ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
کبری خسروی
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات عرب
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: khosravi.k@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: kobra.khosravi@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: رشته زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه امام صادق علیه السلام/ عنوان پایان نامه: ترجمه ونقد کتاب "حول القصة الإسلامیة" نوشته نجیب الکیلانی

 2. کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز/ پایان نامه: بررسی و تحلیل درون مایه های شعری نازک الملائکة

 3. دکتری1388: زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه تهران/ پایان نامه: شرح حال، معرفی و نقد اشعار عمر ابوریشه

مقالات علمی پژوهشی
 1. «فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی»- کبری خسروی، حسین چراغی وش، معصومه نادری- فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عربی) ISC – شماره 7- 1391

 2. «بررسی و تحلیل مضامین شعری نازک الملائکة»- محمود آبدانان مهدیزاده، کبری خسروی- مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386

 3. «التناص الدینی فی اشعار عبدالمعطی الحجازی»- طیبه سیفی، کبری خسروی- مجله علمی پژوهشی آفاق الحضارة الإسلامیة- شماره 16- 1435هـ. ق

 4. «سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی»- حسین چراغی وش، کبری خسروی، افتخار لطفی- فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عربی) ISC- شماره 11- 1392

 5. «بررسي تطبيقي سيماي امام مهدي (عج) در شعر معاصر فارسي و عربي (مطالعه موردپژوهانه: اشعار سيد رضا موسوي هندي، شيخ محسن ابوالحب، سلمان هراتي و قيصر امين پور»- کبری خسروی، حسین چراغی وش، حدیث بابایی-مجله علمی پژوهشی کاوشنامه ادبیات تطبیقی(دانشگاه رازی کرمانشاه)- شماره11-1392

 6. «بررسی و تحلیل جایگاه زن در روایات نجیب الکیلانی»- کبری خسروی-مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه زنان-پژوهشگاه علوم انسانی- سال5- شماره2-پاییز و زمستان1393

 7. «تحلیل معنا شناختی واژگان حوزه معنایی مرگ در شعر لبید بن ربیعه»- سید محمود میرزایی الحسینی، کبری خسروی، صبا نجم-فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عربی) ISC- شماره 17- پاییز 1393

 8. «سبک شناسی خطبه اشباح»- علی نظری، کبری خسروی، زهرا ابراهیمیان- علمی پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه- دانشگاه بوعلی سینا- دوره2- شماره 8- زمستان1393

 9. «سبک شناسی قصیده پایداری قصیدة النسر سروده عمر ابوریشه»- علی نظری، کبری خسروی، صغری درویشی-مجله ادبیات پایداری-دانشگاه شهید باهنر کرمان (پذیرش)

 10. «تصویر پردازی انسان در عرصه قیامت»- کبری خسروی، علی نظری، سمیرا جدی- مجله علمی- ترویجی مشکوة – شماره 118- بهار 1392

 11. «سبك شناسی سوره تكویر» -علی نظری، کبری خسروی، سمیرا جدی، مجله علمی - تخصصی قرآن و علوم بشری- شماره 1 - پاییز 1391

 12. «بررسی تطبیقی غدیریه های فارسی و عربی»- اعظم شمس الدینی فرد، کبری خسروی- مجله علمی - تخصصی نقد و ادبیات تطبیقی- دانشگاه رازی کرمانشاه- شماره3- پاییز 1390

 13. «بررسي تطبيقي انتظار و هويت فرهنگي و تمدني در شعر معاصر عربي و فارسي»-حدیث بابایی، کبری خسروی- مجله علمی پژوهشی (حوزه علمیه) عصر آدینه -شماره 16- دوره 7- زمستان 1394.

 14. «بررسي تطبيقي آرمان شهر مهدوي در شعر معاصر عربي و فارسي»- حدیث بابایی، کبری خسروی، حسین چراغی وش- مجله علمی پژوهشی (حوزه علمیه) عصر آدینه- شماره 19- دوره 9- پاییز 1395

 15. "Investigating and Analyzing Sematic Field of Expressions and Interpretations Denoting Hospitalityin Hatam Taies Poetical Work"- Tayyebeh Fathi Iranshahi, Sayyed Mahmood Mirzaee al-Hossaini, Kobra Khosravi- Man in India- No 97- Issue 11- Jun.2017

