ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
خانه
مسعود صادقي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مشاوره خانواده
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: sadeghi.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری تخصصی مشاوره خانواده از دانشگاه اصفهان

 2. کارشناسی ارشد مشاوره گرایش خانواده از دانشگاه اصفهان

 3. پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر آموزش به شیوۀ تحلیل رفتار متقابل (TA) بر سبکهای عشق ورزی و الگوهای ارتباطی زوجین.

 4. تز دکتری: تدوین مدل بومی خانواده سالم و بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر این مدل بر سلامت خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه زناشویی.

مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسي رابطه بين هوش هيجاني، بخشودگي و تعارضات زناشويي در زوجين شهر اصفهان «« چاپ در فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات روانشناختي دانشگاه الزهرا(س) »»

 2. پیش بینی امید به زندگی بر اساس سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

 3. بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر تاب آوری کودکان مادران دارای اختلال طیف اتیسم1

 4. تاثیر آموزش تاب آوری خانواده بر سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

 5. نقش دیسترس اخلاقی و فرسودگی شغلی در پیشبینی تمایل به ترك شغل پرستاران

 6. تأثیر تاب آوري و سرسختي روانشناختي بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالي-کمبود توجه

 7. بررسي رابطه يک زبانه و دو زبانه با يادگيري زبان انگليسي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر اهواز «« چاپ در مجلۀ دو فصلنامه آموزش زبان و ادبيات مشهد »»

 8. Research Paper: A Comparison of the Facets of Mindfulness Among Patients With Major Depression, Social Anxiety Disorder and Healthy Individuals

 9. بررسى تاثیر آموزش امید بر درگیری تحصیلى دانش آموزان دختر كم توان ذهنى

 10. نقش ابعاد يادگيري خودراهبر در پيشبيني سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 11. The relationship of meta-cognintion beliefs and different types of copping with stress with marital confhicts in the women suffering from breast cancer

 12. نقش خوش بینی تحصیلی و تاب آوری روانشناختی در پیش بینی خودناتوانسازی تحصیلی

 13. بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر جستجوی معنا در زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم

 14. مقایسه امید به زندگی در نوجوانان خانواده های چند فرزند و تک فرزند

 15. تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اكتشافي

 16. روايي و پايايي مقياسهاي اصلي و تلفيقي سياهه كروي فردي )فرم فعاليتها؛ بخش باور به مهارتها( در سنجش رغبتهاي شغلي دانش آموزان

 17. اثربخشی آموزش فرزندپروري مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و نگرانی مادران داراي کودك مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه

 18. بررسي تأثير تحصيلات و شغل پدر بر خودپنداره دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي «« چاپ در مجموعه مقالات هفته پژوهش دانشگاه اصفهان »»

 19. بررسي تأثيرآموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر سبكهاي عشق ورزي زوجين

 20. تدوین مدل خانواده سالم بر اساس دیدگاه متخصصان خانواده )یک پژوهش کیفی(

 21. بررسي تأثير آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر سبکهاي عشق ورزي زوجين «« چاپ در مجله علمی -پژوهشي پژوهش های علوم شناختی و رفتاری »»

 22. تدوین مدل بومی خانواده سالم بر اساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی) «« چاپ در مجله علمی - پژوهشي مشاوره و روان درمانی خانواده »»

 23. بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان: امید به زندگی، تاب آوری و تمایزیافتگی

 24. روایی و پایایی مقیاس های اصلی و تلفیقی سیاهه کروی فردی ( فرم فعالیت ها بخش باور به مهارت ها ) در سنجش رغبت های شغلی دانش آموزان «« پذیرش چاپ در مجله علمی - پژوهشي پژوهش های علوم شناختی و رفتاری »»

 25. تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آميخته اکتشافی «« چاپ در مجله علمی - پژوهشي روانشناسی خانواده »»

 26. Developing a model of healthy family (A Qualitative Research). (Journal of Basic and Applied Scientific Research)

 27. تدوین مدل احساس تنهایی بر اساس راهبردهاي مقابلهاي، بهزیستی معنوي، افسردگی و رضایت از زندگی دختران جانباز

 28. نقش واسطه ای شناخت ناکارآمد بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و وسواس فکری-عملی

 29. Sadeghi, M., Hezardastan, F., Ahmadi, A., Bahrami, F., Etemadi, O., & Fatehzadeh, M. (2011). The effect of training through transactional analysis approach on couples’ communication patterns. World Application Sciences Journal, 12, 1337-1341.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. استاد راهنما و مشاور بیش از 70 پايان نامه در مقطع کارشناسي ارشد و مقطع دکتري در دانشگاه لرستان و سایر دانشگاه های دولتی و دانشگاههای آزاد اسلامی کشور.

 2. استاد راهنمای بیش از 50 پايان نامه در مقطع کارشناسي روانشناسی و مشاوره

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1- نگاهي به جايگاه مشاوره از ديدگاه قرآن «« چاپ در مجموعه مقالات همايش ملي نوآوري و نظريه پردازي فرهنگي در مشاوره و روان درماني با رويکرد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر »»

 2. 2- بررسي اثر بخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر خودپنداره دانش آموزان دبيرستاني شهرستان خميني شهر «« چاپ در مجموعه مقالات دومين همايش سراسري مشاوره، رشد و پويايي دانشگاه الزهراء »»

 3. 3-آموزه هاي معنوي قرآن و جايگاه آنها در بهداشت و سلامت روان «« چاپ در چکيده مقالات نخستين همايش ملي مشاوره و دين دانشگاه تهران »»

 4. 4- مروري بر آموزه هاي تربيتي دين اسلام در حوزه مشاوره و روانشناسي کودک «« چاپ در چکيده مقالات نخستين همايش ملي مشاوره و دين دانشگاه تهران »»

 5. 5- تحليل محتواي پژوهش هاي مرتبط با همسرآزاري در ايران «« چاپ در چکيده مقالات همايش آسيب هاي اجتماعي »»

 6. 6- اثر بخشي برنامه آموزش کاهش زورگويي در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي «« چاپ در چکيده مقالات همايش منطقه اي کودک گچساران »»

 7. 7- تأثير آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر سبک عشق ورزي واقع گرايانه زوجين «« چهارمين کنگره آسيب شناسي خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي »»

 8. 8- تأثير آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر سبک عشق ورزي رومانتیک زوجين «« اولین همایش ملی مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر »»

 9. 9- مروری بر آموزه های معنوی قرآن در زمینه پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی «« همایش ملی قرآن و سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد»»

 10. 10- تدوین مدل بومی خانواده سالم جهت ارتقاء امنیت (یک پژوهش کیفی) «« نخستین همایش ملی خانواده و امنیت»»

 11. - The Effectiveness of training problem solving method to improve disease symptoms in adolescents with conduct disorder. ( The First International Congress on Child & Adolescent Psychology )

 12. Examine the relationship between Emotional Intelligence and Forgiveness with Marital conflict. (in the 12th European Congress of Psychology)

 13. 13- بررسي تأثير آموزش به شيوه¬ي تحليل رفتار متقابل بر الگوي ارتباطي سازنده متقابل زوجين «« چاپ در اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده »»

 14. 14- بررسی و مقایسه سبک¬های دلبستگی، سبک¬های اسنادی و مکانیسم¬های دفاعی در زنان متقاضی طلاق و عادي «« چاپ در اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده »»

 15. 15- تدوين مدل خانواده سالم به روش پژوهش آميخته «« چاپ در اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده »»

کتب منتشر شده
 1. روان درمانی راهبردی راه حل مدار ( رویکردی جدید در مشاوره و روان درمانی کوتاه مدت)

 2. مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی

 3. خستگی در کلاس درس: با تأکید بر انگیزش، خودتنظیمی و اشتیاق یادگیری دانش آموزان

افتخارات کسب شده
 1. قبولی در آزمون دکتری بطور همزمان در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه اصفهان و دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. فارغ التحصیل دوره دکتری با رتبه برتر و معدل 19/22 و دفاع از رساله دکتری با درجه عالی و نمره بیست تمام از دانشگاه اصفهان

 3. انتخاب پایان نامه دکتری بعنوان یکی از پایان نامه های برتر کشور

 4. انتخاب کتاب روان درمانی راهبردی راه حل مدار بعنوان یکی از ده کتاب برتر نمایشگاه بین المللی تهران در سال 1393

 5. انتخاب مقاله "تدوين مدل بومي خانواده سالم جهت ارتقاء امنيت" جزء مقالات برتر همايش ملي خانواده و امنيت

 6. انتخاب مقاله " تدوين مدل خانواده سالم به روش پژوهش آميخته " جزء مقالات برتر کنگره ملي روانشناسي خانواده

 7. انتخاب به عنوان " پژوهشگر فعال" از طرف مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان

 8. کسب " رتبه اول پژوهشی" در بین استانهای غیر قطب سازمان پزشکی قانونی کشور

 9. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان در سال 1396

 10. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان در سال 1398

 11. پژوهشگر برتر استان لرستان در سال 1398

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. 1- تدريس دروس "فنون و روشهای مشاوره ، روانشناسی شخصیت ، مشاوره گروهی و... " در دانشگاه اصفهان

  2. 2- تدريس درس های " مباني و اصول راهنمايي و مشاوره ، راهنمايي و مشاوره تحصيلي ، خانواده درمانی، نظريه هاي مشاوره و روان درماني و ... " در دانشگاه پيام نور

  3. 3- تدريس دروس " روانشناسی شخصیت، روان سنجی، مبانی مشاوره، مشاوره تحصيلي و شغلی، روشهای تحقیق در روانشناسی، فنون مشاوره و روان درمانی، روانشناسی و مشاوره خانواده، روشهای جدید مشاوره و درمان، نظریه های مشاوره و روان درمانی، و ... " در دانشگاه لرستان

  4. 4 - تدريس دروس مختلف مشاوره و روانشناسي در دانشگاه آزاد اسلامی

  5. سوابق اجرایی
   1. مدیر گروه روانشناسی دانشگاه لرستان از مهر 1393 تا دی ماه 1395

   2. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دی ماه 1395 تا دی ماه 1396

   3. مدیر اداره چاپ و نشر دانشگاه لرستان از دی 1396 تا دی ماه 1397

   4. عضو کمیته پژوهش پزشکی قانونی استان لرستان

   5. عضو کمبته تدوین سند آمایش علم و فناوری استان لرستان

   6. عضو هیأت علمی سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. روانشناسی مثبت نگر

   2. خانواده سالم

   3. شخصیت و روشهای ارزیابی شخصیت

   4. مشاوره پیش از ازدواج

   5. زوج درمانی و خانواده درمانی

   6. کاربرد آزمونهای روانی و تعبیر و تفسیر آنها

   7. کیفیت رابطه زناشویی و حل تعارضات زناشویی

   8. تحقیق کیفی

   9. مشاوره طلاق

   اطلاعات تکمیلی