ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
محمد علي سپهوندي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: روانشناسي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: sepahvandi.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

 3. دکتری تخصصی (Phd) روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

 4. پایان نامه کارشناسی: شناسایی مسائل و مشکلات رفتاری،شخصیتی و تحصیلی فرزندان معظم شهدا، جانبازان و اسراء جنگ تحمیلی

 5. پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و شناسایی استرسورهای دوران اسارت آزادگان و راه های مقابله با آنها

 6. پایان نامه دکتری: مقایسه سلامت روانی، سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه اول فاقد و واجد مادر در دبیرستان های اهواز با توجه به نقش تعدیل کننده هوش و حمایت اجتماعی

مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسی مسائل و مشکلات عاطفی، رفتاری، خانوادگی و شخصیتی مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه لرستان

 2. اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستان ها

 3. مقایسه سلامت روانی، سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه اول فاقد و واجد مادر در دبیرستان های اهواز با کنترل حمایت اجتماعی و هوش دانش آموزان

 4. کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی

 5. تهدید تمایز گروهی عاملی موثر در سوگیری و نگرش به گروه بیگانه، حالت عاطفی و عزت نفس جمعی

 6. ارتباط آشفتگی اخلاقی با سلامت روان پرستاران زن

 7. بررسی رویکرد موثر به پیری: مطالعه نظریه داده بنیاد

 8. پیشبینی اهمال کاری سازمانی و رضایت از زندگی بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت

 9. مقایسه اثربخشی درمان بین فردی و فراشناختی بر کاهش نشانه های اختلال حراس اجتماعی

 10. مقایسه عملکرد عصب شناختی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانش آموزان بنیاد

 11. مقایسه عملکرد عصب شناختی بین سوء مصرف کنندگان اپیوئیدها تحت درمان با متادون به اطراف غیر مصرف کننده

 12. بررسی تاثیر آموزش تاب آوری خانواده بر سلامت روان مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی

 13. The relationship between edentity styles and psychological wellbeing in sample of college students

 14. Effectivness of mindfulness based cognitive therapy and metacognition therapy on redaction of symptoms of depression core self-evalution and emotion regulation diffcullies in pregnant women with depression

 15. مقایسه عملکرد عصب شناختی بین سو مصرف کنندگان اپیوئیدها تحت درمان با متادون و افراد غیر مصرف کنندهl

 16. بررسی تاثیر آموزش تاب آوری خانواده بر سلامت روان مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی

 17. مقایسه عملکرد عصب شناختی بین سو مصرف کنندگان اپیوئیدها تحت درمان با متادون و افراد غیر مصرف کننده

 18. بررسی تاثیر اموزش تاب اوری خانواده بر سلامت روان مادران فرزند ناتوان ذهنی

 19. بررسی رابطه سرمایه روانی با وضعیت خشم در دانشجویان

 20. رابطه بین سرمایه روانشناختی و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانش اوزان

 21. اثربخشی امزش حضور ذهن بر سلامت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی امزش پذیر

 22. اثر بخشی اموزش بازسازی شناختی در اصلاح سبک های اسنادی دانش اموزان

 23. رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان

 24. اموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر کاهش اضطراب امتحانات دانش اموزان دبیرستانی

 25. رابطه جهت گیری مذهبی و شیوه های فرزند پروری با رضایت از زندگی دانشجویان

 26. تاثیرات اموزش راهبردی یادگیری خود تنظیمی شناختی بر پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان دختر سال اول متوسطه خرم اباد

 27. رابطه جهت گیری هدف و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

 28. رابطه همت خانواده با شادکامی و مولفه های ان در دانش اموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان لامرد

 29. گرگاهرمونتیک به مثابه روشی در پژوهشهای تربیتی

 30. بررسی رابطه بین ادراکات محیط یادگیری با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

 31. مقایسه تأثیر آموزش توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازيدرمانی شناختی ـ رفتاري بر ادراك دیداري ـ حرکتی در دانشآموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیري خاص

 32. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی براجتناب شناختی-رفتاری وشدت نشانه های اختلال اضطراب فراگیردردانشجویان دخترمبتلا به اضطراب فراگیر

 33. اثر بخشي درمانهاي شناختي ـ رفتاري و درمان مبتني بر مدل تدويني، بر كاهش شدت درد بيماران مبتلا به درد هاي مزمن عضلاني اسكلتي

 34. اثر آموزش مهارت های زندگی بر فراوانی نشخوارهای فکری افسرده ساز در همسران جانبازان

 35. الگًی ساختاری ريابط بیه عًامل آسیبزای درد، فاجعهآفریىی، ترس ي سازگاری با درد در بیماران مبتلا به دردهای مسمه عضلاوی- اسکلتی

 36. The relationship between happiness and vocation burnout teachers

 37. بررسي رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي با فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر خرمآباد

 38. توان طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ابعاد شخصيت در پيش بيني افسردگي

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش پیشرفت دبیرستان های شهرستان خرم اباد

 2. بررسی اثر بخشی اموزش مهارتهای اجتماعی بر هوش هیجانی عزت نفس و پیشرفت های تحصیلی دانش اموزان دوره اول متوسطه شهر خرم اباد

 3. سنجش میزان سواد پژوهشی و نقش ان با بکارگیری شیوه های تدریس در بین دبیران دوره متوسطه شهر خرم اباد

 4. بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دوره ابتدایی شهر خرم اباد

 5. بررسی عوامل مدیریتی شغلی محیطی و رفاهی مالی موثر بر نشاط کارکنان مدارس متوسطه شهرستان شیروان

 6. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت روان پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه شاهد تهران

 7. میزان اشنایی معلمان مقطع راهنمایی دخترانه شهرستان خرم اباد با ویزگی های رشد ی و تاثیرات بر موفقیت

 8. رابطه مدیریت زمان با امنیت روانشناسی در دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان خرم اباد

 9. مقایسه سازگاری روانی دانش اموزان در مدارس ایمن و نا ایمن مقطع متوسطه شهرستان درود

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، مقاله "بررسی رابطه سرمایه روانی با وضعیت خشم دانشجویان"

 2. اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، مقاله "رابطه بین سرمایه روان شناختی و سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان"

 3. اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، مقاله "اثربخشی آموزش حضور ذهن بر سلامت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر"

 4. اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری، مقاله "آموزش بازسازی شناختی در اصلاح سبک اسنادی دانش آموزان"

 5. اولین کنفرانس ملی نوسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مقاله "رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان"

 6. اولین کنفرانس ملی نوسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مقاله "آموزش مهارت های تنظیم هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستان"

 7. اولین کنفرانس بین المللی پژوهشی در علوم رفتاری، مقاله "رابطه جهت گیری مذهبی و شیوه های فرزندپروری بر رضایت از زندگی دانشجویان"

 8. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مقاله "آموزش راهبردی یادگیری خود تنظیمی شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه خرم اباد"

 9. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مقاله "تاثیر آموزش راهبردی یادگیری خود تنظیمی شناختی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه شهر خرم اباد"

 10. کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، مقاله "جهت گیری هدف و یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان"

 11. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، مقاله "هارمونوتیک به مثابه روشی در پژوهش های تربیتی"

 12. دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی، مقاله "سلامت خانواده با شادکامی و مولفه های آن در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان لامرد"

 13. دومین همایش ملی روانشناسی تربیتی، مقاله "بررسی رابطه بین ادراکات محیط یادگیری با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان"

 14. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، مقاله "نگزش نسبت به پدر با شادکامی و مولفه های آن در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد"

 15. همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقاء و سلامت، مقاله "مروری بر همبسته های آسیب شناختی اعتیاد به اینترنت"

 16. دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری، مقاله "بررسی رابطه تیپ های شخصیتی (B و A)، اضطراب والدین با عملکرد خانواده"

 17. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مقاله "رابطه بین خودکارامدی و سلامت روان و رضایت شغلی معلمان مدارسان شهر الشتر"

 18. همایش ملی تربیت فرهنگی و مدیریت ثبت زندگی، مقاله "تاثیر آموزش سبک زندگی اسلام محور با تاکید بر نظام خانواده بر تعهد زناشویی"

کتب منتشر شده
 1. روانشناسی رفتارهای غیر عادی یا نابه هنجار

 2. اسارت راهبردهای مقابله

 3. مهارت های زندگی دانشجویی

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسی میزان شیوع و علل رفتار های خشونت امیز در دانش اموزان دوره راهنمایی استان لرستان و ارایه راهکار هایی جهت مقابله با ان / سازمان اموزش و پرورش استان لرستان

  2. بررسی کیفیت زندگی شیوه های تفکر و میزان افسردگی / دانشگاه لرستان

  3. دلایل افزایش پذیرش دختران نسبت به پسران در دانشگاهها / دانشگاه لرستان

  4. مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه لرستان / دانشگاه لرستان

  5. بررسی ویزگی های فردی رفتاری و خانوادگی دانشجویان پسر و دختر مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه لرستان طی سال های 79-78 / دانشگاه لرستان معاونت اموزشی

  6. اسیب شناسی روانی شهروندان خرم ابادی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی اختلالات و مسایل روانی بهزیستی طی سال های 90-86 و روشهای درمانی ارا شده

  7. بررسی رابطه بین ویزگی های فردی خانوادگی تحصیلی دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه لرستان و مشکلات تشخیص داده شده 88-80 / دانشگاه لرستان

  8. بررسی علل خشونت خانگی از دیدگاه زنان و مردان در شهرستان خرم اباد / دانشگاه لرستان

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
   1. عضو تخصصی شورای برنامه ریزی مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه لرستان (از سال 76)

   2. مدیر گروه روانشناسی و مشاوره (از سال 91 تا 93)

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
    اطلاعات تکمیلی