ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
خانه
احسان رشيديان
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: ميكروبيولوژي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی پاتوبیولوژی
دانشکده: دامپزشکی
ایمیل دانشگاهی: rashidian.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای حرفه ای دامپزشکی از دانشگاه تهران/ سال 1371

 2. دکتری تخصصی میکروبیولوژی از دانشگاه نیوکاسل انگلستان/ سال 2001

مقالات علمی پژوهشی
 1.  Rashidian, E. Goodfellow, M. (2003). Sequence-based differentiation of strains in the Streptomyces cyaneus species-group. Iranian Journal of Biotechnology (IJB), Vol 1, No 4.

 2.  A.A. Saki, B. Azadinia, H.A. Khosravinia, E. Rashidian. H.R. Hemati Matin (2011). Effects of pre-slaughter feed withdrawal ana sex on crop, carcass characreristics and some blood parameters in broiler chicken. Journals of Agricultural Technology Vol. 7 (5): 789-801.

 3. بختيار کتايون، قارونی محمد حسين، خسروی‌نيا حشمت‌‌الله، رشيديان احسان. بررسی ميزان شيوع انتريت عفونی ناشی از کمپيلوباکترجوجنای در کودکان مبتلا به اسهال شهرستان خرم‌آباد. يافته. 1391; 14 (1) :23-30

 4. فریدون منصوری, نعمت شمس, احسان رشیدیان, فراوانی ژن¬های تولیدکننده شیگاتوکسین در جدایه¬های اشریشیا کلی از بیماران مبتلا به عفونت¬های مجرای ادراری در خرم¬آباد مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال 37، شماره 3، صفحه 50-55، 1394.

 5. Bazgir., Rashidian E., Shams N., Identifying CTX-M Resistance Gene Beta-lactamase in the Separated Escherichia Coli from Urine Samples by Polymerase Chain Reaction (PCR) in Khorramabad, Iran, Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, Vol. 4, PP. 63-68, 2015.

 6. شناسایی فنوتیپی و مولکولی ژن های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف TEM-1 و SHV-1 در جدایه های اشریشیاکولای مولد عفونت ادراری

سایر مقالات چاپ شده
 1. http://lu.ac.ir/usersfiles/613135.8890612.7143081.76847.pdf

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1.  Rashidian, E., Payne, G., Ward, A. C. & Goodfellow, M. (1999). A phylogenetic analysis of the Streptomyces cyaneus species-group. The 11th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA), 24-28 October, 1999, Sissi, Heraklion, Crete, Greece.

 2.  Rashidian, E., Payne, G., Ward, A. C. & Goodfellow, M. (2000). 16S rDNA sequence analysis between strains assigned to the Streptomyces cyaneus species-group. Recent Advances in Molecular Microbial Ecology. SGM Irish Branch Meeting, Cork, April 2000.

 3.  Payne, G., Rashidian, E., Ward, A. C. & Goodfellow, M. (2000). A polyphasic taxonomic study of the strains assigned to the Streptomyces cyaneus species-group. Recent Advances in Molecular Microbial Ecology. SGM Irish Branch Meeting, Cork, April 2000.

 4.  Rashidian, E. (2000). A Polyphasic Taxonomic Study Of The Streptomyces Cyaneus Species Group. The 7th Iranian Students’ Seminar In Europe, 20-21 May 2000, UMIST, Manchester, United Kingdom.

 5.  Rashidian, E. (2001). Biosystematics of Anthracycline Producing Streptomycetes. The 8th Iranian Students’ Seminar In Europe, 5-7 May 2001, UMIST, Manchester, United Kingdom.

 6.  Rashidian, E., Sembiring, L., Lacey, E., Goodfellow, M. & Ward, A. C. (2001). Mapping metabolites to streptomycete taxonomy. The 12th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA), 5-9 August, 2001, Vancouver, British Columbia, Canada.

 7.  Rashidian, E. (2003). Sequence-based differentiation of strains in the Streptomyces cyaneus species-group. Mashhad. Iran

 8.  امیری، ح.، ثروت، ز.، رشیدیان، ا.، ویسکرمی،غ.، علیزاده بازگیر، م. 1390. بررسی آناتومیکی و مطالعه ساختار های ترشحی در پنج گونه از تیره چتریان. دومین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی. مشهد. ایران.

 9.  امیری، ح.، رشیدیان، ا.، ثروت، ز.، ویسکرمی،غ.، علیزاده بازگیر، م. 1390. بررسی اثرات ضد میکروبی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه Bifora testiculat (L.) Spreng. . دومین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی. مشهد. ایران.

 10.  Bahman Doosti., Ehsan Rashidian and Nemat Shams (2014). Prevalence of TEM-1 and SHV-1 type genes among ESBL-producing Escherichia coli isolated from clinical samples in Korramabad, Iran. The 15 th International Iranian Congress of Microbiology.

کتب منتشر شده
 1. میکروبیولوژی جلد 1

 2. میکروبیولوژی جلد 2

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. تدريس ميكروبيولوژي عمومي، باكتري شناسي عمومي، باكتري شناسي عمومي 1 و 2 ، باكتري شناسي اختصاصي، زبان تخصصي پزشكي، اصول کار با میکروسکوپ الکترونی (در مقاطع كارداني و كارشناسي، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای).

   2. سوابق اجرایی
    1. مسئول انتشارات دانشگاه لرستان از سال 1372 تا 1373

    2. معاونت آموزشي-دانشجويي دانشگاه لرستان از سال 1373 تا 1374.

    3. معاونت اداري-مالي دانشگاه لرستان از سال 1374 تا 1376.

    4. رئیس آموزشکده دامپزشکی از تیر 1382 تا اردیبهشت 1384.

    5. معاونت آموزشي دانشگاه لرستان از سال 1383 تا 1384.

    6. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان از شهریور 1393- ادامه دارد.

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی