ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
خانه
مجتبي حسيني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي عمران(سازه)
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی عمران
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: hosseini.m[AT]lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mo_hosseini78@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
مقالات علمی پژوهشی
 1. evaluation of the impact of fluid viscous dampers on steel structures

 2. an examination of the effect of wind power on high steel structure

 3. neural network approach for estimation of penetration depth in concrete targets by ogive-nose steel projectiles

 4. Investigation of hystertic behavior of ductile ring used LYP material on CBF behavior

 5. Neural network approach for estimation of penetration

 6. stuying the vulnerability of steel moment resistant frames subjected to progressive collapse

 7. determination of damper coefficient the second stage vibration in order to reduce the structural response

 8. vulnerability assessment of progressive collaose of steel moment resisitant frames

 9. studying the vulnerability of steel moment resisitant frames subjected to progressive collapse

 10. a new multi objective optimization approach in distribution system

 11. Neural network approach for prediction of deflection of clamped beams struck by a mass

 12. Strain hardening in M P interaction for metallic beam of I-section

 13. neural network approach for prediction of deflection of alamped beams struck by a mass

 14. Neural network approach for failure analysis of rectangular plates

 15. change in thickness in straight fold models for axial crushing of thin-walled frusta and tubes

 16. change in thickness in straight fold models for axial

 17. neural network approach for estimation of hole-diameter in thin

 18. Axi-symmetric crushing of thin walled frusta and tubes

 19. straight fold analysis for axisymmetric crushing of thin walled frusta and tubes

 20. axisymmetric axial crushing analysis of thin walled metallic frusta and tubes

 21. perforation analysis for metallic plates impacted by non-deformable projectiles

 22. Growth of hole in thin plates under hypervelocity impact of spherical projectiles

 23. Neural network approach for estimation of hole-diameter in thin plates perforated by spherical projectiles

 24. Neural network approach for failure analysis of rectangular plates under wedge impact

 25. Growth of Hole in Thin Plates Under Hypervelocity Impact of Cylindrical Projectiles

 26. A study on seismic behavior of concrete structures reinforced with GFRP

 27. A study on ARAMID Plates behavior in strengthening concrete walls against projectile impact

 28. Numerical Analysis on behavior of reinforced concrete beams strengthened FRP sheet with bending and shear opening

 29. ESTIMATING THE SECOND TYPE ELLIPTIC INTEGRAL AND OVAL CIRCUMFERENCE BY INTERPOLATION METHOD

 30. the application of taguchi method for obtaining optimized HPFRCC

 31. مدیریت زمانی پروژه هادرایران وسایرکشورها

 32. شبيه سازی رفتار اتصال تير به ستونهای CFTبا استفاده از Opensees

 33. شناسایی علل تاخیردراجرای 170پروژه درایران(لرستان،خراسان،کردستان،کرمانشاه،خوزستان و....)وراهکارهای کاهش آن

 34. شناسایی علل تاخیر در اجرای پروژه های سدسازی و ارائه راهکار

 35. بررسی رفتار قابهاي مهاربندي شده واگرا ی هفتی با رفتاربرشی تیر پیوند تحت الگوي بارگذاري مثلثي

 36. رفتار ستون کوتاه مایل قوطی شکل فلزی پرشده با بتن ) )CFSTتحت بار عمودی

 37. Numerical analysis of reinforced concrete beams containing bending and shear opening and strengthened with FRP sheet

 38. بررسي عملکرد قابهاي فولادي با مهاربندهاي زانوئي تحت تحليل استاتيکي غيرخطي

 39. شناسایی علل تاخیردراجرای پروژه های راهسازی (مطالعه موردی: 33 پروژه راهسازی استان لرستان)

 40. مدیریت روابط کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانی و چگونگی حل و فصل اختلافات آن ها

 41. ارزیابی تأثیر تعداد طبقات بر صلبیت دالهای بتنی در ساختمانهای با سیستم قاب خمشی بتنی و سیستم قاب خمشی با دیوار برشی بتنی

 42. برونیابی معکوس ماتریس سختی در تحلیل غیرخطی سازهها

 43. ارزيابي ضريب رفتار قابهاي مهاربندي شده واگراي هشتي شکل با رفتار برشي تیر پیوند تحت الگوي بارگذاري مثلثي

