ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨
خانه
توران طولابي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ(ايران اسلامي)
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاريخ
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: toolabi.t@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: tooran.toolabi@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز؛

 2. کارشناسی ارشد: تاریخ/ گرایش ایران بعد از اسلام، دانشگاه شهید بهشتی. موضوع پایان‌نامه: بررسی تحلیلی چهارمین دوره‌ی مجلس شورای ملی(1300-1302). استاد راهنما: دکتر محمدعلی اکبری. استاد مشاور: دکتر کریم سلیمانی. استاد داور: دکتر علی‌اصغر مصدق

 3. مقطع دکتری: تاریخ/ گرایش ایران بعد از اسلام، دانشگاه تهران. موضوع رساله‌ی دکتری: بررسی تطبیقی شکل‌گیری و تحول نهاد پارلمان در ایران و عثمانی(1876-1914)

 4. استاد راهنمای رساله دکتری: دکتر حسن حضرتی. استادان مشاور: دکتر سهراب یزدانی. دکتر آذر آهنچی استادان داور: دکتر داریوش رحمانیان. دکتر نصرالله صالحی

 5. گذراندن شش ماه فرصت مطالعاتی در کشور ترکیه، مارس تا اکتبر 2010 و شرکت در دوره‌ی آموزش زبان ترکی استانبولی دانشگاه آنکارا(Tömer)

مقالات علمی پژوهشی
 1. علی سعاوی و اندیشه‌ی پارلمانتاریسم در امپراتوری عثمانی(فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه‌ی تاریخ اسلام، دوره‌ی 1، شماره‌ی 4، 1390، صص 50-71 )

 2. مکتوبی از پاریس: مصطفی‌فاضل پاشا و نقد ساختار قدرت در عثمانی(دوفصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران، دوره 49، بهار و تابستان 1395، شماره 1، صص 97-115)

 3. زنان، تجدد و بهداشت نوین در آستانه‌ی تشکیل دولت مدرن؛ بررسی رویکرد مجله‌ی عالم نسوان به بهداشت زنان(دوفصلنامه‌ی علمی-پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، دوره‌ی 7، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1396، صص 135-155).

 4. بررسی مفهوم «مردم» در آیینه‌ی قانون اساسی مشروطه‌ی ایران و عثمانی(دوفصلنامه‌ی علمی-ترویجی اسناد بهارستان، دوره جدید، شماره دهم، بهار و تابستان 1396)

 5. دگرگشت مفهوم پزشکی و بهداشت در بستر روزنامه‌نگاری زنان: بررسی نمونه‌ی قابلگی و دایگی در دوره‌ی قاجاری و پهلوی اول»(فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، دوره 9، شماره 35، بهار 1397، صص 51-69).

 6. «سیمای اجتماعی خراسان عصر مشروطه در آیینه‌ی روزنامه‌ی خورشید»(مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای علوم تاریخی دانشگاه تهران، دوره 11، شماره 1، شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صص 113-132.

 7. آرمان‌شهر در اندیشه‌ی یک متفکر عثمانی: بررسی رؤیا اثر نامق کمال (فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال نهم، شماره 34، پاییز 1396، صص 85-106)

 8. مواجهه‌ی مجلس شورای ملی و ساختار کهن قدرت: تحلیلی از واکنش دربار و شاهزادگان به اصلاحات مالی مجلس اول(فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا، دوره 27، شماره 35، پاییز 1396، صص 153-176)

 9. سروش استانبول: درآمدی بر روزنامه‌نگاری ملی‌گرایانه و تجددخواه(دوفصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهشهای ایرانشناسی، سال 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صص 97-114)

 10. مواجهه‌ی نظم کهن و نظم جدید در تجربه‌ی مشروطیت: نمونه‌ی انتخابات زنجان در دوره‌ی چهارم مجلس شورای ملی(فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان، دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صص 226-207)

 11. رویکرد محمدامین ریاحی به مقوله‌ی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی(فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهش‌نامه‌ی انجمن ایرانی تاریخ، سال هفتم، شماره‌ی بیست و هشتم، تابستان 1395، صص 77-100)

سایر مقالات چاپ شده
 1. تفاوت‌ها و شباهت‌های مجلس ایران و عثمانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مرداد 1389، شماره 147، صص 17-21.

 2. سفارت ناتمام: دیپلماسی و قتل در تهران؛ معرفی و نقد کتاب لارنس کلی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 121، صص 69-74.

 3. سهم روابط محلی در سیاست خارجی ایران، معرفی و نقد کتاب «نقش کارگزاری‌های داخلی وزارت امور خارجه در روابط ایران و بریتانیا»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دوره‌ی جدید، شماره 130، صص 44-47.

 4. معرفی کتاب «جغرافیای تاریخی مرو»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دوره‌ی جدید، شماره 134، صص 70-73.

 5. اسناد فارس در دوره‌ی دوم و سوم مجلس شورای ملی(معرفی کتاب)، مجله‌ی علمی-ترویجی اسناد بهارستان. دوره‌ی جدید. شماره‌ی 1. بهار 1390 صص 409-415.

 6. معرفی و نقد مجموعه‌ی سه جلدی «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دوره‌ی پهلوی» اثر علی‌اصغر سعیدی، فریدون شیرین‌کام، مجموعه مقالات ریشه‌های رشد شاخه‌های شکوفایی، تهران: اندیکا، 1390.

 7. معرفی و نقد کتاب «مشروطه‌ی عثمانی» اثر دکتر حسن حضرتی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، اردیبهشت 1390، شماره 156، ص 108.

 8. معرفی و نقد کتاب «فهرست اسناد مکمل قاجاریه»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1388، شماره 138.

 9. معرفی کتاب «تاریخ‌نگاری اسلام» اثر: هادی عالم‌زاده، سیدصادق سجادی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، آبان و آذر 1386، شماره 114 و 115.

 10. بررسی و تصحیح نسخه‌ی خطی «تاریخ وقایع دارالسلطنه اصفهان»(پژوهش‌های ایران‌شناسی، مزدک‌نامه 7، 1393، ص 435-468.)

 11. شکل‌گیری نهاد پارلمان در ایران و عثمانی؛ گامی به پیش یا تجربه‌ی شکست؟ ماهنامه سراسری فرهنگی و اجتماعی قلمیاران(ویژه‌نامه‌ی مشروطه)، سال اول، شماره 4(مرداد 1396)

 12. ترجمه‌ی پارلمان ایتالیا برای مجموعه‌ی تاریخچه‌ی پارلمان‌های جهان(تاییدشده و در دست چاپ، انتشارات مجلس شورای اسلامی)

 13. مقاله‌ی «سلتوق اوغوللری»دانشنامه‌ی جهان اسلام، جلد 24(حرف سین)، تهران، 1396، صص 126-127.

 14. تألیف مقاله‌ی «آیدین» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 15. مقاله‌ی «سراقه بن عمر»، دانشنامه‌ی جهان اسلام، جلد 23(حرف سین)، تهران، 1396، ص 244.

 16. تألیف مقاله‌ی «علی سعاوی» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 17. مقاله‌ی «سفیان بن وهب» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام، جلد 23(حرف سین)، تهران، 1396، صص 699-700.

 18. مقاله‌ی «شاه ارمن»، دانشنامه‌ی جهان اسلام، دانشنامه جهان اسلام، جلد 26(حرف سین-شین)، تهران، 1397، صص 293-295.

 19. تألیف مقاله‌ی «عبدالعزیز بن ولید» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 20. تألیف مقاله‌ی «عبدالله بن هلال حمیری» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 21. تألیف مقاله‌ی «عبدالله بن قیس حارثی» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 22. تألیف مقاله‌ی «کمیته مجازات» برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 23. تالیف مقاله‌ی مستشارالدوله(صادق صادق) برای دانشنامه‌ی جهان اسلام

 24. تألیف مقاله‌ی «آیدین» برای دانشنامه‌ی جغرافیای جهان اسلام، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام

 25. تألیف مقاله‌ی «ادرنه» برای دانشنامه‌ی جغرافیای جهان اسلام، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام

 26. تألیف مقاله‌ی «انطاکیه» برای دانشنامه‌ی جغرافیای جهان اسلام، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام

 27. مطالعات عثمانی و ترکیه در ایران؛ پیشینه و افق آینده(مجله فرهنگ امروز، شماره 23، تابستان 1397).

 28. «تاریخ اجتماعی عثمانی در عصر اصلاحات»، دانشنامه آسیای صغیر، انتشارات فرهنگستان زبان فارسی، 1397، چاپ اول، صص 80-100.

پایان نامه ها
 1. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نقش ایل افشار در تحولات سیاسی و نظامی عصر صفوی دانشجو: علی قربانی امیرآبادی

 2. مشاوره پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اصناف و پیشه‌وران در ایران عصر سلجوقی. دانشجو: فرنگیس روشنی

 3. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عملکرد ارتش در لرستان از 1300 تا 1320 دانشجو: محمد دالوند

 4. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی نقش گمرک جنوب بر وضعیت اقتصادی ایران در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه قاجار دانشجو: عذرا کوشکی

 5. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی اوضاع اجتماعی کاشان در عصر پهلوی اول دانشجو: منیر ملکیان

 6. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی تحولات غرب در روزنامه‌ی عصر جدید(1914-1917/ 1333-1336) دانشجو: حسن فرجی

 7. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی آداب و رسوم عزاداری عاشورا در تهران دوره‌ی قاجار دانشجو: محمد عسگری

 8. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: روابط ایران و اتریش در دوره‌ی قاجار دانشجو: پرویز شریفی

 9. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نظام اقتصادی ایران عصر صفویه بر اساس سفرنامه‌های اروپاییان دانشجو: ناهید نیک‌پی

 10. راهنمایی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی عملکرد مجلس شورای ملی در قبال مسأله‌ی روابط خارجی(دوره‌ی اول تا سوم) دانشجو: فریبا عادلی ناصروند

 11. راهنمایی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بازتاب مسائل مالی در مذاکرات و مصوبات نخستین مجلس شورای ملی، دانشجو: حجت‌الله بیرانوند

 12. راهنمایی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی علل و زمینه‌های ظهور مدعیان تبار صفوی از سقوط صفویه تا به قدرت رسیدن کریم‌خان زند، دانشجو: کلثوم شمسی‌نیا

 13. مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سازمان ارتش در دوره‌ی زندیه، دانشجو: سحر ملکی

 14. راهنمایی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی مقایسه‌ای مباحث آموزش و بهداشت در مطبوعات زنان عصر مشروطه و پهلوی(1289-1320، دانشجو: بهاره صفائیان

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. همایش «مشروطیت در اصفهان»، اردیبهشت 1396 ارائه‌ی مقاله و سخنرانی با عنوان: «ظل‌السلطان و مشروطیت در اصفهان: تأملی در الگوی سیاست‌ورزی نخبگان در ایران»(اصفهان، دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 1396)

 2. هشتمین دوسالانه‌ی بین‌المللی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان: ارائه‌ی مقاله با عنوان «نفوذ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در امپراتوری عثمانی: پژوهشی مبتنی بر منابع مکتوب عثمانی»، گرجستان، تفلیس، مارس 2018

 3. کنفرانس بین‌المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران و لهستان:در جستجوی خانه دوم، هفتاد و پنجمین سالگرد ورود مهاجران لهستانی به ایران، ارائه‌ی چکیده با عنوان «ایرانیان و ترکان در گزارش یان پوتوکی، سیاح لهستانی سده‌ی سیزدهم/نوزدهم»، دانشگاه تهران، آبان 1396

 4. همایش «یکصدودهمین سالگرد انقلاب مشروطه در آذربایجان به روایت اسناد»، ارائه‌ی مقاله و سخنرانی با عنوان «نقش محیط فکری آذربایجان در مشروطیت ایران: روایتی از دریچه‌ی اسناد» (تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 2 بهمن 1396)

 5. هفتمین همایش مجلس(دوره بیست و سوم و بیست و چهارم)، ارائه‌ی مقاله با عنوان «انتخابات و موانع تحول در فرهنگ سیاسی: بررسی انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی»، تهران، 12 آدرماه 1398.

 6. دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی(سده‌های 10-14ق/ 16-20م)، ارائه‌ی مقاله و سخنرانی با عنوان «اندیشمندان مسلمان و مسأله‌ی تجدد سیاسی: بررسی تطبیقی آرای سیاسی میرزاملکم‌خان و نامق کمال»، تهران: تیرماه 1397، پژوهشکده تاریخ اسلام

 7. همایش بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و بالکان: بررسی اندیشه‌های نعیم فراشری، ارائه‌ی مقاله و سخنرانی با عنوان «فرهنگ اساطیری ایران در قلمرو عثمانی و بالکان: بررسی آثار شمس‌الدین سامی فراشری با تکیه بر قاموس‌الاعلام و نمایشنامه کاوه»، 14 اسفند 1396، دانشگاه تربیت مدرس

 8. اولین همایش ملی دانش موضوعی تربیتی آموزش تاریخ، ارائه‌ی مقاله و سخنرانی با عنوان «نگاهی آسیب‌شناختی به الگوی آموزش تاریخ معاصر در ایران: ضرورت تدوین یک الگوی بدیل با تأکید بر تاریخ اجتماعی و فرهنگی»، خرم‌آباد، 7 اسفندماه 1396

 9. همایش ایران در گذار: بررسی تحولات ایران از آستانه مشروطیت تا پایان قاجار، ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «گفت و گوی دو همسایه مسلمان در عصر تجددگرایی و نوسازی: نگاهی به جایگاه نمایشنامه و تئاتر نوگرای عثمانی در ایران»، دانشگاه تهران، 27 آذرماه 1397

 10. نخستین کنفرانس بین‌المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران و آفریقا، ارائه‌ی مقاله و سخنرانی با عنوان «ایران، مصر و عثمانی در برابر غرب مدرن: ارتباطات فکری و گفت و گوی بین فرهنگی چونان دریچه‌ای به تجدد سیاسی»، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 28 آذرماه 1397

 11. Journalism in exile and Conceptualization of Modernity: A Comparative Study of Iranian and Ottoman Experiences on the Eve of 20th Century(accepted) 9th European Conference of Iranian Studies(CEIS), Berlin, 9-13 September 2019

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه‌ی چهل(40) در کنکور سراسری سال 1377.

  2. کسب عنوان استاد برتر آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 1397-1398

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. «تاریخ عثمانی و خاورمیانه»، «تاریخ نفت ایران و خاورمیانه»، «تاریخ ایران از سقوط قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332»، «تاریخ ایران در دوره‌ی قاجار»، «تاریخ ایران در دوره‌ی مشروطه»

   2. «تاریخ ایران در دوره‌ی قاجار با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت» در مقطع کارشناسی ارشد؛

   3. «تاریخ معاصر ایران از قاجاران تاکنون»، «تاریخ عثمانی» در مقطع دکتری

   4. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. تاریخ قاجار و مشروطه

     2. تاریخ عثمانی و ترکیه‌ی جدید

     اطلاعات تکمیلی
     1. برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی در دانشکده ادبیات دانشگاه لرستان

     2. برگزاری کارگاه آموزش مقالات دانشنامه‌ای در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه لرستان

     3. عضو انجمن بین‌المللی مطالعات جوامع فارسی زبان(ASPS: The Association for the Study of Persianate societies)

     4. عضو کمیته‌ی علمی هفتمین همایش تاریخ مجلس

     5. عضو کمیته‌ی علمی دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی(سده‌های 10-14 ق/ 16-20م)

     6. داوری طرح‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام

     7. داوری کتب منتشره، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)