ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
امين حسنوند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي شيمي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: hasanvand.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مهندسی بازرسی فنی دانشکده مهندسی نفت اهواز

 2. کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی شبیه سازی و کنترل فرآیندهای نفت از دانشگاه علم و صنعت ایران

 3. دکتری مهندسی شیمی گرایش از دانشگاه علم و صنعت ایران

مقالات علمی پژوهشی
 1. • A. Hassanvand, S. H. Hashemabadi, CFD Simulation of pre-polymer pneumatic conveying line, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1(30) (2011) 43-52.

 2. • Amin Hassanvand, Seyed Hassan Hashemabadi, Semi-Analytical Solution of Evaporative Cooling of the Thin Liquid Falling Film over an Inclined Plate, International Journal of Energy & Technology 5 (13) (2013) 1–8.

 3. • Amin Hassanvand, Seyed Hassan Hashemabadi, Direct Numerical Simulation of Mass Transfer from Taylor Bubble Flow through a Circular Capillary, International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2-22)(2012)5959-5971.

 4. ارائه رابطهاي براي تعيين ضريب انتقال جرم بين فازي در جريان تيلور بر مبناي شبيهسازي CFD

 5. Evaluation of Recirculation Time in Bubble Train Flow by Using Direct Numerical Simulation

 6. بررسی بهینه سازی مصرف انرژی با چیدمان مناسب در برج های تقطیر در یک جداسازی نسبی

 7. مقايسه دو روش شبيه سازي CFDهيدروديناميك رژيم جرياني تيلور برمبناي روش VOFدر يك سلول واحد

 8. شبیه سازي CFDانتقال حرارت در رژیم جریانی تیلور

 9. Bubble train flow direct numerical simulation in circular capillary

 10. شبيه سازي برج هاي تقطير سيني دار واحد -1بوتن پتروشيمي لرستان

 11. شبيه سازي CFDهيدروديناميك حباب تيلور در لوله هاي راكتور مونوليتي

 12. شبيهسازي CFD انتقال نیوماتیک ذرات پرپلیمر و محاسبه سرعت ته نشینی آنها

 13. Direct numerical simulation of mass transfer from Taylor bubble flow through a circular capillary

 14. , Direct numerical simulation of interphase mass transfer in gas–liquid multiphase systems, International Communications in Heat and Mass Transfer 38 (7) (2011) 943-950.

 15. , Evaluation of gasoline Evaporation during the Tank Splash Loading by CFD Techniques, International Communications in Heat and Mass Transfer 37 (7) (2010) 907-913.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. •شبیه سازی تزریق پرپلیمر و کاتالیست به راکتور بستر سیال با استفاده از تکنیکهای CFD و بررسی عوامل مؤثر بر سایش آنها انجام شده در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

   2. • ارائه طرح رئومتر آنلاین برای خط روباتیک پاشش سیلر در سالن رنگ 2 شرکت ایران خودرو

   3. • شبیه سازی CFD هیدرودینامیک خشک کن PVC شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی

   4. • شبیه سازی CFD فرآيند تبخير بنزين در کاميونهای حمل بنزين و هنگام بارگيری پژوهشگاه صنعت نفت

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی