ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩
خانه
سعيد حيدري
آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
رشته تحصیلی: زراعت
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: heidari.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: saeedhydari@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کاردانی امورزراعی دانشگاه تهران 1365 -کارشناسی زراعت واصلاح نباتات دانشگاه گیلان رشت 1368 -کارشناسی ارشدزراعت دانشگاه تربیت مدرس تهران 1375 -دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه لرستان

مقالات علمی پژوهشی
 1. The Effect of Various Plant Densities on Competitiveness of Corn with Natural Population of Weeds

 2. A comparative study on energy balance and economical indices in irrigated and dry land barley production systems

 3. بررسی تأثیر کودهاي بیولوژیک ) بارور- 2و نیتروکسین ( و پلیمر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه روغنی کنجد).( Sesamum indicum

 4. Indicators to determine the usefulness of mixed and pure culture systems of triticale (X Triticosecale. Wittmack) and green pea (Lathyrus sativus L.) in rainfed conditions of Iran

 5. Effects of different methods of magnesium sulphate application on qualitative and quantitative yield of lentil (Lens culinaris Medik.) cultivars under Khorramabad climatic conditions of Iran

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی