Ar En
سعيد زهر ه وند
دکتر سعيد زهر ه وند
عضو هیات علمی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
زبان و ادبیات فارسی
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
Zohrevand.s@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
zohrevand46z@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
کارشناسی: دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)
کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی 1371-1374
دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد 1379-1385
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ
تنازع دستوری نقش های چندسویه در ساختار جمله های فارسی
ریخت شناسی قصه «پریا»ی احمد شاملو
تحلیل گفتمان انتقادی هویت براساس روش فرکلاف در رساله حی بن یقظان و رمان های رابینسون کروزویه و جزیره سرگردانی
بررسی نوستالژی در فیلمنامه های علی حاتمی
پایان‌نامه
عنوان شناسي خاطرات دفاع مقدس ارشد/مشاور
بررسي مقايسه اي زبان وفرهنگ جبهه در ادبيات پايداري باتأكيد بر،سفربه گراي ۲۷۰درجه،جنگ دوست داشتني،شطرنج با ماشين قيامت،لشكرخوبان ارشد / راهنما
مباني پايداري قرآني در شعر دفاع مقدس (با توجه به اشعار قيصرامين‌پور، سيدحسن حسيني، سلمان هراتي، نصراله مرداني و عليرضا قزوه) ارشد /مشاور
تحليل كاربردشناسي ساختار مناظره ها در منظومه هاي شعر فارسي با تكيه بر مناظره هايي از نظامي و پروين اعتصامي ارشد / راهنما
تحليل تطبيقي «سمفوني مردگان» عباس معروفي و «خشم و هياهو» ويليام فالكنر با تأكيد بر رويكرد ساختارگرايي ارشد / مشاور
ندانم گرايي در شعر حافظ ارشد/ مشا.ر
دگرديسي روايات در آثار عباس معروفي براساس نظريه تودوروف ارشد راهنما
نقش عناصر زبر زنجيره اي در شعر شاملو ارشد /راهنما
تحليل گفتمان انتقادي در رمان كليدر محمود دولت آبادي ارشد/ راهنما
تحليل فرمالسيتي اشعار سيد حسن حسيني ارشد/ راهنما
آركايييسم در مجموعه اشعار حسين منزوي ارشد /مشاور
بررسي عناصر رمانتيك در شعر دفاع مقدس در دهه ۷۰ با تكيه بر اشعار (قيصر امين پور، ساعد باقري، سلمان هراتي و سهيل محمودي ) ارشد / راهنما
نقد كتابهاي دستور زبان فارسي دوم و سوم رشته علوم انساني بر مبناي نظريه گشتاري ارشد / مشاور
طرح واره هاي تصويري در كودكانه هاي مصطفي رحماندوست ارشد / راهنما
بررسي نوستالژي(يادكرد گذشته)در فيلمنامه هاي علي حاتمي ارشد/ مشاور
«ترجمه و تحليل كتاب «الارقش» ميخائيل نعيمه» ( بر مبناي نظرية كهن الگويي يونگ) ارشد / مشاور
تحليل و مقايسه ي شعرهاي عاشورايي محمد علي مرداني و علي معلم ارشد / راهنما
ديالتيك عشق در مثنوي ارشد/ مشاور
تجلي مباني اكسپرسيونيسم در شعر مولانا ارشد / راهنما
بررسي و تحليل بين رنج و آگاهي در شاهنامه ارشد/ راهنما
نشانه شناسي فرهنگي بيست غزل اقتفايي ابتهاج از حافظ ارشد / راهنما
عناصر داستاني در رمان هاي ۱-مهمان مهتاب ،پسران جزيره... ۳-زماني براي بزرگ شدن ۴- آواز نيمه شب ارشد/ راهنما
مقايسه نگاه به زن در آثار داستاني هدايت و آل احمد ارشد / راهنما
بررسي سه داستان حي بن يقظان، رابينسون كروزئه، جزيره سرگرداني از نظر زيبا يي شناسي و عناصر داستان . ارشد / راهنما
كاركرد هاي تكرار در بخش اساطيري- پهلواني شاهنامه ارشد / راهنما
بررسي مكافات عمل در كليله و دمنه ارشد / مشاور
بررسي سيماي زن در آثار جلال آل احمد و سيمين دانشور ارشد / مشاور
بررسي وجوه شباهت و تفاوت شگردهاي خاقاني، خواجو و حافظ در چند‌معنايي كردن متن دکتری / مشاور
رويكردهاي عرفاني به داستان حضرت موسي(ع) درآثار عرفاني قرن پنجم تاهفتم دکتری / راهنما
بررسي سبك شناسانه رمان هاي مدرن نويسندگان زن معاصر دکتری / مشاور
تحلیل گفتمانی تناقض های فکری در شعر حافظ دکتری / راهنما
تحلیل گفتمانی تناقض های فکری در شعر حافظ دکتری / راهنما
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
فارسی عمومی
مقوله های زبانی و دستور زبان فارسی
نشانه شناسی شناختی
جریان شناسی شعر دهۀ هفالد
علاقه‌مندی ‌ها
سایر اعضای هیأت علمی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي