, and Behavioral Model on Reducing Meta-worry Belief in Patients With Social Anxiety Disorder

 7. اثربخشی روش آموزش دلسوزی به خود بر نگرش های ناکارآمد و کیفیت زندگی در افراد دارای نقص عضو با انفجار مین

 8. اثربخشی آموزش مهار تهای فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

 9. Effectiveness of Mindfulness-Based Parenting Educational Program on the Anxiety, Parent-Child Conflict and Parent Self-Agency in Mothers with Oppositional Defiant Disorder Children

 10. The Effectiveness of Communication Skills Training on Social Responsibility of Depressed Adolescent Females

 11. The Effectiveness of Communication Skills Training on Academic Self-efficacy and Social Phobia in Adolescent Females with Depression

 12. The Effectiveness of Cognitive Self-Compassion Training on Improving Self-Determination Needs of Patients with Cannabis Abuse

 13. اثربخشی آموزش برنامه ی فرزند پروری فورهند و لانگ برکاهش علائم نافرمانی مقابله ای کودکان

 14. تأثیر آموزش خوشبینی به روش قصهگویی بر اختلالات رفتاری دانشآموزان پسر پایه پنجم

 15. اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان

 16. Gender Dysphoria Disorder: Diagnosis, Theory and Intervention

 17. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریکپذیر

 18. The Effectiveness of Education Based on the Cognitive, MetaCognitive and Behavioral Model on Reducing Post-Event Processing in the Patients with Social Anxiety Disorder (SAD)

 19. The role of childhood trauma, early maladaptive schemas, emotional schemas and experimental avoidance on depression: A structural equation modeling c

 20. The role of childhood trauma, early maladaptive schemas, emotional schemas and experimental avoidance on depression: A structural equation modeling

 21. اثربخشی آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

 22. اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی- رفتاری بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی

 23. بررسی کارآمدي آموزش صبر بر سخت رویی روانشناختی

 24. بررسی اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروري مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت عمومی مادران داراي کودك مبتلا به اختلال لجبازي نافرمانی

 25. تأثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر پایه پنجم

 26. سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به عنوان پیش بینی کننده های اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان

 27. روانشناسی نظامی

 28. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و نشخوار فکری افراد مبتلا به افسردگی اساسی

 29. The relationship between identity styles and marriage expectations among students of Azad Science and Research University of Fars

 30. نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش بینی کیفیت زندگی زنان

 31. بررسی رابطه وضعیت شناختی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شهرستان خرم آباد در سال 1390

 32. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بهبود علائم وسواس –جبری زنان مبتلا به اختلال وسواس – اجبار شهر خرم آباد

 33. مدل یابی ا اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی – شناختی و جنسیت

 34. عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان

 35. رابطه مفهوم خود و سلامت روانی در فرهنگ شرق و غرب

 36. The mediating role of repetitive negative thinking and experiential avoidance on the relationship between childhood trauma and depression

 37. The Effectiveness of Education Based on Cognitive, Metacognitive, and Behavioral Model on Reducing Meta-worry Belief in Patients With Social Anxiety Disorder

 38. رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 39. تاثیر آموزش اصول اخلاقی برآشفتگی اخلاقی در پرستاران

 40. بهزیستی درونی از دیدگاه بین فرهنگی

 41. بررسی مقایسه ای کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد سالم

 42. -بررسی مقایسه ای بهزیستی دانشجویان دختر و پسر بر حسب ارزیابی از هویت فردی و اجتماعی

 43. اثربخشی تکنیک کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر علایم وسواس-اجبار

 44. Working Memory and Intelligence Contribution to Academic Achievement

 45. ارتباط هوش اخلاقی با کیفیت زندگی کاری پرستاران

 46. مقایسه ویژگی های پایدار شخصیتی افراد مستعد سوء مصرف مواد با افراد عادی

 47. بررسی عوامل مرتبط با شاخص های محیط کار بر سلامت روان پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس و غیر اورژانس بیمارستانهای شهر خرم آباد

 48. رابطه ی راهبر دهای یاد گیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان

 49. توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی

 50. نقش طرحوارههاي هيجاني، نشخوار فكري و اجتناب تجربي در اختلال افسردگي اساسي: كاربرد تحليل مسير

 51. اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان

 52. اثربخشي درمان فراشناختي ) (MCTدر تغيير سطح باورهاي فراشناختي و نگراني از تصوير بدني دانش آموزان دختر افسرده

 53. The Effectiveness of Cognitive, Meta-cognitive, and Behavioral Model on Reducing Anxious Thoughts in Patients with Social Anxiety Disorder

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

 2. پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

 3. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

 4. Cross-cultural correlates of life satisfaction and happiness (ISC HP 2005 England)

 5. Collective Self-esteem and Subjective well-being between Iranian and Canadian coJJege students, International Society of Critical Health psychology (Sheffield Conference, 2005 England).

 6. بررسی تفاوتهای جنسیتی در رابطه بین عملکرد شناختی و کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند، کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان ،آبانماه 1392

 7. بررسی ویژگیهای شخصیتی افراد مستعد سوء مصرف مواد با افراد عادی ، هفتمین کنگره دانش اعتیاد ، شهریور 1392.

 8. بررسی رابطه بین چاقی شکمی و اختلالات قاعدگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستا

 9. The relationship between cancer screening tests with knowledge and attitudes in women referred to health centers in Khorramabad

 10. Study of the effects of Behavioral Intention Model education on knowledge about the importance of BSE in women referred to health centers in Khorramabad

 11. The comparison of mental health of nurses working in the emergency and non-emergency wards

 12. Comparison of cognitive function in patients with borderline personality disorder and healthy subjects

 13. Effective factors on violence against women in Lorestan

 14. اثرات برنامه ی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت ذهن و صلاحیت اجتماعی و عاطفی در دوران اولیه نوجوانی و پیش از آن

 15. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل قصد رفتاری بر آکاهی نسبت به اهمیت انجام BSE در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد

 16. بررسی تاثیر سلامت عمومی افراد سرطانی بر کیفیت زندگی آنان

 17. سنجش میزان واقعیت سنجی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی با استفاده از آزمون رورشاخ

 18. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد شناختی زنان و مردان سالمند

کتب منتشر شده
 1. فرهنگ و بهزیستی درونی

 2. بازخورد و متغیرهای یادگیری از علم تا عمل

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسی رابطه بین اختلاف ارزشهای فرد و جامعه و به کارگیری شیوه های مقابله با تنیدگی در سلامت روانی

  2. بررسی عوامل موثر بر خشونت خانگی در استان لرستان

  3. مقایسه بین کیفیت زندگی و شیوه های تفکر و میزان افسردگی در دانشجویان

  4. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در اصلاح رفتار مددجویان زندان

  5. مصون سازی دانشجویان دانشگاه لرستان در برابر آسیب زایی اعتیاد به مواد مخدر

  6. بررسی تعاریف هوش هیجانی و کاربرد آن در روان درمانی

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. آسیب شناسی روانی مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

  2. بهداشت روانی

  3. روانشناسی عمومی کارشناسی ، کارشناسی ارشد

  4. زبان و تفکر مقطع دکتری

  5. انگیزش و هیجان کارشناسی و کارشناسی ارشد

  6. روانشناسی تربیتی مقطع کارشناسی و دکتری

  7. نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش مقطع کارشناسی ارشد

  8. بازی درمانی مقطع کارشناسی

  9. سوابق اجرایی
   1. مدیر گروه روانشناسی دانشگاه لرستان 1390 - 1388

   2. رئیس نظام روانشناسی استان لرستان 1388 تا کنون

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. روانشناسی بالینی

   2. خانواده و زنان

   اطلاعات تکمیلی