ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
خانه
حامد خداياري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زيست شناسي -سيستماتيک گياهي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: khodayari.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: hamedkhodayari75@yahoo.com
وبسایت شخصی: hamedkhodayari.blogfa.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: زیست شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد: زیست شناسی گرایش علوم گیاهی از دانشگاه رازی کرمانشاه

 3. دکترای تخصصی (PhD): سیستماتیک مولکولی گیاهی از دانشگاه اصفهان با همکاری موسسه NIAS ژاپن

مقالات علمی پژوهشی
 1. Transferability and polymorphism of barley microsatelite markers across H-genome containing species in the genus Hordeum (H. vulgare and H. bulbosum).

 2. Genetic Diversity of Cultivated Barley Landraces in Iran Measured Using Microsatellites

 3. Microsatellite analysis of genetic diversity of wild barley (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) using different sampling methods in Iran

 4. Genetic diversity of diploid Triticum species in Iran assessed using inter-retroelement amplified polymorphisms (IRAP) markers.

 5. Determination the correlation between plant diversity and soil characteristics using systematic random sampling in Kaka Reza region, Lorestan Province, Iran

 6. اتنوبوتاني گیاهان دارويي شمال شرق استان خوزستان

 7. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان

 8. Ethnomedicinal plants of Farouj district, North Khorasan province, Iran

 9. . Evaluation of vegetation types in the West Zagros (Beiranshahr region as a case study), in Lorestan Province, Iran

 10. Phylogenetic survey of chloroplast matK sequences in some medicinal plant species of Mentheae tribe (family Lamiaceae) with emphasis on medicinal plant Zhumeria majdae Rech. & Wendelbo species

 11. The genetic diversity survey of the genus Ficus L. in Iran using Inter simple sequence repeats markers

 12. بررسی اتنوبوتاتی عناصر گیاهی مناطق زاغه و بیرانشهر ,استان لرستان, ایران

 13. بررسی تبارشناسی ژن کلروپلاستی matKبرخی از گونههاي متعلق به قبیله Mentheaeاز تیره نعناع با تاکید بر گیاه دارویی Zhumeria majdae Rech. F. & Wendelbo.

 14. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاه .Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان

 15. بررسی اتنوبوتانی منطقه تنگ داراب بخش مرکزی شهرستان کوهدشت

 16. معرفی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیای منطقه تنگ داراب شهرستان کوهدشت

 17. بررسی فلور شکل زیستی و کورولوژی مناطق زاغه و بیرانشهر استان لرستان , ایران

 18. Evaluation of vegetation types in the West Zagros (Beiranshahr region as a case study), in Lorestan Province, Iran

 19. Genetic diversity of Hordeum bulbosum L. accessions from Iran using simple sequence repeat markers

 20. مطالعه فنولوژی گیاه . Allochrusa persica Boissدر ایران

 21. مطالعه سیخت شناسی و تششیحی گونههای متعلق به سشده الوانی .Allochrusa Boiss دس ایشان

 22. اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان

 23. بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی خانواده شب بو دراستان لرستان

 24. Determination the correlation between plant diversity and soil characteristics using systematic random sampling in Kaka Reza region, Lorestan Province, Iran

 25. بررسي اتنوبوتاني گياهان دارويي شهرستان ايذه )استان خوزستان(

 26. نش اسايي گياهان دارويي شهرستان درهشهر )استان ايلام(

 27. تعیین میزان همبستگی تنوع زیستی گیاهان و برخی خصوصیات بافت خاک با استفاده از روش های نمونه برداری سیستماتیک تصادفی در منطقه کاکارضا در استان لرستان

 28. MICROSATELLITE ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY OF WILD BARLEY (HORDEUM VULGARE SUBSP. SPONTANEUM) USING DIFFERENT SAMPLING METHODS IN IRAN

 29. مطالعه فلور و معرفی گونه های گیاهی در معرض خطر منطقه طرهان استان لرستان ایران

 30. اتنوبوتاتی عناصر گیاهی منطقه طرهان لرستان , ایران

 31. مطالعه مولکولی جمعیت¬های Hordeum vulgare subsp. vulgare در ایران با استفاده از توالیهای تکراری ساده (SSRs). مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران

 32. Cytological study of Hordeum bulbosum L. in Iran.

سایر مقالات چاپ شده
 1. Genetic Diversity of Cultivated Barley Landraces in Iran Measured Using Microsatellites

 2. Microsatellite analysis of genetic diversity of wild barley (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) using different sampling methods in Iran

 3. Determination the correlation between plant diversity and soil characteristics using systematic random sampling in Kaka Reza region, Lorestan Province, Iran.

 4. Genetic diversity of diploid Triticum species in Iran assessed using inter-retroelement amplified polymorphisms (IRAP) markers

 5. مطالعه مولکولی جمعیت¬های Hordeum vulgare subsp. vulgare در ایران با استفاده از توالیهای تکراری ساده (SSRs).

پایان نامه ها
 1. بررسی فلورستیک واتنو بوتانی گیاهان دارویی شمال استان خوزستان

 2. استاد راهنمای پایاننامه های کارشناسی ارشد و دکتری

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. The 6th SPPS PhD conference, 2-5 September, 2010, Espoo, Finland.

 2. CBB2011, 24-27 May 2011, Szeged, Hungary.

 3. National congress of Iranian biological and genetic resources. 21-22 Feb. 2012, Tehran, Iran.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. نفر سوم مسابقه علمی سال سوم تجربی دبیرستانها در سال 1369.

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. بیوسیستماتیک گیاهی 1،مقطع دکتری، دانشگاه لرستان

   2. بیوسیستماتیک گیاهی 2، مقطع دکتری، دانشگاه لرستان

   3. بیوسیستماتیک گیاهی نظری، مقطع دکتری، دانشگاه لرستان

   4. جامعه شناسی گیاهی، مقطع دکتری، دانشگاه لرستان

   5. تاکسونومی جدید، مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه لرستان

   6. سیستماتیک گیاهی پیشرفته، مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه لرستان

   7. فلور ایران، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان

   8. گیاه شناسی 1، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

   9. گیاه شناسی 2، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

   10. اصول و روشهای رده بندی گیاهی، مقطع کارشناسی، دانشگاه لرستان

   11. سیستماتیک گیاهی1 و آزمایشگاه، مقطع کارشناسی، دانشگاه لرستان

   12. سیستماتیک گیاهی2 و آزمایشگاه، مقطع کارشناسی، دانشگاه لرستان

   13. اکولوژی پوشش های گیاهی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان

   14. اکولوژی عمومی، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر (ایلام)

   15. اکولوژی عمومی، مقطع کارشناسی، دانشگاه لرستان

   16. سوابق اجرایی
    1. مدیر کل امور دانشجویی

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. سیستماتیک -اکولوژی گیاهی مولکولی تنوع ژنتیکی Plant DNA Barcoding

    اطلاعات تکمیلی