ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
ماشاالله دانشور
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زراعت
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: daneshvar.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mdanshvarm48@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی ناپیوسته علوم زراعی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 2. کارشناسی ارشد زراعت از دانشگاه صنعتی اصفهان

 3. دانشوری با گرایش فیزولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

 4. دکتری تخصصی زراعت با گرایش فیزولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. Influence of foliar iron fertilization rate on the breakage susceptibility of wheat seeds

 2. Effects of biological and chemical fertilizers nitrogen on yield quality and quantity in Fennel

 3. Effects of Phosphorus and Iron Fertilization Rate on the Mechanical Damage to Wheat Seeds

 4. Effect of Nitrogen and Ethephon on Growth Parameters, Carbohydrate Contents and Bioethanol Production from Sweet Sorghum

 5. Effect of iron nano chelated fertilizers foliar application on three wheat cultivars in Khorramabad climatic conditions

 6. Effects of nitrogen fertilizer and plant growth regulator on stalk yield and bioethanol in sweet sorghum

 7. Different Irrigation and Nitrogen Fertilizer Treatments on some Agro-physiologoc traits in rapeseed

 8. اثر آبياري و كود نيتروژن بر صفات زراعي و فيزيولوزيكي دو رقم كانولا Brassica napus L

 9. مطالعه اثرات تراكم بوته و آبياري تكميلي بر عملكرد و اجزا عملكرد سه رقم نخود ديم در خرم آباد لرستان

 10. اثر كمبود آب بر عملكرد دانه و آب مصرفي چهار رقم سورگوم دانه اي در منطقه اصفهان

 11. گياهان آللوپاتيك شيوه اي نو در كنترل علف هاي هرز

 12. تاثير مقادير مختلف فسفر و محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد نخود زراعي

 13. بررسي اثر كاربرد نيتروكسين، كود دامي و شيميايي نيتروژن بر صفات كمي و كيفي گندم دوروم

 14. بررسی پایداری غشاء سلولی در مقاومت به تنش سرما در شرایط مزرعه بر روی گندم

 15. اثر ورمي كمپوست و پليمر بيو سوپرجاذب بر اجزاء عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيك ارقام نخود ). (Cicer arietinum Lديم

 16. تاثیر کود زیستی ورمی کمپوست و بیوسوپرجاذب بر عملکرد و اجزاء دانه ارقام نخود دیم

 17. بررسي اثر كاربرد اتفون و كود نيتروژن بر صفات كمي سورگوم شيرين

 18. بررسی راههای دخالت مستقیم و غیر مستقیم انسان در تخریب مراتع در حوزه آبخیز سزار

 19. The study interaction of planting date, phosphate bio-fertilizer (Barvar- 2) and micro-nutrients foliar application (Zinc and Boron) on yield and yield components of bread wheat (Triticum aestivum L.)

 20. تاثير كم آبياري بر عملكرد و برخي صفات دانه سه رقم سويا در منطقه خرم آباد

 21. تأثیر محلول پاشی مقادیر مختلف کود نانو کلات آهن خضراء( ) بر عملکردو اجزای عملکرد ارقام نخود دیم.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تاثير كود نانو كلات بر صفات كمي وكيفي عدس درشرايط اقيليمي خرم آباد

 2. تاثير محلول پاشي مقادير مختلف كود نانو كلات آهن(خضراء)بر عملكرد كمي و كيفي ارقام نخود ديم

 3. تاثير محلول باشي مقادير مختلف كود نانو كلات اهن بر عملكرد كمي و كيفي زنوتيب هاي عدس

 4. بررسي تاثير كودهاي شيميايي و زيستي فسفره و ماده سوپر جاذب بر صفات كمي و كيفي ارقام نخود زراعي

 5. تاثير كود زيستي ورمي كمپوست و بيو سوپر جاذب بر عملكردو صفات زراعي نخود ديم

 6. بررسي استفاده از هورمون جيبرليك اسيد بر خصوصيات كمي سيب زميني

 7. مطالعه رشد عملكرد و اجزا عملكرد سه رقم نخود زراعي

 8. اثر تنش آب و كمبود نيتروژن بر صفات كمي و كيفي و شاخص هاي فيزيولوژيك دو رقم كلزا (Brassica napus L )

 9. اثر كاربرد اتفون و كود نيتروژن بر صفات كمي و كيفي سورگوم شيرين()L ( Moench)Sorghum bicolor

 10. تاثير مقادير مختلف فسفر و محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود زراعي(Cicer arientum L

 11. بررسي اثرات كود نيتروژن و تراكم بوته بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيكي و كمي و كيفي سورگوم شيرين

 12. تاثير كود هاي شيميايي فسفر و آهن بر عملكرد واجزاي عملكرد گندم در شرايط محيطي خرم آباد

 13. اثر زمان محلول پاشي برخي عناصر ريزمغذي بر صفات زراعي دو رقم گندم نان

 14. بررسي تاثير كود هاي زيستي- شيميايي و پليمر سوپر جاذب بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو ديم در شرايط آبياري

 15. بررسي تاثير سوپر جاذب و مايكوريزا بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك، تثبيت نيتروژن و عملكرد دانه دو رقم نخود ديم بهاره

 16. بررسي تاثير كودهاي شيميايي و زيستي فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد در ارقام نخود بهاره

 17. بررسي ميزان انرژي مصرفي در گندم آبي شهرستان دلفان

 18. بررسي پتانسيل گياه پالايي كادميم خاك توسط گلرنگ، آفتابگردان، تاج خروس و تاجريزي سياه در حضور قارچ ميكوريزا

 19. بررسي اثر كود زيستي فسفاته بارور- 2 و محلول پاشي عناصر غذايي پتاسيم، روي و بور بر خصوصيات فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم گندم تحت تنش گرماي انتهاي فصل

 20. اثر نانو كلات پتاسيم و اسيد هيوميك بر ويژگي هاي بابونه آلماني (Matricaria chamomillia L.) تحت تنش خشكي

 21. مقايسه و تلفيق كودهاي شيميايي و بيولوژيك گوگردي بر خصوصيات كمي و كيفي ارقام كلزا پاييزه

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. ارزيابي سيستماتيكي عكس العمل هاي تراكم بوته آفتابگردان

   2. اثر سطوح مختلف ازت - فسفربر رشد ونمو عملكرد ذرت

   3. بررسي سازگاري ده رقم بادام زميني

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. رابطه آب وخاك وگياه (گرايش زراعت) - مقطع کارشناسی

   2. مرتعداري (گرايش زراعت) - مقطع کارشناسی

   3. فيزيولوژي گياهان زراعتي - مقطع کارشناسی

   4. پروژه - مقطع کارشناسی

   5. فيزيولوژي گياهان زراعتي تكميلي

   6. تغذيه گياهان زراعي-مقطع کارشناسی ارشد زراعت

   7. تغذيه گياهان زراعي -مقطع دکتری

   8. اكوفيزيولوژي گياهان زراعي و علفهاي هرز - مقطع دکتری

   9. بيوشيمي گياهي تكميلي -مقطع دکتری

   10. فيزيولوژي گياهي - مقطع کارشناسی

   11. فيزيولوژي بعد از برداشت -مقطع کارشناسی

   12. سوابق اجرایی
    1. مدیر مزرعه دانشکده کشاورزی از سال 90 تا 93

    2. مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات از سال93 تا کنون

    جزوات دانشگاهی
    1. جزوه رابطه آب و خاک و گیاه- مقطع کارشناسی

    2. جزوه مرتعداری- کارشناسی زراعت

    3. جزوه فیزولوژی گیاهان زراعی- مقطع کارشناسی

    علاقه مندی ها
    1. اکوفیزولوژی گیاهان زراعی

    2. تغییر اقلیم و اثر آن بر گیاهان زراعی

    3. گیاه پالایی(phytoremediation)

    4. مایکوریزا و تأثیر آن بر گیاهان

    اطلاعات تکمیلی