ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
مجيد خالداري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: ژنتيک واصلاح نژاد دام
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: khaldari.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: khaldari.m@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. Ph.D: Animal Breeding and Genetics, University of Tehran, Iran

 2. M.Sc: Animal Breeding and Genetic, University of Tehran, Iran

 3. B.Sc: Animal Science, Chamran University, Ahvaz, Iran

 4. Short-Term Opportunity as Researcher: Aarhus University, Denmark

مقالات علمی پژوهشی
 1. Response to selection and genetic parameters of body and carcass weights in Japanese quail selected for 4-week body weight

 2. Response to family selection and genetic parameters in Japanese quail selected for four week breast weight

 3. Growth and carcass characteristics of crossbred progeny from lean-tailed and fat-tailed sheep breeds

 4. Genetic parameters and calving ability index for direct and maternal calving difficulty and stillbirth in Iranian Holstein cows

 5. Application of classification trees in determining the impact of phenotypic factors on conception to first service in Holstein cattle

 6. INVESTIGATIONS ON THE EFFECTS OF ARTICHOKE (CYNARA CARDUNCULUS VAR. SCOLYMUS) EXTRACT ON 35 – 42 DAYS BLOOD LIPID PARAMETERS OF BROILER CHICKENS

 7. Management of genetic diversity using gene dropping method based on pedigree information

 8. The study of Polymorphism in Intron-I of Myostatin gene (MSTN) and its association with growth traits in Lory sheep breed

 9. کارآیی سیدر و هورمون گونادوتروپین کوریونی مادیان بر همزمان کردن فحلی و درصد دوقلوزایی میشهای نژاد زندی در فصل جفتگیری

 10. Effects of artichoke (Cynara scolymus L.) extract on antioxidant status in chicken thigh meat

 11. مقایسة برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی و تجزیة مؤلفه‌های اصلی در پیش‌بینی بازده لاشة بزهای نژاد لری

 12. راهبردها و چالش های بیوتکنولوژی در تولیدات دامی کشورهای در حال توسعه

 13. تأثیر افزودن عصاره آرتیشو به آب آشامیدنی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و غلظت لیپوپروتئین های خون جوجه های گوشتی

 14. تجزیه و تحلیل ژنتیکی وفنوتیپی صفات تولید شیر و باروری گاوهای هلشتاین ایران

 15. بررسی جهش در اینترون یک ژن میوستاتین گوسفند لری با استفاده از روش PCR-SSCP

 16. بررسی اثر طول مدت پروار بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

 17. Comparison of Ordinary and Restricted Selection Indices on Genetic Gain of Body Weight in Iranian Moghani Sheep INTRODUCTION

 18. مقايسه برآوردهاي حداقل مربعات معمولي و تجزيه مؤلفههاي اصلي در پيشبيني بازده لاشه بزهاي نژاد لري

 19. بررسي فنوتيپي صفات باروري در گاوهاي هلشتاين ايران

 20. بررسي حفظ تنوع ژنتيكي و معيار انتخاب وزن سينه در بلدرچين ژاپني

 21. مقایسة برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی و تجزیة مؤلفه های اصلی در پیش بینی بازده لاشة بزهای نژاد لری

 22. تفكيك هزينههاي غذايي در پرورش گاو شيري

 23. برآورد همبستگي ژنتيكي بين زا سخت يي و صفات باروري در گاوهاي هلشتاين ايران

 24. راهبردها و چالش های بیوتکنولوژی در تولیدات دامی کشورهای در حال توسعه

 25. تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجههای شکمبه و ‌ متابولیتهای سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین

 26. تأثیر عصاره کنگرفرنگی بر فعالیت آنسیم گلوتاتیون پراکسیداز در عضله ران جوجه گوشتی

 27. پیش بینی وزن لاشه با استفاده از خصوصيات ظاهري بدن در ها بزغاله ي نژاد لري

 28. مقاله کوتاه علمی معرفی یک سامانه جدید براي سنجش حجم دنبه در گوسفند

 29. مقاله کوتاه علمی بررسی جهش در اینترون یک ژن میوستاتین گوسفند لري با استفاده ازروش PCR-SSCP

 30. تجزيه و تحليل ژنتيكي و فنوتيپي صفات توليد شير و باروري گاوهاي هلشتاين ايران

 31. Comparision of Direct and Indirect Response to Selection for Breast Weight in Japanese Quail

 32. اثرات فیبر نامحلول و افزایش وزن جوجه های گوشتی: متاآنالیز برای اثرات تصادفی تیمارهای تحت کنترل

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. اولین کنگره علوم دامی ایران

کتب منتشر شده
 1. 1- اصول پرورش گوسفند و بز (کتاب برتر سال دانشجویی در پانزدهمین دوره کتاب سال). چاپ پنجم. 1394 . ویرایش دوم. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران. 566 صفحه.

 2. 2- روشهای آماری. 1390. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران. چاپ اول. 860 صفحه.

افتخارات کسب شده
 1. عضو استعدادهای درخشان دانشگاه تهران

 2. دانشجوی برگزیده دانشگاه تهران در سال 82

 3. مولف برگزیده پانزدهمین جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

 4. رتبه دوم دوره کارشناسی و رتبه اول دوره کارشناسی ارشد

 5. مخترع دستگاه اندازه گیری حجم دنبه در گوسفند

 6. عضو تیم فوتبال دانشگاه تهران در مسابقات کشوری 83-82

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. بررسی عملکرد رشد و لاشه بره های حاصل از آمیزش زل با آمیخته های شال و زندی با زل

 2. بررسی کارایی استفاده از سیدر و هورمون PMSG بر همزمانی فحلی و دوقلوزایی میشهای نژاد زندی

 3. بررسی اثر طول مدت پروار بر خصوصیات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نژاد شال

 4. بررسی تنوع ژتنیکی با استفاده از روش دراپ ژنی در دو لاین انتخاب شده بلدرچین ژاپنی

 5. پیش بینی وزن دنبه با استفاده از حجم آن در گوسفند نژاد بخنیاری

 6. بررسی فنوتیپ دنبه بر کیفیت لاشه و کارایی مصرف انرژی در بره های نژاد بختیاری

 7. بررسی عملکرد رشد و لاشه بره های نژاد بختیاری و دورگهای حاصل از آنها با نژاد رومانف

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  سوابق اجرایی
  1. Head of Animal Farm from 2014-Now

  2. member of super council politician in small ruminant of country from 2014-now

  3. Head of department of animal science from 10 Jul 2014-Now

  4. member of board of directors in Iranian society of animal science from 2015-now

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
   اطلاعات تکمیلی