ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
خانه
بهروز رضايي علم
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی برق
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: rezaee.bh@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری برق - قدرت : دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. 10- B. Rezaee, S. Afsharnia, “ Implementation of fuzzy sliding-mode position controller with rule adaptation for permanent magnet synchronous motor drive” Journal of School of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, vol. 15, no. 2, pp. 139-152, 2003 (in Persian)

 2. 11- Behrooz Rezaeealam, Sotoshi Yamada, Masayoshi Iwahara, “Three-phase Linear Induction Generator for free-Piston Generator” The Papers of Technical Meeting on Magnetics,19-24, 2007.

 3. 12- Behrooz Rezaeealam, Toshiyuki Ueno, Sotoshi Yamada,”Behavior analysis of Galfenol beam vibration energy harvester” Journal of the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 20, no. 1, pp. 138-143, 2012.

 4. 13- Behrooz Rezaeealam, Toshiyuki Ueno, Sotoshi Yamada, “Quasi-Static Finite Element Analysis of Magnetostrictive Vibration Energy Harvester” Journal of Magnetic society of Japan, vol. 36, no.3, pp. 155-160, 2012.

 5. 14- Behrooz Rezaeealam, “Formulation of Harmonic Balance Finite Elements Method for a Linear Single-phase Self-excited Induction Generator” International Review on Modelling and Simulations, Vol. 5, No. 6, pp. 2452-2459, December 2012.

 6. 2- B. Rezaeealam, J. Faiz and P. Pillay, “Adaptive performance improvement of switched reluctance motor with two-phase excitation” European Transactions on Electrical Power, 2006, 16: 1-13.

 7. 3- B. Rezaeealam, J. Faiz and S. Yamada "Reciprocating Flux-Concentrated Induction Generator for Free-Piston Generator " IEEE Transactions on Magnetics, vol. 42, no. 9, pp. 2172-2178, Sep. 2006.

 8. Electromagnetic and thermal behavior of a single-phase transformer during Ferroresonance considering hysteresis model of core

 9. Calculation of magnetizing and leakage inductances of induction machine using finite element method B Rezaeealam Electrical Engineering, 1-9

 10. ارائه یک مدار معادل حرارتی برای تحلیل گرمایی ترانسفورماتورهای قدرت با بارهای هارمونیکی

 11. 1- B. Rezaeealam, J. Faiz and S. Yamada " Coupled Finite-Element/Boundary-Element Analysis of a Reciprocating Self-Excited Induction Generator in a Harmonic Domain" IEEE Transactions on Magnetics, vol. 41, no. 11, pp. 4250-4256, Nov. 2005.

 12. 4- Behrooz Rezaeealam, Toshiyuki Ueno and Sotoshi Yamada, “Finite Element Analysis of Galfenol Unimorph Vibration Energy Harvester” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 48, no. 11, pp. 3977-3980, November 2012.

 13. 5- Behrooz Rezaeealam, Toshiyuki Ueno and Sotoshi Yamada , “Modeling and design of magnetostrictive vibration-powered generator using finite element method” INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING: ELECTRONIC NETWORKS, DEVICES AND FIELDS, 2012.

 14. 6- Behrooz Rezaeealam, “Finite element analysis of magnetostrictive vibration energy harvester”, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 31, No. 6, pp. 1757-1773, 2012.

 15. 7- Behrooz Rezaeealam, “Development of a self-excited linear induction generator for free-piston generator” International Review of Electrical Engineering, Vol.7, No. 6, pp. 6070-6076, Nov.-Dec., 2012.

 16. 8- Behrooz Rezaeealam, “Applicator modeling for electromagnetic thermotherapy of cervix cancer” Electromagnetic Biology and Medicine, Accepted to be published.

 17. 9- Behrooz Rezaeealam, “Spatial Detection of Ferromagnetic Wires Using GMR Sensor and Based on Shape Induced Anisotropy” Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering,Vol. 9, No. 4, pp. 232-236, 2013.

 18. Formulation of Harmonic Balance Finite Elements Method for a Linear single - phase Self - Excited Induction Generator

 19. Tubular Permanent Magnet Linear Synchronous Generator for Wave-power Generation Behrooz Rezaeealam, Assistant Professor

 20. Robust fuzzy sliding - mode power sysytem stabilizer Behrooz RezaeeAlam

 21. Analysis of linear induction generator with harmonic finite element method Behrooz Rezaeealam Non-member Sotoshi Yamada Member Masayoshi Iwahara Member

 22. Harmonic balance hybrid finite element boundry element method including time periodic movement

 23. Analysis of reciprocating self - excited induction generator using harmonic balance finite element method

 24. magnetic fault current limiter operation analysis 3.Dimentional Finite element Method

 25. Heat Generation Ability of Ferromagnetic Implants in Hyperthermia Behrooz Rezaeealam

 26. بدست آوردن تلفات هیسترزیس براي موتور سوئیچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر فشار مکانیکی مرتضی طهماسبیان ،1بهروز رضایی علم2

 27. Optimal Design of Medium-Frequency Transformers for Solid-State Transformer Applications

 28. Finite Element Study of Ferroresonance in single-phase Transformers Considering Magnetic Hysteresis Morteza Mikhak Beyranvand and Behrooz Rezaeealam*

 29. An improved conformal mapping ethod for magnetic field analysis in surface mounted permanent magnet motors Behrooz Rezaeealam and Farhad Rezaee-Alam

 30. Unbalanced Magnetic Force Analysis in Eccentric Surface Permanent-Magnet Motors Using an Improved Conformal Mapping Method Farhad Rezaee-Alam, Behrooz Rezaeealam, and Jawad Faiz, Senior Member, IEEE

 31. Optimization of Permanent Magnet Synchronous Motors Using Conformal Mappings Behrooz Rezaeealam* and Farhad Rezaee-Alam

 32. تاثیر رطوبت خاک در طراحی ارتینگ با استفاده از روش تحلیل اجزاء محدود (FEM) محمد بخشی پور* ،1بهروز رضایی علم ،2سجاد صمدی نسب3

 33. کنترل موتور القایی شش فاز به روش کنترل مستقیم گشتاور مجید جهانی ،1بهروز رضایی علم ،*2اسماعیل رک رک3

 34. بررسی تحلیلی کنترل موتور القایی پنج فاز به روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از اینورتر چندسطحی

 35. شبیهسازی ماشین هیسترزیس به روش جایلزآترتون شیما کرباسی ،1بهروز رضایی علم *,2

 36. بررسی میدان مغناطیسی در موتور سوئیچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر فشار هاي مکانیکی مرتضی طهماسبیان ،1بهروز رضایی علم2

 37. تاثیر هسته smc بر روی تلفات آهنی در ژنراتور مغناطیس دائم رفت وبرگشتی لوله

 38. محاسبه ی تلفات هیسترزیس در ژنراتور مغناطیس دائم رفت و برگشتی لوله ای با هسته smc

 39. بررسی قابلیت تولید گرمای ایمپلنت های فرومغناطیسی به کارگرفته شده در تخریب تومورها

 40. تولید انرژی الکتریکی از ارتعاشات فرکانس پایین با استفاده از آلیاژ آهن - گالیوم

 41. الگوریتم بهینهسازي مبتنی بر ساختار زندگی گرگها )(WLBA

 42. بررسی پدیده فرورزنانس در حضورمحدودکنندهجریان خطای مغناطیسی با در نظر گرفتن اثر تلفات هیسترزیس

 43. محاسبه ی تلفات هيسترزیس در موتور القایی خطی یک طرفه به روش اجدا محدود

 44. بررسی پدیده فرورزنانس در یک ترانسفورماتور تک فاز با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس مغناطیسی

 45. بررسی حالت آشفته پدیده فرورزنانس در یک ترانسفورماتور تک فاز بهزاد نوروزی، بهروز رضایی علم

 46. بررسی حالت آشفته پدیده فرورزنانس با در نظر گرفتن اثر بایاس DC

 47. Calculation of Magnetizing Inductance of Self Excited Induction Generator Using Finite Element Method Mohsen Nazari, Behrooz Rezaeealam - Nazaribargh122@yahoo.com Electrical Engineering Dept., Lorestan University, Khorramabad, P.O.Box: 465, IRAN

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. مدلسازی و شبیه سازی موتورالقایی خطی یکطرفه استاتورکوتاه بادرنظرگرفتن اثرانتهایی طولی

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. 1- تئوری جامع ماشین های الکتریکی 2- کنترل محرکه های الکتریکی 3- روش های اجزا محدود در الکترومغناطیس 3- ماشین های الکتریکی مخصوص 4- الکترومغناطیس مهندسی

    2. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی