ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦
خانه
علي حيدري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: Heydari.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: aheidary1348@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری از دانشگاه علامه طباطبائی فلرغ التحصیل 1381

مقالات علمی پژوهشی
 1. سیمای زن در کلیله و دمنه نصرالله منشی نشریه دانشگاه الزهرا سال 1385 ( نفر اول – تنها)

 2. تحول شخصیت در حکایات مشابه مولوی و عطار پژوهش های ادبی دانشگاه تربیت مدرس سال (نفر اول تنها) 1386

 3. بررسی بعضی اختلاف های کلیله و دمنه نصرالله منشی با ترجمه عربی ابن مقفع و داستانهای بیدپای و پنجاکیانه دانشگاه الزهراء سال. 1386

 4. جلوه های تصوف،فتوت و مذهب تشیع بر ورزش باستانی و زورخانه ای ایران دانشگاه تربیت معلم تهران. سال 1392

 5. بررسی سبکشناسانۀ اقتفاهای صائب از حافظ . مجلۀ فنون ادبی . دانشگاه اصفهان 1390

 6. لحن، صحنه پردازی و فضا ، ابزار انتقادبیهقی. پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 1390

 7. ایهام تناسب در قصاید خاقانی. نشریۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال 1390

 8. دگر دیسی معنایی کنایۀ از بن دندان، نشریۀ سبک شناسی نظم و نثر (زمستان 1390)

 9. تحلیل عرفاتی داستان ضحاک، نشریه دانشگاه آزاد تهران جنوب 1390)

 10. تحلیل سنبله و اسد در بیتی از نظامی، متن شناسی اصفهان. 1392

 11. دگرگونی سعدی در غزل، ادب غنایی زاهدان، 1392

 12. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی خافظ. بوستان ادب شیراز، 1392

 13. اسطوره دوشیزه مادر، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی تهران، 1392

 14. تحلیل قصه ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ، ادبیات کودک و نوجوان شیراز، 1392

 15. ویژگی های علمی و عملی حاکم دینی در باب اول بوستان سعدی. ادب تعلیمی دهاقان . 1391

 16. زحافات عروضی تابع نظمی دقیق، فنون ادبی، زمستان 1392

 17. عنصر گفتگو در تاریخ بیهقی، زبان و ادب تبریز. 1392

 18. حضور پنهان شمس در مثنوی و غیرت حسام الدین، متن پژوهی دانشگاه علامه، بهار 1393

 19. انتقاد بیهقی با انتخاب هدفمند اشعار دیگران، نشریه ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1392

 20. مقایسۀ سفرنامه¬های تخیلی ارداویراف نامه و «ار» افلاطون. نشریه ادبیات تطبیقی کرمان. (1394)

 21. درهم¬تنیدگی خوشه¬های موسیقایی، معنایی و زبانی در مقالات شمس. نشریه کاوش نامه یزد. (نفر اول)(1394)

 22. تحلیل قصه ی برادر عاقل و برادر دیوانه از منظر ایزدکران. ادبیات کودگ و نوجوان دانشگاه شیراز. (1394)

 23. نکته ¬ای تازه در فرزندکشی گشتاسب. ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی (نفر اول) 1395

 24. درم ربائی تیغ در بیتی از بوحنیفه اسکافی. نشریه دانشگاه علامه. 1394

 25. تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار، زبان و ادب فارسی دانشگاه باهنر کرمان (نفر چهارم) 1395

 26. رابطه زشتی و ویرانگری در شاهنامه. ادب حماسی رودهن. (1395)

 27. تجلی آیین «قصه برداشتن» در ادبیات فارسی. متن پزوهی دانشگاه علامه (مجوز چاپ)

 28. سهراب و رستم ماثیو آرنولد؛ پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد ، ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان (مجوز چاپ) ادبیات تطبیقی کرمان . 1395

 29. بازتاب تفکرات دفاعی و هجومی ایران و امریکا در سرودهای ملی . ادبیات پایداری دانشگاه کرمان (مجوز چاپ)

 30. سیر استکمالی مصرع های تکراری حافظ ادب غنایی 1395

 31. بررسی و تحلیل مصرعهای تضمینی حافظ از دیگر شاعران (نفر اول) (پذیرش 1395) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران

 32. بوطیقای پدیدارشناختی نیما: بررسی آراء پدیدارشناسانۀ نیما در «نامه ها. (علی نوری، محمدرضا روزبه، علی حیدری، کیانوش دانیاری)فصلنامه نقد ادبی (پذیرش 1395)

 33. هنر نمایی خاقانی در استعاره مصرحه مطلقه. فصلنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران (علی حیدری، علی گراوند) (پذیرش 1395)

 34. بررسی جایگاه و نقش عصا در اساطیر و ادیان . علی حیدری، محمدرشا حسنی جلیلیان، علی نوری، مریم یاراحمدی، نشریه عرفانی و اسطوره شناختی، (پذیرش 1395

 35. نقش قهوه¬خانه¬هاي عصر صفوي در تکوین سبک هندی. علی حیدری، دکتر سید محسن حسینی موخر، دکتر قاسم صحرایی، مجتبی عباس آبادی، فرهنگ و ادبیات عامه (پذیرش)

 36. تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقالان و شاهنامه¬ی کردی . علی حیدری و جلیل آهنگر نژاد. نشریه علمی پژوهشی ادب حماسی ردوهن (پذیرش 1395)

 37. بدل بلاغی ؛ محملی برای ایهام سازی حافظ. نشریه متن پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی. علی حیدری، محمدرضا حسنی جلیلیان، قاسم صحرایی، بهنوش رحیمی. (پدیرش 1396)

 38. سیر آتش ، از اسطوره تا عرفان. خانم دکتر طاهره صادقی تحصیلی، نوش آفرین کلانتر، محمدرضا حسنی جلیلیان، علی حیدری، مشریه کهن نامه ادب فارسی. پاییز 1395

 39. An study on commonality in socio-political objectives and the similarities in characteristics of the five spiritual itineraries including;(Gilgamesh, Ardavirafnameh,Plato’s Er itinerary, Seir-ol-Ebab by Sana;e and The divine comedy by Dante). علی حیدری، محمدرضا حسنی جلیلیان ، علی نوری، نورالدین بازگیر . نشریه man in India پذیرش (2017)

 40. The relationship between tale and myth علی حیدری (تنها) نشریه man in India. ) پدیرش (2017)

 41. بررسی کارکردهای شعری و عاطفی در زبان غنایی عبهرالعاشقین (با تکیه بر قواعدفراهنجاری معنایی و توازن) قاسم صحرایی، مریم میرزایی علی حیدری، نشریه ادب غنایی. (پذیرش 1395)

 42. بررسی تطبیقی شخصیت ها و کارکردهای آنها در داستانهای سیاوش و رامایانا. زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز. )(یوسفعلی بیرانوند، قاسم صحرایی، علی حیدری، محمدرضا حسنی جلیلیان

 43. بررسی و تحلیل اهداف و ویژگی های پنج سفرنامۀ روحانی .... متن پژوهی دانشگاه علامه . (علی حیدری، نورالدین بازگیر، محمدرضا حسنی جلیلیان، علی نوری)

 44. بررسی شگردهای حافظ در چند معنایی کردن متن. متن پژوهی دانشگاه علامه. علی نوری، مجید عزیزی هابیل، علی حیدری، سعید زهره وند

 45. تحلیل اشعار سهراب سپهری از منظر هستی شناسی هایدگر. ربان و ادب دانشگاه خوارزمی. علی حیدری و کیانوش دانیاری (پذیرش)

 46. بررسی و مقایسۀارداویرافنامه و رسالۀالغفران معری در سظح فکری. نشریه بهار ادب سبک شناسی نظم و نثر ((علی حیدری، نورالدین بازگی، محمدرضا حسنی جلیلیانف علی نوری) (پذیرش)

 47. برسی کارکردهای شعری و عاطفی در زبان غنایی عبهرالعاشقین. ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نفر سوم) (مریم میرزایی، قاسم صحرایی، ، علی حیدری، محمدرضا حسنی جلیلیان ) پذیرش

 48. نوعی مجاز با دلالت دوگانه (حقیق و مجازی) شگردی برای گسترش دامنۀ معنی در ابیات حافظ. چاپ شده. دانشگاه تبریز علی حیدری، قاسم صحرایی، ، محمدرضا حسنی جلیلیان، بهنوش رحیمی هرسینی

 49. Parallelizing Rostam and Sohrab with Achilles and Hector in Matthew Arnold’s poem “Sohrab and Rustum” در نشریه : Review of European Studies از کشور کانادا علی حیدری و نوذر نیازی

 50. Transformation of mythical mounts mystics symbolisms (Man in India) طاهره صادقی تحصیلی، نوش آفرین کلانتر، علی حیدری

 51. ساخت تلمیح در غزل نو. احمد کنجوری،دکتر علی نوری، محمدرضا روزبه و علی حیدری. نشریه سبک شناسی نظم و نثر (پذیرش 1396)

 52. نقش همزار در باور قو لک. علی حیدری و مریم یاراحمدی . نشریه فرهنگ و ادبیات عامه (پذیرش 1386)

 53. مقایسه و تحلیل شخصیت پردازینظامی و دهلوی در گفتگوهای لیلی و مجنون. نشریه متن شناسی دانشگاه اصفهان .محمدرضا حسنی جلیلیان، عارفه یوسفیان، علی حیدری و علی نوری (پذیرش 1396)

 54. Studying Aura in Hafiz’ Poetry Based on New Criticism School محمد فلاحی نسب، دکتر محمدرضا روزبه، دکترعلی حیدری و دکترعلی نوری. نشریه کشور ترکیه (پذیرش 1396)

 55. کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ، علی حیدری ، بهنوش رحیمی هرسینیف محمدرضا حسنی جلیلیان و قاسم صحرایی. نشریه کاوش نامه یزد (پذیرش 1396)

سایر مقالات چاپ شده
 1. -نقش تمثیلهای بیهقی در تبیین بی اعتمادی در دربار مسعود غزنوی، مطالعات ادبی دانشگاه تربیت معلم. 1390

 2. -تأثیر پذیری حافظ از اسلوب هنری قرآن. 1386. دانشگاه تربیت معلم تهران.

 3. سنجش حکایات مشابه مولوی و عطار. نشریۀ زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی. سال 1382

 4. مدح گریزی فلسفۀ تجدید مطلع قصاید خاقانی. نشریه دانشگاه سمنان. سال 1384

 5. -حاکم دینی مدینۀ فاضله در بوستان سعدی، نشریۀ دانش کشور پاکستان. 1385

 6. -نقد و بررسی شاخ نبات حافظ. 1389. دانشگاه قم

 7. - سوگ فرزند در شعر خاقانی و غلامرضا خان ارکوازی. 1386 یافته نو

 8. شیوۀ نو برای یادگیری زحافات عروضی. 1386 رشد آموزش زبان و ادب

 9. تأثیر پذیری بدیع فارسی از بدیع عربی. 1386 رشد آموزش زبان و ادب

 10. مقایسۀ طوطی و بازرگان مولوی و عطار نیشاپوری. 1385 رشد آموزش زبان و ادب

 11. تولد و پرورش شاهان شاهنامه. 1388 رشد آموزش زبان و ادب.

 12. آیا اضافۀ تشبیهی، همیشه تشبیه بلیغ است. 1385 رشد آموزش زبان و ادب.

 13. حکایات تکراری در مثنوی مولوی.1386. رشد آموزش زبان و ادب.

 14. نقد و بررسی منطق الطیر به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی. 1384. زبان و ادب دانشگاه آزاد تهران جنوب.

 15. ایهام در شعر حافظ (کیهان فرهنگی 1385)

پایان نامه ها
 1. مقايسه و تحليل سبكي تضمين هاي حافظ (راهنما)

 2. بررسي تاثير مقالات شمس بر فيه ما فيه مولانا(راهنما)

 3. تحليل محتوايي شعر كودك (با تكيه براشعار فارسي دوره ابتدايي از سال هاي 89تا 92 ) (راهنما)

 4. مديحه سرايي در غزليات حافظ (راهنما)

 5. تجربيات و ذهنيات زنانه در نوشتار زنان و بررسي مورد سووشون سيمين دانشور و دل فولاد منيرو رواني پور (راهنما)

 6. حسد در شاهنامه (راهنما)

 7. بررسي مضامين پايداري در ديوان خليل الله خليلي(راهنما)

 8. مقايسه داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسي با سهراب و رستم ماثيو آرنولد (بازسرايي رستم و سهراب ) (راهنما)

 9. مقايسه سبك شناسانه اقتفاهاي صائب از حافظ (راهنما)

 10. بررسي تطبيقي يوتوپياي تامس مور با بوستان سعدي (راهنما)

 11. بررسي موضوعات و مضامين ديباچه هاي (مشاور)

 12. صوفي ستيزي در ديوان صائب (مشاور)

 13. سياست در كليه و دمنه (راهنما)

 14. مفاهيم عرفاني مشترك در فيه ما فيه و غزليات شمس (راهنما)

 15. زن ستيزي از ديگاه نصرالله منشي (راهنما)

 16. بررسي مكتب واسوخت در غزليات جامي(راهنما)

 17. مقايسه و بررسي اقتفاهاي حافظ از خواجو (راهنما)

 18. رويين تني در اساطير ايران و جهان (راهنما)

 19. مقايسه رستم و سهراب فردوسي با كوهولين (راهنما)

 20. بررسي قلم بيهقي در تحليل بي اعتمادي هاي دربار مسعود غزنوي (مشاور)

 21. بررسي قصايد خاقاني از منظر سبك شناسي (مشاور)

 22. مقايسه تطبيقي سفرنامه تخيلي ارداويراف نامه و ار افلاطون (راهنما)

 23. بررسي تاثر صائب تبريزي از بابا فغاني شيرازي، اسير شهرستاني و محتشم كاشاني (مشاور)

 24. تساهل وتسامح در مثنوي هاي عطار (راهنما)

 25. تجلي مفاهيم عرفااني در قصايد و غزليات خاقاني (راهنما)

 26. بررسي مخزن الاسرار نظامي از منظر سبك شناسي تكويني (مشاور)

 27. مقايسه منظومه هاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي (راهنما)

 28. بررسي دلايل اثر گذاري ابيات بي تصوير در شعر غنايي فارسي (مشاور)

 29. سيماي زن در شعر زنان شاعر لرستان (مشاور)

 30. تاثير قصايد خاقاني بر غزليات او (راهنما)

 31. زن در ادبيات منظوم لکی (مشاور)

 32. بررسي وجوه طنز مليح در ديوان پروين اعتصامي (راهنما)

 33. آيين همسرگزيني در شاهنامه فردوسي (راهنما)

 34. بررسي و تحليل مثل در آثار سعدي (راهنما)

 35. بررسي ريشه هاي سبك هندي در اشعار خاقاني(راهنما)

 36. بدل بلاغي در غزليات حافظ (رساله دکتری ، راهنما)

 37. تجلي آيين دادخواهي در ادبيات فارسي تا آغازمشروطيت (رساله دکتری، راهنما)

 38. مقايسه تطبيقي كردارها و رفتارهاي ماوراء طبيعي در شاهنامه فردوسي با انه ايدويرژيل (مشاور)

 39. درختان آييني در مشهورترين آثار منظوم كلاسيك فارسي. (مشاور)

 40. آموزه هاي تربيتي-اجتماعي در مرصاد العباد (مشاور)

 41. بررسي انديشه هاي مديريتي در سياست نامه (مشاور)

 42. بررسي مضامين عرفاني در كتاب هاي دوره ي دبيرستان (مشاور)

 43. بررسي جلوه هاي ادبيات پايداري در ديوان قهار عاصي شاعر افغان (مشاور)

 44. مقايسه و تحليل تشويق و تنبيه در كليله و دمنه، سياست نامه و قابوس نامه (مشاور)

 45. تحليل روانشناختي نيايش و تجلي آن در خمسه ي نظامي (مشاور)

 46. تحليل منظومه ي هماي و همايون خواجوي كرماني بر اساس الگوي پراپ (مشاور)

 47. بررسي ظرفيت هاي نمايشي در زبان اسرارالتوحيد (مشاور)

 48. شعر از ديدگاه صائب (مشاور)

 49. آشنايي زدايي در شعر شاعران امروز لك زبان استان لرستان (مشاور)

 50. بررسي و مقايسه ي تدبير معاش در قابوسنامه و سياستنامه (مشاور)

 51. بررسي حكايات تكراري مثنوي مغنوي (مشاور)

 52. مقايسه سبك شناسانه غزليات اقتفايي وصال شيرازي از سعدي (مشاور)

 53. بررسي و تحليل تعارض و مذاكره در حماسه هاي مشهور جهان(مطالعه موردي شاهنامه، ايلياد، اوديسه و رامايانا) (رساله دکتری ، مشاور)

 54. مقايسة سبك شناسانة‍‍ بخش اساطيري، حماسي شاهنامه با بخش تاريخي آن (رساله دکتری، مشاور)

 55. بررسی تطبیقی سفرنامه¬¬ی آخرت ( سفرنامه¬های روحانی) (رساله دکتری، راهنما)

 56. بررسي وتحليل زمينه‌هاي اجتماعي شعرعصرصفوي (رساله دکتری، راهنما)

 57. گفتگوهای عاشق و معشوق در آثار نظامی و مقلدانش (امیرخسرو، جامی و خواجوی کرمانی) (رساله دکتری، مشاور)

 58. بررسی مقایسه¬ای تاثیر حالات عرفانی شمس تبریزی و روزبهان بقلی بر زبان صوفیانه¬ی آنها (رساله دکتری، مشاور)

 59. برر دگردیسی عناصر اسطوره ای در عرفان. (رساله دکتری، مشاور)

 60. نقد اخلاقی تاریخ بیهقی (مشاور)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. مقایسه سبک شناسانه غزلی از میر شهدادخان تالپور با غزلی از سنائی 1386 . پاکستان

 2. قطعه،مناظره و ادب تعلیمی سه ضلع مثلث شعر پروین 1386. اراک

 3. مقایسه سبک شناسانه غزلی از خواجه حسن دهلوی با غزلی از سعدی.1388. دانشگاه سیستان و بلوچستان

 4. شیوه های نظیره گوئی در دیوان صائب. 1388 . آستارا

 5. تفریق یا جمع و تفریق. 1386. دانشگاه آزاد مهاباد

 6. تحلیل قصه های لکی بر مبنای الگوی ولادیمیر پراپ 1390 . دانشگاه آزاد یاسوج

 7. بینا متنیت در قصه های لکی و شاهنامۀ فردوسی. 1390 . دانشگاه گیلان

 8. تأثیر پذیری مثنوی مولوی از اسرار نامۀ عطار نیشاپ.ری. 1386. دانشگاه کردستان.

 9. استقلال طلبی یعقوب لیث در اوج تسلط اعراب و زبان عربی. 1386. دانشگاه سیستان و بلوچستان

 10. تاملی بر تصحیح چند نکته کلیله و دمنه به تصحیح عبدالعظیم قریب. 1386. دانشگاه تهران

 11. حقیقت قاب و قوسین در منظومه های نظامی. 1385. دانشگاه لرستان

 12. وحدت مذاهب از دیدگاه عطار. 1388. دانشگاه لرستان

 13. علی(ع) مصداق بارز عدالت. 1389. دانشگاه لرستان

 14. تغییر سمبلها در مثنوی مولوی. 1386. دانشگاه اصفهان

 15. تساهل و تسامح اخلاقی در مثنوی های عطار. ادب تعلیمی دهاقان. 1391

 16. نقش زنان در زندگی رویین تنان. انجمن ترویج دانشگاه علامه. 1390

 17. زن در ادبیات منظوم لکی، همایش کله باد. دانشگاه لرستان 1392

 18. تحلیل باب شیر و شغال از مهابهاراتا تا عیار دانش همایش ادبیات داستانی. دانشگاه هرمزگان. زمستان 1392.

 19. حرکت جوهری در اندیشه¬ی مولوی. نهمین همایش انجمن ترویج. بجنورد تابستان 1393

 20. سایه¬ی قصاید بر غزلیات خاقانی. نهمین همایش انجمن ترویج. بجنورد تابستان 1393

 21. اوج و حضیض سیارگان از نظر ابوریحان و مطابقت آن با دستاوردهای اختر فیزیک امروز. همایش ابوریحان. داکا بنگلادش. 1393

 22. شفاعت از دیدگاه سعدی، دهمین همایش ترویج زبان و ادبیات فارسی. اردبیل . پاییز 1394

 23. انواع درختان، موتیف¬های خاص واژگانی در خلق تعابیر و تصاویر شاعرانه صائب ، دهمین همایش ترویج زبان و ادبیات فارسی. اردبیل. 1394

 24. تجلی مضامین پایداری در دیوان خلیل الله خلیلی دانشگاه گیلان 1395

 25. (شگرد های طنز پردازی در تلمیحات به کار رفته در کتاب «یک لیوان شطح داغ») همایش بزرگداشت احمد عزیزی، کرمانشاه 1395

 26. معرفی اجمالی خانه داجیوند و نمونه¬هایی از اشعارش همایش بومی سرایان و..... دانشگاه آزاد یاسوج. 1394

 27. سوگ اهل بیت در اشعار کسایی و ملا منوچهر کولیوند (همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین 1394)

 28. بازی با حروف در شعر خاقانی (همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی)

 29. گیسو و مترادفات آن در ادبیات منظوم لکی ( همایش کله باد / خرمآباد 1390)

 30. معرفی اجمالی خانه داجیوند و نمونه هایی از اشعارش (دومین همایش ملی ادب محلی و محلی سرایان ایران زمین) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 1394

کتب منتشر شده
 1. حسابرسی 1 (ویراستاری)

 2. استخوان شناسی توصیفی حیوانات اهلی (ویراستار)

 3. رمانتیکها (ویراستاری)

 4. تایخ فرهنگ و تمدن اسلام (نشریه تاریخ ، ویراستار)

 5. زبانشناسی کاربردی (ویراستار)

 6. واژه نامه فارسی- فر انسه (ویراستار)

 7. آسانترین روش ترک سیگار (ویراستار)

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال های 1389، 1390 ، 1391و 1395

 2. پژوهشگر برتر استان لرستان در سال های 1386 و 1393

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. نارسایی و علل نارسائی کتب بدیعی در ادبیات فارسی

 2. پژوهش تطبیقی منابع کلیله و دمنه

 3. ریخت شناسی قصه های رایج در لکی

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. دانشگاه آزاد کردستان از 73 تا 75

 2. دانشگاه آزاد یاسوج از 76 تا 82

 3. دانشگاه یاسوج از 79 تا 80

 4. دانشگاه علامه طباطبائی از 78 تا 79

 5. دانشگاه لرستان از 82 تاکنون

 6. دانشگاه آزاد واحد خرم آباد 93 و 94

 7. سوابق اجرایی
  1. معاونت دانشکده از سال 1384 تا 1387

  2. مدیر گروه از سال 1389 تا 1391

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. متون نظم، علوم بلاغت و ادبیات تطبیقی

  اطلاعات تکمیلی