 16. «بررسي تطبيقي علائم ظهور در شعر معاصر عربي و فارسي»-حدیث بابایی، کبری خسروی- مجله علمی پژوهشی (حوزه علمیه) عصر آدینه -شماره 17- دوره 8- بهار 1395

 17. «بررسی تطبیقی ضرب المثل های عربی ولکی»- کبری خسروی، طیبه فتحی ایرانشاهی، علی کرمپور- فصلنامه علمی ترویجی ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین-دوره 7، شماره4، زمستان1396 / " The Comparative Study of Arabic and Laki Proverbs"- Dr.Kobra.Khosravi- Tayebe Fathiiranshahi; Ali Karampour- Journal of Iranian Regional language &literature - Volume 7, Issue 4, Winter 2018

 18. THE STUDY AND ANALYSIS OF THE SEMANTIC SCOPE OF DEATH IN THE HATAM-E-TAEE DIVAN- Tayyebeh Fathi Iranshahi, Sayyed Mahmood Mirzaee al-Hossaini, Kobra Khosravi- Man in India- No 90- Issue 20- Sep.2017

 19. «معناشناسی تاریخی توصیفی واژه ریح در قرآن کریم»- فهیمه قربانی، کبری خسروی، علی نظری- دوفصلنامه پژوهشهای زبان شناختی قرآن- سال 7، ش1، پیاپی 13- بهار و تابستان1397: Semantic Diachronic _ Synchronic Word of Wind in the Holy Quran Fahimeh Ghorbani, Kobra Khosravi, Ali Nazari- Linguistic Researches In The Holy Quran, Vol. 7, No. 1, 2018

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- فراخوانی شخصیت¬های تاریخی در شعر نزار قبانی- معصومه نادری- 1390

 2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- سبک شناسی جزء30 قرآن کریم- سمیرا جدی- 1391

 3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- تحلیل معناشناختی الفاظ طبیعت در قرآن کریم- فهیمه قربانی- 1392

 4. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- سيماي شرق در شعر معاصر عربي (مطالعه موردي نزار قباني، عبدالوهاب البياتي، سعاد الصباح)- علی محمدی- 1392

 5. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- بررسي مفهوم نعمت در نهج البلاغه- کبری محمدی- 1392

 6. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- معناشناسی تاریخی توصیفی واژه امر در قرآن کریم- معصومه براتی-1393

 7. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- بررسی تطبیقی سیمای امام مهدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی- حدیث بابایی- 1393

 8. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- بررسی نتایج اعمال در حکمتهای نهج البلاغه- سیده سعیده رحیمی فاضلی- 1393

 9. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- الابوذیة تاریخه و نشأته فی خوزستان- محمد رضا زاده کاوری- 1394

 10. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد- بررسی اندیشه های سیاسی در رمانهای نجیب الکیلانی- رباب زادگان عباسی- 1394

 11. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد- بررسی سیر تحول صور خیال در شعر نازک الملائکة- اعظم رحیمیان ثابت -1390

 12. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل روانشناختی رنگ در مجموعه اشعار نازک الملائکة- معصومه عارفی نیا- 1390

 13. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بازتاب اجتماعیات در آثار منظوم و منثور جبران خلیل جبران- زهرا نوروزی- 1390

 14. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد سبک شناسی مناجات خمسة عشر- افتخار لطفی- 1391

 15. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی معناشناختی حوزه های معنایی مرگ در شعر لبید بن ربیعه- صبا نجم- 1392

 16. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حوزه¬های معنایی مرگ در شعر ایلیا ابوماضی- زینب سپهوند- 1392

 17. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد سبك شناسي خطبه اشباح نهج البلاغه- زهرا ابراهیمی- 1392

 18. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عناصر داستانی رمان طلائع الفجر اثر نجیب الکیلانی- زهرا کوچک زاده-1393

 19. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد معناشناسی تاریخی توصیفی واژه ضرب در قرآن کریم- معصومه ساعدی- 1393

 20. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي واژگان حوزه معنایی «قتل» در قرآن کریم- خدیجه رضایی راد- 1393

 21. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد اثر قرآن کریم بر شعر اندلس- ناصح فکری- 1394

 22. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اندام واژه ها در نهج البلاغه- زینب فتاحی- 1394

 23. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جایگاه شخصیت های تاریخی در نهج البلاغه - فاطمه صیدی- 1394

 24. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رفتارشناسی امام علی (ع) با مخالفان در نهج البلاغه-بابک عالی پور- 1395

