ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
علي حيدري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: Heydari.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: aheidary1348@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری از دانشگاه علامه طباطبائی فلرغ التحصیل 1381

مقالات علمی پژوهشی
 1. سیمای زن در کلیله و دمنه نصرالله منشی نشریه دانشگاه الزهرا سال 1385 ( نفر اول – تنها)

 2. تحول شخصیت در حکایات مشابه مولوی و عطار پژوهش های ادبی دانشگاه تربیت مدرس سال (نفر اول تنها) 1386

 3. بررسی بعضی اختلاف های کلیله و دمنه نصرالله منشی با ترجمه عربی ابن مقفع و داستانهای بیدپای و پنجاکیانه دانشگاه الزهراء سال. 1386

 4. جلوه های تصوف،فتوت و مذهب تشیع بر ورزش باستانی و زورخانه ای ایران دانشگاه تربیت معلم تهران. سال 1392

 5. بررسی سبکشناسانۀ اقتفاهای صائب از حافظ . مجلۀ فنون ادبی . دانشگاه اصفهان 1390

 6. لحن، صحنه پردازی و فضا ، ابزار انتقادبیهقی. پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 1390

 7. ایهام تناسب در قصاید خاقانی. نشریۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال 1390

 8. دگر دیسی معنایی کنایۀ از بن دندان، نشریۀ سبک شناسی نظم و نثر (زمستان 1390)

 9. تحلیل عرفاتی داستان ضحاک، نشریه دانشگاه آزاد تهران جنوب 1390)

 10. تحلیل سنبله و اسد در بیتی از نظامی، متن شناسی اصفهان. 1392

 11. دگرگونی سعدی در غزل، ادب غنایی زاهدان، 1392

 12. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی خافظ. بوستان ادب شیراز، 1392

 13. اسطوره دوشیزه مادر، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی تهران، 1392

 14. تحلیل قصه ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ، ادبیات کودک و نوجوان شیراز، 1392

 15. ویژگی های علمی و عملی حاکم دینی در باب اول بوستان سعدی. ادب تعلیمی دهاقان . 1391

 16. زحافات عروضی تابع نظمی دقیق، فنون ادبی، زمستان 1392

 17. عنصر گفتگو در تاریخ بیهقی، زبان و ادب تبریز. 1392

 18. حضور پنهان شمس در مثنوی و غیرت حسام الدین، متن پژوهی دانشگاه علامه، بهار 1393

 19. انتقاد بیهقی با انتخاب هدفمند اشعار دیگران، نشریه ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1392

 20. مقایسۀ سفرنامه¬های تخیلی ارداویراف نامه و «ار» افلاطون. نشریه ادبیات تطبیقی کرمان. (1394)

 21. درهم¬تنیدگی خوشه¬های موسیقایی، معنایی و زبانی در مقالات شمس. نشریه کاوش نامه یزد. (نفر اول)(1394)

 22. تحلیل قصه ی برادر عاقل و برادر دیوانه از منظر ایزدکران. ادبیات کودگ و نوجوان دانشگاه شیراز. (1394)

 23. نکته ¬ای تازه در فرزندکشی گشتاسب. ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی (نفر اول) 1395

 24. درم ربائی تیغ در بیتی از بوحنیفه اسکافی. نشریه دانشگاه علامه. 1394

 25. تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار، زبان و ادب فارسی دانشگاه باهنر کرمان (نفر چهارم) 1395

 26. رابطه زشتی و ویرانگری در شاهنامه. ادب حماسی رودهن. (1395)

 27. تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی. متن پزوهی دانشگاه علامه 1396

 28. سهراب و رستم ماثیو آرنولد؛ پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد ، ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان ( ادبیات تطبیقی کرمان . 1395

 29. بازتاب تفکرات دفاعی و هجومی ایران و امریکا در سرودهای ملی . ادبیات پایداری دانشگاه کرمان (1395)

 30. سیر استکمالی مصرع های تکراری حافظ ادب غنایی 1395

 31. بررسی و تحلیل مصرعهای تضمینی حافظ از دیگر شاعران (نفر اول) ( 1395) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران

 32. بوطیقای پدیدارشناختی نیما: بررسی آراء پدیدارشناسانۀ نیما در «نامه ها. (علی نوری، محمدرضا روزبه، علی حیدری، کیانوش دانیاری)فصلنامه نقد ادبی ( 1395)

 33. هنر نمایی خاقانی در استعاره مصرحه مطلقه. فصلنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران (علی حیدری، علی گراوند) ( 1395)

 34. بررسی جایگاه و نقش عصا در اساطیر و ادیان . علی حیدری، محمدرشا حسنی جلیلیان، علی نوری، مریم یاراحمدی، نشریه عرفانی و اسطوره شناختی، (پذیرش 1395

 35. نقش قهوه¬خانه¬هاي عصر صفوي در تکوین سبک هندی. علی حیدری، دکتر سید محسن حسینی موخر، دکتر قاسم صحرایی، مجتبی عباس آبادی، فرهنگ و ادبیات عامه (1396)

 36. تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقالان و شاهنامه¬ی کردی . علی حیدری و جلیل آهنگر نژاد. نشریه علمی پژوهشی ادب حماسی ردوهن ( 1396

 37. بدل بلاغی ؛ محملی برای ایهام سازی حافظ. نشریه متن پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی. علی حیدری، محمدرضا حسنی جلیلیان، قاسم صحرایی، بهنوش رحیمی. (1396)

 38. سیر آتش ، از اسطوره تا عرفان. خانم دکتر طاهره صادقی تحصیلی، نوش آفرین کلانتر، محمدرضا حسنی جلیلیان، علی حیدری، مشریه کهن نامه ادب فارسی. پاییز 1395

 39. An study on commonality in socio-political objectives and the similarities in characteristics of the five spiritual itineraries including;(Gilgamesh, Ardavirafnameh,Plato’s Er itinerary, Seir-ol-Ebab by Sana;e and The divine comedy by Dante). علی حیدری، محمدرضا حسنی جلیلیان ، علی نوری، نورالدین بازگیر . نشریه man in India (2017)

 40. The relationship between tale and myth علی حیدری نشریه man in India. ) (2017)

 41. بررسی کارکردهای شعری و عاطفی در زبان غنایی عبهرالعاشقین (با تکیه بر قواعدفراهنجاری معنایی و توازن) قاسم صحرایی، مریم میرزایی علی حیدری، نشریه ادب غنایی. (پذیرش 1395)

 42. بررسی تطبیقی شخصیت ها و کارکردهای آنها در داستانهای سیاوش و رامایانا. زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز. )(یوسفعلی بیرانوند، قاسم صحرایی، علی حیدری، محمدرضا حسنی جلیلیان

 43. بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی های پنج سفرنامۀ روحانی .... متن پژوهی دانشگاه علامه . (علی حیدری، نورالدین بازگیر، محمدرضا حسنی جلیلیان، علی نوری)

 44. بررسی شگردهای حافظ در چند معنایی کردن متن. متن پژوهی دانشگاه علامه. علی نوری، مجید عزیزی هابیل، علی حیدری، سعید زهره وند

 45. تحلیل اشعار سهراب سپهری از منظر هستی شناسی هایدگر. ربان و ادب دانشگاه خوارزمی. علی حیدری و کیانوش دانیاری (پذیرش)

 46. بررسی و مقایسۀارداویرافنامه و رسالۀالغفران معری در سظح فکری. نشریه بهار ادب سبک شناسی نظم و نثر ((علی حیدری، نورالدین بازگی، محمدرضا حسنی جلیلیان، علی نوری) (پذیرش)

 47. نوعی مجاز با دلالت دوگانه (حقیقی و مجازی) شگردی برای گسترش دامنۀ معنی در ابیات حافظ. چاپ شده. دانشگاه تبریز علی حیدری، قاسم صحرایی، ، محمدرضا حسنی جلیلیان، بهنوش رحیمی هرسینی

 48. Parallelizing Rostam and Sohrab with Achilles and Hector in Matthew Arnold’s poem “Sohrab and Rustum” در نشریه : Review of European Studies از کشور کانادا علی حیدری و نوذر نیازی

 49. Transformation of mythical mounts mystics symbolisms (Man in India) طاهره صادقی تحصیلی، نوش آفرین کلانتر، علی حیدری

 50. ساخت تلمیح در غزل نو. احمد کنجوری،دکتر علی نوری، محمدرضا روزبه و علی حیدری. نشریه سبک شناسی نظم و نثر (پذیرش 1396)

 51. نقش همزاد در باور قوم لک. علی حیدری و مریم یاراحمدی . نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 1397

 52. مقایسه و تحلیل شخصیت پردازینظامی و دهلوی در گفتگوهای لیلی و مجنون. نشریه متن شناسی دانشگاه اصفهان .محمدرضا حسنی جلیلیان، عارفه یوسفیان، علی حیدری و علی نوری 1397

 53. Studying Aura in Hafiz’ Poetry Based on New Criticism School محمد فلاحی نسب، دکتر محمدرضا روزبه، دکترعلی حیدری و دکترعلی نوری. نشریه کشور ترکیه (1396)

 54. کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ، علی حیدری ، بهنوش رحیمی هرسینی ، محمدرضا حسنی جلیلیان و قاسم صحرایی. نشریه کاوش نامه یزد ( 1396)

 55. نمادینگی اژدها در عرفان و بن مایه های اساطیری. خانم دکتر نوش آفرین کلانتر،خانم دکتر صادقی تحصیلی، محمدرضا حسنی جلیلیان، علی حیدری. نشریه کاوش نامه یزد (پذیرش 1397)

 56. An investingation of the Mythical Relationship between the ugliness and devastation سعید امامی، قاسم صحرایی، علی حیدری . محمدرضا حسنی جلیلیان. Bibliototeca digital Revicyhluz

 57. A comparative critique of conflict strategies in Homer;s Odyssey and Bahram e Gur story in Ferdowsi"s Shahname یوسقعلی بیرانوند، قاسم صحرایی، علی حیدری و محمدرضا حسنی جلیلیان نشریه :Publications Serials publishers and distributors (2018)

 58. Studying Aura in Hafiz’ Poetry Based on New Criticism School محمد فلاحی نسب، محمدرضا روزبه، علی نوری و علی حیدری چاپ شده در ن 2018 nvشریه Journal of Global Pharma Technology

 59. سمیه حدادیان، علی حیدری، قاسم صحرایی ///بررسی و تحلیل کهن الگوی پیرخردمند در کلیله و دمنه/// نشریه نشریه نثر پژوهی دانشگاه کرمان

 60. علی حیدری، قاسم صحرایی و سیمه حدادیان. //بررسی و تحلیل قصه¬های «حیوان‌-داماد»/// نشریه مطالعات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز 1397

 61. علی حیدری، بهنوش رحیمی و... بدل بلاغی و انواع آن در غزلیات حافظ، نشریه زبان و ادب دانشگاه خوارزمی 1397

 62. علی حیدری، قاسم صحرایی؛ حسین جبارپور، تساهل و تسامح دینی در مثنوی¬های عطار پژوهشنامه مذاهب اسلامی، (پذیرش 1397)

 63. تجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی علی حیدری، مریم یاراحمدی و... بوستان ادب دانشگاه شیراز 1397 (پذیرش)

 64. ستی، شکلی از مرگ های آیینی متوالی، سوسن فیضی گیلاندهی ، محمدرضا روزبه، علی حیدری. نشریه مطالعات شبه قاره هند. (پذیرش 1397)

 65. محسن بهاروند، مسعود سپهوندی و علی حیدری. «مقایسه حکمت عملی و فروع آن در آثار سنایی غزنوی و مثنوی مولانا.» نشریه ادب عنایی سیستان و بلوچستان. پذیرشو 1397

 66. علی حیدری و بهنوش رحیمی. ـجانشین سازی واژگان مترادف در غزلیات حافط. «نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز». 1398

 67. سوسن فیضی، محمدرضا روزبه و علی حیدری. «ستی؛ شکلی از مرگ های آیینی متوالی» فصینامه مطالعات شبه قاره. پدیرش 1397

 68. قاسم صحرایی، علی حیدری، یوسفعلی بیرانوند «چایگاه و اهمیت گردوه در مثنوی مولوی». نشریه علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 69. محمدرضا حسنی جلیلیان، سمیه مرادی نياد، سید محسن حسینی، علی حیدری «مهم ترین کارکردهای داستان لیلی و مجنون در ادب عرفانی فارسی،» نشریه گوهر گویا دانشگاه اصفهان.

 70. علی حیدری، مریم یاراحمدی « لغزش های عبذالله البخاری در ترجمه کلیله و دمنه نشریه نثر پژوهی دانشگاه کرمان. 1398

 71. اسماعیل بهرامی، علی حیدری، مسعود سپهوند.شیوۀ خاص مولوی در بیان موضوع«غفلت ممدوح و مذموم» با استفاده از تمثیل و حکایت. نشریه بهار ادب (سبک شناسی نظم و نثر، 1398

 72. گونه های طرح و گسترض در محور عمودی نوغزلهای سیمین بهبهانی، علی نوری، محمدرضا روزبه، علی حیدری و احمد کنجوری، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی _پذیرش 1398)

 73. بررسی تحلیلی و تطبیقی اسطوره های گناه، نصرت الله احمدی فر، علی حیدیر و مسعود سپهوند، نشریه پژوهش های ارتباطی.( پذیرش 1398)

 74. انسجام در ابیات مغانه¬ای خاقانی و حافظ براساس الگوی نظام‌مند هلیدی طاهره باباخانی، علی حیدری و مسعود سپهوندی، نشریه مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان (پذیرش 1398)

 75. علی حیدری، بهنوش رحیمی، «بدل بلاغی بستری برای آفرینش طنز در غزلیات حافظ» نشریه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان. پدیرش 1398

 76. صفر عبدالوند، قاسم صحرای و علی حیدری «بررسی نبردهای پیشدادیانبا دشمنان ایران در شاهنامه فردوسی» پژوهشنامه ادب خماسی رودهن پذیرش 1398

 77. دکتر یوسفعلی بیرانوند، دکتر قاسم صحرایی، دکترعلی حیدری، دکتر محمدرضا حسنی جلیلیانقد روانشناسی داستان لهزاسب و گشتاسب در شاهنامه فردوسی و آخیلوس و آگاممنون ذر ایلیاد همر نشر یه پژوهش های تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس 1398

سایر مقالات چاپ شده
 1. -نقش تمثیلهای بیهقی در تبیین بی اعتمادی در دربار مسعود غزنوی، مطالعات ادبی دانشگاه تربیت معلم. 1390

 2. -تأثیر پذیری حافظ از اسلوب هنری قرآن. 1386. دانشگاه تربیت معلم تهران.

 3. سنجش حکایات مشابه مولوی و عطار. نشریۀ زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی. سال 1382

 4. مدح گریزی فلسفۀ تجدید مطلع قصاید خاقانی. نشریه دانشگاه سمنان. سال 1384

 5. -حاکم دینی مدینۀ فاضله در بوستان سعدی، نشریۀ دانش کشور پاکستان. 1385

 6. -نقد و بررسی شاخ نبات حافظ. 1389. دانشگاه قم

 7. - سوگ فرزند در شعر خاقانی و غلامرضا خان ارکوازی. 1386 یافته نو

 8. شیوۀ نو برای یادگیری زحافات عروضی. 1386 رشد آموزش زبان و ادب

 9. تأثیر پذیری بدیع فارسی از بدیع عربی. 1386 رشد آموزش زبان و ادب

 10. مقایسۀ طوطی و بازرگان مولوی و عطار نیشاپوری. 1385 رشد آموزش زبان و ادب

 11. تولد و پرورش شاهان شاهنامه. 1388 رشد آموزش زبان و ادب.

 12. آیا اضافۀ تشبیهی، همیشه تشبیه بلیغ است. 1385 رشد آموزش زبان و ادب.

 13. حکایات تکراری در مثنوی مولوی.1386. رشد آموزش زبان و ادب.

 14. نقد و بررسی منطق الطیر به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی. 1384. زبان و ادب دانشگاه آزاد تهران جنوب.

 15. ایهام در شعر حافظ (کیهان فرهنگی 1385)

پایان نامه ها
 1. مقايسه و تحليل سبكي تضمين هاي حافظ (راهنما)

 2. بررسي تاثير مقالات شمس بر فيه ما فيه مولانا(راهنما)

 3. تحليل محتوايي شعر كودك (با تكيه براشعار فارسي دوره ابتدايي از سال هاي 89تا 92 ) (راهنما)

 4. مديحه سرايي در غزليات حافظ (راهنما)

 5. تجربيات و ذهنيات زنانه در نوشتار زنان و بررسي مورد سووشون سيمين دانشور و دل فولاد منيرو رواني پور (راهنما)

 6. حسد در شاهنامه (راهنما)

 7. بررسي مضامين پايداري در ديوان خليل الله خليلي(راهنما)

 8. مقايسه داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسي با سهراب و رستم ماثيو آرنولد (بازسرايي رستم و سهراب ) (راهنما)

 9. مقايسه سبك شناسانه اقتفاهاي صائب از حافظ (راهنما)

 10. بررسي تطبيقي يوتوپياي تامس مور با بوستان سعدي (راهنما)

 11. بررسي موضوعات و مضامين ديباچه هاي (مشاور)

 12. صوفي ستيزي در ديوان صائب (مشاور)

 13. سياست در كليه و دمنه (راهنما)

 14. مفاهيم عرفاني مشترك در فيه ما فيه و غزليات شمس (راهنما)

 15. زن ستيزي از ديگاه نصرالله منشي (راهنما)

 16. بررسي مكتب واسوخت در غزليات جامي(راهنما)

 17. مقايسه و بررسي اقتفاهاي حافظ از خواجو (راهنما)

 18. رويين تني در اساطير ايران و جهان (راهنما)

 19. مقايسه رستم و سهراب فردوسي با كوهولين (راهنما)

 20. بررسي قلم بيهقي در تحليل بي اعتمادي هاي دربار مسعود غزنوي (مشاور)

 21. بررسي قصايد خاقاني از منظر سبك شناسي (مشاور)

 22. مقايسه تطبيقي سفرنامه تخيلي ارداويراف نامه و ار افلاطون (راهنما)

 23. بررسي تاثر صائب تبريزي از بابا فغاني شيرازي، اسير شهرستاني و محتشم كاشاني (مشاور)

 24. تساهل وتسامح در مثنوي هاي عطار (راهنما)

 25. تجلي مفاهيم عرفااني در قصايد و غزليات خاقاني (راهنما)

 26. بررسي مخزن الاسرار نظامي از منظر سبك شناسي تكويني (مشاور)

 27. مقايسه منظومه هاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي (راهنما)

 28. بررسي دلايل اثر گذاري ابيات بي تصوير در شعر غنايي فارسي (مشاور)

 29. سيماي زن در شعر زنان شاعر لرستان (مشاور)

 30. تاثير قصايد خاقاني بر غزليات او (راهنما)

 31. زن در ادبيات منظوم لکی (مشاور)

 32. بررسي وجوه طنز مليح در ديوان پروين اعتصامي (راهنما)

 33. آيين همسرگزيني در شاهنامه فردوسي (راهنما)

 34. بررسي و تحليل مثل در آثار سعدي (راهنما)

 35. بررسي ريشه هاي سبك هندي در اشعار خاقاني(راهنما)

 36. بدل بلاغي در غزليات حافظ (رساله دکتری ، راهنما)

 37. تجلي آيين دادخواهي در ادبيات فارسي تا آغازمشروطيت (رساله دکتری، راهنما)

 38. مقايسه تطبيقي كردارها و رفتارهاي ماوراء طبيعي در شاهنامه فردوسي با انه ايدويرژيل (مشاور)

 39. درختان آييني در مشهورترين آثار منظوم كلاسيك فارسي. (مشاور)

 40. آموزه هاي تربيتي-اجتماعي در مرصاد العباد (مشاور)

 41. بررسي انديشه هاي مديريتي در سياست نامه (مشاور)

 42. بررسي مضامين عرفاني در كتاب هاي دوره ي دبيرستان (مشاور)

 43. بررسي جلوه هاي ادبيات پايداري در ديوان قهار عاصي شاعر افغان (مشاور)

 44. مقايسه و تحليل تشويق و تنبيه در كليله و دمنه، سياست نامه و قابوس نامه (مشاور)

 45. تحليل روانشناختي نيايش و تجلي آن در خمسه ي نظامي (مشاور)

 46. تحليل منظومه ي هماي و همايون خواجوي كرماني بر اساس الگوي پراپ (مشاور)

 47. بررسي ظرفيت هاي نمايشي در زبان اسرارالتوحيد (مشاور)

 48. شعر از ديدگاه صائب (مشاور)

 49. آشنايي زدايي در شعر شاعران امروز لك زبان استان لرستان (مشاور)

 50. بررسي و مقايسه ي تدبير معاش در قابوسنامه و سياستنامه (مشاور)

 51. بررسي حكايات تكراري مثنوي مغنوي (مشاور)

 52. مقايسه سبك شناسانه غزليات اقتفايي وصال شيرازي از سعدي (مشاور)

 53. بررسي و تحليل تعارض و مذاكره در حماسه هاي مشهور جهان(مطالعه موردي شاهنامه، ايلياد، اوديسه و رامايانا) (رساله دکتری ، مشاور)

 54. مقايسة سبك شناسانة‍‍ بخش اساطيري، حماسي شاهنامه با بخش تاريخي آن (رساله دکتری، مشاور)

 55. بررسی تطبیقی سفرنامه¬¬ی آخرت ( سفرنامه¬های روحانی) (رساله دکتری، راهنما)

 56. بررسي وتحليل زمينه‌هاي اجتماعي شعرعصرصفوي (رساله دکتری، راهنما)

 57. گفتگوهای عاشق و معشوق در آثار نظامی و مقلدانش (امیرخسرو، جامی و خواجوی کرمانی) (رساله دکتری، مشاور)

 58. بررسی مقایسه¬ای تاثیر حالات عرفانی شمس تبریزی و روزبهان بقلی بر زبان صوفیانه¬ی آنها (رساله دکتری، مشاور)

 59. برر دگردیسی عناصر اسطوره ای در عرفان. (رساله دکتری، مشاور)

 60. نقد اخلاقی تاریخ بیهقی (مشاور)

 61. نقد و تحلیل مولفه¬های غنایی در اسکندرنامه¬ها . استاد راهنما دکتر قاسم صحرایی. مشار علی حیدری. دانشجو محمدرضا شاکرمی (رساله دکتری)

 62. ندانم گرایی در شعر حافظ. استاد راهنما. علی حیدری. استاد مشاور سعید زهره وند. دانشجو. وحیده رهسپار (کارشناسی ارشد

 63. ایران گرایی در قصاید خاقانی. استاد راهنما علی حیدری، استاد مشاور محمدرضا حسنی جلیلیان . دانشجو فاطمه سیفی (کارشناسی ارشد)

 64. بررسی وزن شعر عامیانه فارسی. استاد راهنما علی حیدری، استاد مشاور علی نوری. دانشجو احسان کوشکی (کارشناسی ارشد)

 65. بررسی و تحلیل اشعار سوگ و سور در ایل پاپی. استاد راهنما علی حیدری، استاد مشاور محمدرضا روزبه. دانشجو کیانوش کشوری (کارشناسی ارشد)

 66. بررسی رابطه زشتی و ویرانگری در ادب فارسی، استاد راهنما قاسم صحرایی، استاد مشاور علی حیدری. دانشجو: سعید امامی. (رساله دکتری)

 67. تبار‌شناسی اسطوره‌های شاهنامه از کیومرث تا فریدون (خاستگاه، ریشه، علل تاریخی، اجتماعی و اساطیری) . رساله دکتری) (استاد راهنما: علی حیدری

 68. مقایسة حکمت عملی و فروع آن در آثار سنایی غزنوی با مثنوی مولانا. استاد راهنما مسعود سپهوندی. استاد مشاور علی حیدری. (رساله دکتری. )

 69. بررسی کهن الگو¬ها در کلیله و دمنه استاد راهنما علی حیدری. (رساله دکتری)

 70. بررسی محتوایی خاطرات اردوگاهی در کتاب «من زنده¬ام» معصومه آباد . استاد راهنما علی حیدری. مشاور سید حسینی موخر . دانشجو سروناز سوری. (کارشناسی ارشد)

 71. بررسی پیر در غزلیات حافظ و غزلیات خاقانی . استاد راهنما علی حیدری. (رساله دکتری)

 72. بررسی و تحلیل مثل در آثار سعدی. استاد راهنما علی حیدری. استاد مشاور محمدرضا حسنی جلیلیان. دانشجو فیروزه سالاروند. (کارشناسی ارشد)

 73. وجوه متنوع عرفانی در آثار منظوم عطار. استاد رهنما علی حیدری. استاد مشاور قاسم صحرایی. دانشجو حسیم جبار پور (رساله دکتری)

 74. شیوه های فرماندهی سپاه و کاربرد جنگ افزارها با رویکرد تامین صلح و امنیت. . استاد مشاور علی حیدری. (رساله دکتری)

 75. بررسی و تطبیق مفهوم و حقیقت آزادگی در عرفان اسلامی با تکیه بر حدیقه ی سنایی، منطق الطیّر عطار و مثنوی مولوی. استاد راهنما مسعوذ سپهوندی. استاد مشاور علی حیدری. دانشجو قیصر هاشمی. (رساله دکتری)

 76. استاد راهنمای رساله دکتری، «توصیف و تبیین ساختار موسیقی دستگاهی ایران بر پایه‌ی ساختار عروض فارسی، » دانشجو: مهران محبوبی.

 77. استاد راهنمای رساله دکتری « نقد و تحلیل ادبیات داستانی معاصر در دهه های 30 تا 50 از دیدگاه چپ»و دانشجو: کامبیز طیبی

 78. استاد راهنمای رساله دکتری «رنقد فرمایستی آثار سیمین دانشور» دانشجو: ام البنین خرمیان

 79. استاد مشاور رسالۀ دکتری «نقد و بررسی شخصیت ((قهرمان )) در آثار برجسته رمان رئالیسم فارسی (از 1300 تا 1357)بر اساس نظریه فرد مسئله دار» دانشجو: هاد ی سعیدیان.

 80. استاد مشاور رساله دکتری «تحلیل گفتمانی تناقض های فکری در شعر حافظ» دانشجو: سید حسین جعفری

 81. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد «ایران گرایی در شعر خاقانی». دانشجو: فاطمه سیفی

 82. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد «تحلیل موضوعی اشعار آیین های سور و سوگ در فرهنگ ایل پاپی» دانشجو: کیانوش کشوری

 83. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد «ررسی و تحلیل جلوه¬های ادبیات پایداری در اودیسۀ هومر و داستان سیاوش در شاهنامۀ فردوسی» دانشجو: عبدالکریم امرایی

 84. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی وتحلیل محتوای‌ترانه‌های کار در لرستان» دانشجو: خیرالنسا ناظمی زاده

 85. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی مضامین پایداری در سمک عیار» دانشجو: معصومه مصطفایی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. مقایسه سبک شناسانه غزلی از میر شهدادخان تالپور با غزلی از سنائی 1386 . پاکستان

 2. قطعه،مناظره و ادب تعلیمی سه ضلع مثلث شعر پروین 1386. اراک

 3. مقایسه سبک شناسانه غزلی از خواجه حسن دهلوی با غزلی از سعدی.1388. دانشگاه سیستان و بلوچستان

 4. شیوه های نظیره گوئی در دیوان صائب. 1388 . آستارا

 5. تفریق یا جمع و تفریق. 1386. دانشگاه آزاد مهاباد

 6. تحلیل قصه های لکی بر مبنای الگوی ولادیمیر پراپ 1390 . دانشگاه آزاد یاسوج

 7. بینا متنیت در قصه های لکی و شاهنامۀ فردوسی. 1390 . دانشگاه گیلان

 8. تأثیر پذیری مثنوی مولوی از اسرار نامۀ عطار نیشاپوری. 1386. دانشگاه کردستان.

 9. استقلال طلبی یعقوب لیث در اوج تسلط اعراب و زبان عربی. 1386. دانشگاه سیستان و بلوچستان

 10. تاملی بر تصحیح چند نکته کلیله و دمنه به تصحیح عبدالعظیم قریب. 1386. دانشگاه تهران

 11. حقیقت قاب و قوسین در منظومه های نظامی. 1385. دانشگاه لرستان

 12. وحدت مذاهب از دیدگاه عطار. 1388. دانشگاه لرستان

 13. علی(ع) مصداق بارز عدالت. 1389. دانشگاه لرستان

 14. تغییر سمبلها در مثنوی مولوی. 1386. دانشگاه اصفهان

 15. تساهل و تسامح اخلاقی در مثنوی های عطار. ادب تعلیمی دهاقان. 1391

 16. نقش زنان در زندگی رویین تنان. انجمن ترویج دانشگاه علامه. 1390

 17. زن در ادبیات منظوم لکی، همایش کله باد. دانشگاه لرستان 1392

 18. تحلیل باب شیر و شغال از مهابهاراتا تا عیار دانش همایش ادبیات داستانی. دانشگاه هرمزگان. زمستان 1392.

 19. حرکت جوهری در اندیشه¬ی مولوی. نهمین همایش انجمن ترویج. بجنورد تابستان 1393

 20. سایه¬ی قصاید بر غزلیات خاقانی. نهمین همایش انجمن ترویج. بجنورد تابستان 1393

 21. اوج و حضیض سیارگان از نظر ابوریحان و مطابقت آن با دستاوردهای اختر فیزیک امروز. همایش ابوریحان. داکا بنگلادش. 1393

 22. شفاعت از دیدگاه سعدی، دهمین همایش ترویج زبان و ادبیات فارسی. اردبیل . پاییز 1394

 23. انواع درختان، موتیف¬های خاص واژگانی در خلق تعابیر و تصاویر شاعرانه صائب ، دهمین همایش ترویج زبان و ادبیات فارسی. اردبیل. 1394

 24. تجلی مضامین پایداری در دیوان خلیل الله خلیلی دانشگاه گیلان 1395

 25. (شگرد های طنز پردازی در تلمیحات به کار رفته در کتاب «یک لیوان شطح داغ») همایش بزرگداشت احمد عزیزی، کرمانشاه 1395

 26. سوگ اهل بیت در اشعار کسایی و ملا منوچهر کولیوند (همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین 1394)

 27. بازی با حروف در شعر خاقانی (همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی)

 28. گیسو و مترادفات آن در ادبیات منظوم لکی ( همایش کله باد / خرمآباد 1390)

 29. معرفی اجمالی خانه داجیوند و نمونه هایی از اشعارش (دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران زمین) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 1394

 30. علی حیدری، رقیه علوی: دو جریان متضاد همگام در غزلیات وحشی بافقی، دهمین همایش انجمئ ترویج زبان و ادبیات فارسی، کرمانشاه 1396

 31. علی حیدری، علی فتح الهی. دگردیسی قربانی در ادیان و اساطیر .دهمین همایش انجمئ ترویج زبان و ادبیات فارسی، کرمانشاه

 32. سراپانامه در شعر لکی. علی حیدری، علی نوری و اسد فرهمند. دومین همایش ملی ایران زمین.خرم آباد. 1396

 33. علی حیدری، بهنوش رحیمی هرسینی، «کنایه؛ ظرفیتی برای ایهام آفرینی های حافظ» سیزذهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فلرسی، دانشگاه شیراز. 1397

 34. علی حیدری، احمد کنجوری « ابتکار و تقلید جامی در حکایت پیر خارکش» همایش شرق شناسی ، دانشگاه علیگر هندوستان. (1395)

 35. علی حیدری، مریم یاراحمدی، «تطور معنایی ترکیب «آب دندان» در متون ادب فارسی» نهمین همایس ملی پژوهش های زبان و ادب فارسی. دانشگاه بیرجند 1396

 36. علی حیدری، «شرحی پیراسته از ظرافت¬ها (نقد ابیات نجومی شرح محمد استعلامی بر قصاید خاقانی) » چاپ شده در ارج نامه دکتر سعید حمیدیان. 1396

 37. علی حیدری، «جان دوم در انديشۀ رودكي» هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران. 1394

 38. علی حیدری، «سوگ فرزند در اشعار خاقانی و غلامرضاخان ارکوازی» همایش مله باد، دانشگاه لرستان 1393

 39. علی حیدری، معصومه یاسمی. «بررسی مکتب واسوخت در غزلیات جامی» همایش بین المللی عبدالرحمن جامی . تربت جام 1395

 40. علی حیدری، «جای گیری شناسه در گویش لکی و شباهت¬های آن با زبان ¬های باستان » نخستین همایش بین المللی میراث زبانی، تهران 1394

 41. علی حیدری، بهجت بیرانوند «رویین تنی در اساطیر ایران و جهان» پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه یزد 1389

 42. علی حیدری، «پرورش و تولد پهلوانان در دو بخش حماسی- اساطیری و تاریخی شاهنامه» ، بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه. دانشگاه سیستان و بلوچستان 1386

کتب منتشر شده
 1. حسابرسی 1 (ویراستاری)

 2. استخوان شناسی توصیفی حیوانات اهلی (ویراستار)

 3. رمانتیکها (ویراستاری)

 4. تایخ فرهنگ و تمدن اسلام (نشریه تاریخ ، ویراستار)

 5. زبانشناسی کاربردی (ویراستار)

 6. واژه نامه فارسی- فر انسه (ویراستار)

 7. آسانترین روش ترک سیگار (ویراستار)

 8. ویراستاری کتاب اصول آمادگی جسمانی

 9. ویراستاری کتاب ساختار شناسی نبردهای شاهنامه

 10. یراستاری کتاب کودکان، چاقی و ورزش

 11. ویراستاری کتابو راهنمایی کار با اسیدهای نئو کلئیک ویراستاری کتاب. مشریه تاریخ دانشگاه لرستان

 12. ویراستاری کتاب. ژئوپلتیک گازی

 13. ویراستاری کتاب.. مهندسی آب پایدار

 14. توابع گرین و کاربرد ان در فیزیک و مهندسی

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال های 1389، 1390 ، 1391، 1395 و 1397

 2. پژوهشگر برتر استان لرستان در سال های 1386 و 1393

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. نارسایی و علل نارسائی کتب بدیعی در ادبیات فارسی

 2. پژوهش تطبیقی منابع کلیله و دمنه

 3. ریخت شناسی قصه های رایج در لکی

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. دانشگاه آزاد کردستان از 73 تا 75

 2. دانشگاه آزاد یاسوج از 76 تا 82

 3. دانشگاه یاسوج از 79 تا 80

 4. دانشگاه علامه طباطبائی از 78 تا 79

 5. دانشگاه لرستان از 82 تاکنون

 6. دانشگاه آزاد واحد خرم آباد 93 و 94

 7. سوابق اجرایی
  1. معاونت دانشکده از سال 1384 تا 1387

  2. مدیر گروه از سال 1389 تا 1391

  3. مدیر گروه از سال 1396

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. متون نظم، علوم بلاغت و ادبیات تطبیقی

  اطلاعات تکمیلی