 44. Investigation of Hystertic Behavior of Ductile ring used LYP Matrial onCBF Behavior

 45. بررسی تاثیر تغییرات زاویه الیاف پلیمری کربن بر روی رفتار دیوار برشی فولادی تقویت شده FRP

 46. استفاده بهینه ازمیراگرهای ویسکوز در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها

 47. آسیب های مشترک ساختمانهای مصالح بنايي در زلزله های اخیرو نحوه مقاوم سازی آنها

 48. مدلسازي و تحلیل عددي اثرات انفجارهاي سطحی بر تونلهاي کم عمق

 49. تحليل لرزهای اثرات گروه ريز شمع بر ضريب اطمينان در مقابل روانگرايی خاک

 50. تابع ضخامت کاور بتن در ناحیه ی کششی تیرهای بتن مسلح با مقطع مستطیل

 51. نظریه نابودگر در الگوهای ساختاری

 52. بهینه سازي فرآیند ساخت در مدیریت پروژه هاي عمرانی با ارائه الگوي ترکیبی از مهندسی ارزش ) (VEو مدیریت کیفیت جامع )(TQM

 53. نقش مدیریت ساخت در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بهران زلزله(مطالعه موردی محله صوفیان بروجرد)

 54. Nonlinear Analysis of Torsion in Reinforced Concrete Members after Developing Initial Crack

 55. بررسی آزمایشگاهی با رویکرد آماری خصوصیات ضربه ای بتن های الیافی

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. فرمهاي ساختماني بهينه

 2. نقش فرمهاي ساختماني بعنوان مفاخر ايران

 3. Nonlinear FEA of reinforced concrete subjected to impact loading

 4. پاسخ عرضي لوله هاي ساحلي به حركت تصادفي زمين

 5. پاسخ ديناميكي سيستمهاي اوليه-ثانويه با اتصال چندگانه

 6. تاثيرات ميرايي بر زمان خستگي و گسيختگي سازه و چگونگي افزايش اين زمان در مقابل انواع ارتعاشات

 7. اثر فولاد با حد تسليم پايين و تغييرات طول لينك بر رفتار لرزه اي بادبند واگرا با لينك قائم

 8. شكست طبقه نرم طي زلزله و دستورالعمل هاي مقاوم سازي لرزه اي

 9. Growth of Hole in Thin Plates Under Hypervelocity Impact of Cylindrical Projectiles

 10. نقش سامانه مديريت زير ساختها در توسعه پايدار

 11. بررسي ارتعاشات نانولوله هاي كربني محصور در بتن با استفاده از نرم افزار ansys

 12. نقش نانو مواد در مقاوم سازي مصالح ساختماني

 13. بررسي ارتعاشات نانو لوله هاي كربن محصور در بتن با استفاده از نرم افزارAnsys

 14. اندركنش خاك و سازه هاي بتوني با قاب خمشي ويژه و ديوار برشي IV و III در ساختگاه هاي تيپ

 15. بررسي اثرات تراكم ديناميكي پر انرژي بر سازه هاي مجاور

 16. Determine the Optimum Dimensions of Domain of soil and finite element meshing in the Expanded Struct

 17. دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران

 18. فناوري صنعت بتن در توسعه پايدار

 19. بررسي رفتار ارزه اي سازه هاي بتني تقويت شده با gfrp

 20. روش هاي طراحي ارزه اي و خميري سازه ها بر اساس عملكرد

 21. افزايش دقت و پايداري روش صريح براي مسايل ديناميك سازه ها

 22. نحوه عملكرد اتصالات در قاب هاي خمشي بتن مصلح تقويت شده بوسيله ورقه هاي كامپوزيتي cfrp در هنگام وقوع

 23. اصلاح روش جايگزيني با در تحليل خرابي پيش رونده سازه هاي فولادي

 24. بررسي رفتار ورق هاي آراميد در مقاوم سازي ديوارهاي بتني در مقابل ضربه پرتابه

 25. ارزيابي لرزه اي قاب هاي بتن مسلح مقاوم سازي شده توسط مهاربندهاي فولادي نوين

 26. نظريه نابودگر در الگوهاي ساختاري

 27. تابع ضخامت كاور بتن در ناحيه ي كششي تيرهاي بتن مسلح با مقطع مستطيل

 28. تحليل لرزه اي اثرات گروه ريز شمع بر ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي خاك

 29. مدل سازي و تحليل عددي اثرات انفجارهاي سطحي بر تونل هاي كم عمق

 30. استفاده بهينه از ميراگرهاي ويسكوز در كاهش پاسخ لرزه اي سازه ها

 31. بررسي مقاومت الكتريكي بتن با تغييرات نسبت شن و ماسه در طرح اختلاط

 32. بررسي تغييرات نوع آب در يك طرح اختلاط بر روي مقاومت ويژه الكتريكي بتن هاي با سيمان پرتلند نوع 2

 33. ارزيابي رفتار لرزه اي اتصالات rbs در قابهاي خمشي با استفاده از فولاد lyp

 34. failure of soft-storey during earthquakes and guidelines for the seismic retrofitting

 35. analysis concrete slab subjected to missile impact using concrete damage plasticity constitutive model in abaqus/explicit

 36. مطالعه پارامتريك الگوي ترك در ستون و دال بتني مسلح

 37. روش هاي طراحي لرزه اي و خميري سازه ها بر اساس عملكرد

 38. پيش بيني جابجايي لوله هاي تحت فشار تحت اثر ضربه با سرعت كم با استفاده از شبكه عصبي

 39. ارائه مقادير جابجايي لوله هاي تحت فشار و بدون فشار تحت اثر ضربه با استفاده از فرمول پيشنهادي

 40. بررسي تاثير طول دهانه و اثر ارتفاع (تعداد طبقات بر ميزان اضافه مقاومت قابهاي مهاربندي شده با مهاربند كمانش ناپذير

 41. مدل سازي سه بعدي مقاوم سازي قاب بتن آرمه با بادبند فلزي با abaqus

 42. بررسي تاثير الگوهاي بارگذاري جانبي پوش آور بر پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي mrf

 43. بررسي تاثير نامنظمي هندسي پلان بر پاسخ هاي لرزه اي و ضريب رفتار سازه هاي فولادي mrf

 44. روش مسير جايگزين بار در تحليل خرابي پيشرونده سازه هاي فولادي

 45. بررسي و مقايسه پرامترهاي لرزه اي قابهاي داراي مهاربند مقاوم در برابر كمانش brbf و قابهاي داراي مهاربند همگرا cbf

 46. بررسي عملكرد سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي با مهاربندهاي همگرا به روش طيف ظرفيت

 47. بررسي تاثير تغييرات زاويه الياف پليمري كربن بر روي رفتار ديوار برشي فولادي تقويت شده FRP

 48. بررسي رفتار هيستريك حلقه شكل پذير از جنس LYP بر رفتار مهاربند همگرا

 49. آسيب هاي مشترك ساختمانهاي مصالح بنايي در زلزله هاي اخير و نحوه مقاوم سازي آنها

 50. ارزيابي ضريب رفتار قاب هاي مهاربندي شده واگراي هشتي شكل با رفتار برشي تير پيوند تحت الگوي بارگذاري مثلثي

 51. برونيابي معكوس ماتريس سختي در تحليل غير خطي سازه ها

 52. ارزيابي تاثير تعداد طبقات بر صلبيت دالهاي بتني در ساختمانهاي با سيستم قاب خمشي بتني و سيستم قاب خمشي با ديوار برشي بتني

 53. نحوه مقاوم سازي ساختمانهاي مصالح بنايي شهرستان دورود در زلزله هاي اخير و مقايسه اين روشها

 54. بررسي رفتار قاب هاي مهاربندي شده واگراي مفتي با رفتار برشي تير پيوند تحت الگوي بارگذاري مثلثي

 55. شناسايي علل تاخير در اجراي 170 پروژه در ايران (لرستان، خراسان، كردستان، كرمانشاه، خوزستان و ... و راهكارهاي كاهش آن

 56. شناسايي علل تاخير در اجراي پروهژه هاي راهسازي (مطالعه موردي: 30 پروژه راهسازي استان لرستان

 57. مديريت زماني پروزه ها در ايران و ساير كشورها

 58. كنترل بهينه سازه هاي قابي با كمك الگوريتم هاي فرا ابتكاري

 59. مكانيك ضربه مربوط به سوراخ شدگي ورق هاي فلزي تحت اثر پرتابه هاي صلب

 60. بررسي تجربي رزين كاشت هاي موجود در بازار ايران براي كاشت آرماتور در بتن

 61. كاني شناسي ملات بكار رفته در پل هاي تاريخي

 62. بررسي روش هاي عملي بهسازي لرزه اي مدارس با ساختار بنايي دو طبقه و انتخاب روش بهينه

 63. مدیریت روابط کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانی و چگونگی حل و فصل اختلاف آن ها

 64. شناسایی علل تاخیردراجرای پروژه های راهسازی

 65. شناسایی علل تاخیردراجرای 170 پروژه درایران) لرستان،خراسان،کردستان،کرمانشاه،خوزستان و....( وراهکارهای کاهش آن

 66. مدیریت زمانی پروژه هادرایران وسایرکشورها

 67. رفتار ستون کوتاه مایل قوطی شکل فلزی پرشده با بتن (CFST) تحت بار عمودی

 68. بررسی اثرات تراکم دینامیکی پرانرژی بر سازه های مجاور

 69. ارزیابی عملکرد مهاربندهای نوین کمانش ناپذیرBRB

 70. ارزیابی لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده توسط مهاربندهای فولادی نوین

 71. مدلسازي و تحلیل عددي اثرات انفجارهاي سطحی بر تونلهاي کم عمق

 72. نظریه نابودگر در الگوهای ساختاری

 73. تحليل لرزه ای اثرات گروه ريز شمع بر ضريب اطمينان در مقابل روانگرايی خاک

 74. تابع ضخامت کاور بتن در ناحیه ی کششی تیرهای بتن مسلح با مقطع مستطیل

 75. اندركنش خاك و سازه هاي بتوني با قاب خمشي ويژه و ديوار برشي IV و III در ساختگاه هاي تيپ

 76. نحوه عملکرد اتصالات در قاب های خمشی بتن مصلح تقویت شده به وسیله ورقه های کامپوزیتیCFRP در هنگام وقوع زلزله

 77. اثر فولاد با حد تسلیم پایین و تغییرات طول لینک بر رفتار لرزه ای بادبند واگرا با لینک قایم

 78. Failure Of Soft-Storey During Earthquakes And Guidelines For The Seismic Retrofitting

 79. perforation analysis for metallic plates impacted by non-deformable projectiles

کتب منتشر شده
 1. مقاومت مصالح - جلد دوم

 2. روشهاي رياضي با توابع خاص

 3. استاتيك

 4. مقاومت مصالح جلد اول

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسي روشهاي بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي مدارس در شهر خرم آباد

  2. مطالعه رفتار كاشت آماتور در بتن موجود با استفاده از رزين كاشت

  3. پايداررسازي گودبرداري ساختمانهاي شهري به روش نيلينگ

  4. ارائه سه مدل ابتكاري ميراگر و بررسي رفتار آنها به منظور كاربرد در قابهاي همگرا با زيپر

  5. بررسي و بازنگري در تكنيك هاي تراكم ضربه اي براي بهبود خاك هاي دانه اي مسئله دار

  6. بررسي وضعيت لرزه خيزي شهرهاي استان لرستان

  7. ارائه روشهاي مناسب براي عمر مفيد سيستمهاي تاسيساتي و ساختماني فضاهاي آموزشي لرستان

  8. كنترل بهينه تيراويلر - برنولي

  9. تحليل سوراخ شدگي ورق هاي فلزي تحت تاثي ضربه پرتابه هاي تغيير شكل پذير

  10. تحليل كرنش سخت شدگي براي اندركنش P-M در تير فلزي با مقطع T شكل

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
   1. مدیر گروه عمران دانشگاه لرستان

   2. معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

   3. معاون عمرانی و دفاعی دانشگاه لرستان

   4. معاون طرح و توسعه دانشگاه لرستان

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
    اطلاعات تکمیلی