 25. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آزادی بیان و اندیشه از دیدگاه امام علی(ع)- فریده صادقی- 1395

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. «ثقافة المقاومة فی شعر معین بسیسو»- علی نظری، کبری خسروی- همایش ثقافة المقاومة- دانشگاه فیلادلفیا- اردن- 2003

 2. «عشق در آیینه اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکة»-لاله احیایی، کبری خسروی- دومین همایش تعامل ادبی ایران و جهان- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی-1386

 3. «بازتاب سیره علوی در اشعار ابن ابی الحدید»- کبری خسروی، دومین همایش سیره علوی-دانشگاه لرستان- 1388

 4. «بررسی تطبیقی غدیریات فارسی و عربی با تکیه بر غدیریات شهریار و بولس سلامة»- اعظم شمس الدینی فرد، کبری خسروی- همایش ملی ادبیات تطبیقی- دانشگاه رازی- کرمانشاه- 1391

 5. «بررسی تطبیقی جلوه های بینامتنیت قرآن و نهج البلاغه در شعر فردوسی و شریف رضی»- اعظم شمس الدینی فرد، کبری خسروی -همایش بین المللی ادبیات تطبیقی- دانشگاه قریق قلعه- ترکیه-2012

 6. «نگاهی به كاركرد تكنولوژی در زبان عربی»- کبری خسروی- همایش ملی راهكارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی– دانشگاه یزد- 1390

 7. «بررسی تطبیقی مفهوم شهید و شهادت در شعر سپیده کاشانی و نازک الملائکه»- کبری خسروی، معصومه براتی، زینب روحی- دومین همایش ملی ادب مقاومت پارسی- دانشگاه پیام نور- همدان- 1392

 8. «واكاوي مؤلفه هاي سبك زندگي اسلامي در كلام مقام معظم رهبري بر اساس سيره علوي»- کبری خسروی، اعظم شمس الدینی فرد، اکرم خسروی- همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی (اقتصادی) در سیره علوی- دانشگاه لرستان- 1391

 9. «بررسی تطبیقی شعر انا فی مکه عمر ابوریشه و خاستگاه نور علی موسوی گرمارودی»- کبری خسروی، سیده وفا موسوی محفوظی- دومین همایش ادبیات تطبیقی- دانشگاه رازی- 1393

 10. «بینامتنیت قرآنی در شعر نزار قبانی»- کبری خسروی، سید محمود میرزایی الحسینی، زینب فتاحی- همایش ملی بینامتنیت، قم- 1393

 11. «بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار مهدوی عربی و فارسی در سده اخیر»- کبری خسروی، حسین چراغی وش، حدیث بابایی- همایش ملی بینامتنیت، قم- 1393

 12. «بازتاب شخصیت های قرآنی در شعر علی محمود طه»- کبری خسروی، زینب روحی- همایش ملی بینامتنیت، قم- 1393

 13. «بینامتنیت قرآنی در اشعار سید قطب»- کبری خسروی، ناصح فکری- همایش ملی بینامتنیت، قم- 1393 (چکیده)

 14. «بینامتنیت قرآنی در اشعار معروف الرصافی»-کبری خسروی، هیوا حیاتخواه- همایش ملی بینامتنیت، قم- 1393 (چکیده)

 15. «آداب گفتاری حاکم بر سبک زندگی اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه»- کبری خسروی، فاطمه مرادی- ششمین همایش سیره علوی- خرم آباد- 1393

 16. «شیوه های رفتاری امام علی (ع) با کارگزاران متخلف در نهج البلاغه»- کبری خسروی، بابک عالی پور- ششمین همایش سیره علوی- خرم آباد- 1393

 17. «جلوه های پایداری در اشعار جودت فخرالدین»- کبری خسروی، حاتم مرعی- همایش ادب مقاومت و هنر- قم- بهمن1394

 18. «بازتاب مؤلفه های دینی بر ادبیات پایداری (مطالعه موردی: رمان رمضان حبیبی اثر نجیب الکیلانی)»- کبری خسروی- رباب زادگان عباسی- همایش ادب مقاومت و هنر- قم- بهمن1394

 19. «بررسي تعامل امام علي (ع) با كارگزاران در نهج البلاغه»- فاطمه صیدی، علی نظری، کبری خسروی- هفتمین همایش سیره علوی- خرم آباد- آذر 1394

 20. «بررسی اعجاز ادبی قرآن در آیات متشابه لفظی (بررسی موردی: سوره بقره)»- کبری خسروی، علی نظری ، صنم جودکی- سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم، دانشگاه شهید بهشتی، ارائه بصورت پوستر 1395

 21. «اعجاز آواها در معنا رسانی مفاهیم سوره مزّمّل»- کبری خسروی، علی نظری ، لیلا موسوی- سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم، دانشگاه شهید بهشتی، ارائه بصورت پوستر 1395

 22. «فن الابوذیه فی خوزستان، نشأته و تطوره»- محمد رضازاده کاوری، کبری خسروی، حسین چراغی وش- همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات وفرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس- دانشگاه خلیج فارس -بوشهر- بهمن 1395

 23. «بررسی حوزه معنایی شادی در نهج البلاغه»- منصور شفیعی، کبری خسروی، روح الله مهدیان طرقبه- اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، دانشگاه مازندران، اردیبهشت 1396

 24. «بررسی تطبیقی تجلی مقاومت در شعر فارسی و عربی (مطالعه مورد پژوهانه: اشعار سپیده کاشانی و نازک الملائکه)»- کبری خسروی، معصومه براتی، زینب روحی- اولین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی- بجنورد- 7و 8 دی ماه 1396

 25. «بررسی سیمای شرق عربی در آیینه شعر سعاد الصباح»- علی محمدی، کبری خسروی، علی نظری- نخستین همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر عربی- دانشگاه شهید مدنی، تبریز- 27 آبان 1397

کتب منتشر شده
 1. ترجمه کتاب « الصورة الفنیة فی المثل القرآنی»- اثر محمد حسین علی الصغیر (در دست ترجمه)

 2. ویراستاری علمی ترجمه کتاب «موسیقی الشعر»- اثر ابراهیم انیس

 3. «فن الأبوذیة فی خوزستان نشأته و تطوره»- محمد رضازاده کاوری، کبری خسروی، حسین چراغی وش- انتشارات نوین کوشان 1395

 4. «دلالتهای بافت مدارانه اندام واژه ها در نهج البلاغه»-زینب فتاحی سید محمود میرزایی الحسینی کبری خسروی- انتشارات طلیعه سبز1394

افتخارات کسب شده
 1. استاد نمونه بسیجی- 1395

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. بررسی و تبیین جایگاه زن در روایات نجیب الکیلانی- مصوب دانشگاه لرستان 1390

 2. ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات عربی با همکاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان- 1390 تا 1391

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. متون نظم و نثر دوره معاصر(کارشناسی ارشد)

 2. تاریخ ادبیات از دوره عباسی تا سقوط بغداد (کارشناسی ارشد)

 3. روش تحقیق و سمینار مسائل مربوط به رشته (کارشناسی ارشد)

 4. تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان اموی (کارشناسی ارشد)

 5. مقاله نویسی و محاضره (کارشناسی ارشد)

 6. تاریخ ادبیات دوره معاصر (کارشناسی ارشد)

 7. علوم نهج البلاغه2(کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه)

 8. قواعد عربی 1 صرف1 (گروه ادبیات فارسی) قواعد عربی 2 صرف2(گروه ادبیات فارسی) قواعد عربی 3 نحو1(گروه ادبیات فارسی) قواعد عربی 4 نحو2(گروه ادبیات فارسی)

 9. تاریخ ادبیات دوره عباسی اول و دوم

 10. تمرین صرف و نحو 1 و 2

 11. ادب سیاسی در اسلام

 12. زبان خارجه تخصصی 1 و 2

 13. صرف 1 و 2 و 3

 14. روش تحقیق و مأخذ شناسی

 15. قرائت متون عرفانی

 16. متون علمی اسلامی (کارشناسی ارشد)

 17. متون نظم و نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی - متون نظم و نثر دوره عباسی اول و دوم متون نظم و نثر معاصر2

 18. نحو 1- 2 -3-4-5-6-7

 19. متون نهج البلاغه

 20. سوابق اجرایی
  1. مدیر گروه زبان و ادبیات عربی و نهج البلاغه از خرداد 1390 تا خرداد 1392

  2. دبیر اجرایی همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی (اقتصادی) در سیره علوی-1391

  3. مدیر داخلی دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. 1- تحقیق و پژوهش در راستای قرآن کریم و نهج البلاغه

  2. 2- ادبیات متعهد اهل بیت علیهم السلام

  3. 3- ادبیات معاصر عربی

  اطلاعات تکمیلی