ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
زينب رشيديان
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: فيزيك
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي فيزيك
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: rashidian.z@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: zeinab1983r@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. bachelor degree at shahid chamran university during 7 semester in 1379-1383

 2. master of science at institu for advance studis in basic science 1383-1385

 3. Phd at Isfahan university 1386-1390

 4. Visiting fellow researcher at Minho university , Portugal. 1393

مقالات علمی پژوهشی
 1. Fano factor for Dirac electrons in a superlattice of normal/ ferromagnetic/ normal silicene junction; Zeinab Lorestani weiss, Zeinab Rashidian

 2. Valley polarized current and Fano factor in a ferromagnetic/ normal/ferromagnetic silicene superlattice junction, Zeinab Rashidian, zeinab lorestaniweiss, yaser hajati, journal of magnetism and magnetic materials, 442 (2017) 15–24

 3. Considering Effects of Staggered Potential on Conductance and Berry phase in Monolayer Graphene

 4. مقایسه رسانش گرافین دو لایه با گرافین تک لایه در حضور جفت شدگی اسپین مدار راشبا

 5. تأثیر حضور ٌمزمان پتاوسیل متىاوب و ثابت بر رساوص گرافیه تك لایً

 6. بررسي گافهاي نواري گرافين تك لايه با حضور پتانسيل متناوب

 7. تاثیرات جفت شدگی اسپین مدار کنه- مله بر رسانش در اتصالات گرافین تک لایه

 8. Valley and spin resonant tunneling current in ferromagnetic/nonmagnetic/ferromagnetic silicene junction

 9. Gate-controlled spin and valley polarization transport in a ferromagnetic/nonmagnetic/ferromagnetic silicene junction

 10. جريان كاملا قطبيده وادي و اسپين پيوندگاه گرافن/سيليسن / فرومغناطيس گرافن

 11. Fully Valley/spin polarized current and Fano factor through the Graphene/ ferromagnetic silicene/Graphene junction cr

 12. Controllable spin and valley polarized current through a superlattice of normal/ferromagnetic/normal silicene junction c

 13. تاثیرپتانسیل متناوب بر رسانش گرافین یک لایه و دولایه

 14. بررسی رسانش درنانو نوارهای گرافینی تک لایه با لبه های زیگزاگ و صندلی شکل باحضور جفت شدگی اسپین مدار راشبا

 15. Gate-controlled spin and valley polarization transport in a ferromagnetic/nonmagnetic/ferromagnetic silicene junction.Volume 92, April 2016, Pages 264–277

 16. Valley and spin resonant tunneling current in ferromagnetic/nonmagnetic/ferromagnetic silicene junction.AIP ADVANCES 6 , 025307 (2016)

 17. conductivity of ABA stacked optical conductivity of ABA stacked graphene trilayer: mid-IR resonance due to band nesting J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 395301

 18. Conductance and Fano factor in normal/ferromagnetic/normal bilayer graphene junction.J Phys Condens Matter. 2014 Jun 25;26(25):255302.

 19. Graphene-based normal/ferromagnetic/normal junction as a polarizer.International Journal of Theoretical Physics July 2012, Volume 51, Issue 7, pp 1989–199

 20. Shot noise in normal/ferromagnetic/normal graphene junctions.IJMPBVolume 25, Issue 25, 10 October 2011 .

 21. controllable spin and valley polarized current throuh a supperlatice of normal/ferromagnetic/normal silicene junctionPhysica E 86 (2017) 111–116

 22. Fully Valley/spin polarized current and Fano factor through the Graphene/ferromagnetic Silicene /Graphene junction, journal of magnetism and magnetic materials,2016, Zeinab rashidian, Saeid Rezaeipour1,2; Yaser Hajati; Zeinab Lorestaniweiss; Akiko Ueda4

 23. effects of rashba spin-orbit coupling on the conductance of graphene-based nanoribbons, international journal of modern physics B, 2016, zeinab rashidian, parvin bayati, zeinab lorestaniweiss

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. Considering band gaps of monolayer graphene in the presence of staggered potential

 2. Considering conductance in monolayer graphene with zigzag and armchair edges in the presence of stagered potential

 3. Considering Effects of Rashba Spin Orbit Coupling on Conductance in Monolayer Graphene

 4. considering kane mele in monolayer graphene

 5. fano and conductance in bilayer graphene

 6. conductance in siliceene

 7. Kane mele in graphene with zigzag and armchair edge

 8. Considering Conductance in monolayer nanoribbons graphene-based with zigzag and armchair edges in the presence of Rashba spin-orbit coupling

 9. fano factor in graphene

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. , Considering Effects of Rashba Spin Orbit Coupling on Conductance in Monolayer Graphen. , . Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) Zeinab rashidian, Sanaz Hadipour.

 2. )Considering effects of staggered potential on conductance and berry phase in monolayer graphene. 2014. ICNN . Tarbiat modarres tehran. Zeinab Rashidian, Nesa Ahmadzadeh

 3. Considering Conductance in monolayer nanoribbons graphene-based with zigzag and armchair edges in the presence of Rashba spin-orbit coupling, Zeinab rashidian, Maryam nadri(1394).

 4. - همایش علوم و فناوری نانو 1394 عنوان: مقایسه رسانش گرافین دو لایه با گرافین تک لایه در حضور جفت شدگی اسپین مدار راشب, زینب رشیدیان, SH

 5. کنفرانس سیستم های بس ذره ای1394/8/21 عنوان : تاثیرات جفت شدگی اسپین مدار کنه مله بر رسانش در اتصالات گرافین تک لایه, زینب رشیدیان, SH

 6. Considering band gaps of monolayer graphene in the presence of staggered potential 2015 . Avalin confrance nano physics va faramavad fasa. Zeinab Rashidian, Nesa ahmadzadeh

 7. Considering Effects of Simultaneous presence of Staggered and constant potential on Conductance in monolayer graphene.NCWNN1394 Z. Rashidian , S. Rezaeipour , S. Baher ‫

 8. جریان کاملا قطبیده وادی و اسپین پیوندگاه گرافن/سیلیسن فرومغناطیس/گرافن» برای ارائه به صورت پوستر در کنفرانس فیزیک ایران زینب رشیدیان، زینب لرستانی ویس، یاسر حاجتی، سعید رضایی پور۱۳۹۵

 9. Spin-dependent Fano factor in nonmagnetic/ferromagnetic/nonmagnetic silicene junction Zeinab Rashidian, Zeinab Lorestaniweiss., international congress on nanoscience and nanotechnology1395

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. Acceptance in PhD examination in 3 high ranked universities , Isfahan university, Institute for advanced studies in basic science in zanjan and Alzahra university.

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     1. Writting advanced quantum mechanics book for master of science students

     علاقه مندی ها
     1. working on optical conductivity on nano materials.

     2. Spintronic and Valleytronics in graphene and silicene

     اطلاعات تکمیلی