ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
خانه
حسين چراغي وش
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات عرب
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: cheraghivash.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: cheraghivash.h@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه بوعلی سینای همدان با معدل 18

 2. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تربیت مدرس با معدل 18/50 نفر اول دوره

 3. دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران با معدل 17/06

مقالات علمی پژوهشی
 1. فراخوانیی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی

 2. نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی

 3. نقش اشتراک لفظي در پيدايش اختلاف برداشت مجتهدان از آيات قرآنی

 4. تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد

 5. تحلیل استراتژی گفتمان ادبی خطبه شقشیه(سعیده محمودی، حسین چراغی وش، سید محمود میرزایی الحسینی) پذیرش به تاریخ 1396/8/21

 6. بررسی تطبیقی آرمان شهر مهدوی در شعر معاصر فارسی و عربی(فصلنامه عصر آدینه پاییز 95)حدیث بابایی، کبری خسروی، حسین چراغی وش

 7. نقش آخرت گرایی در رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه(فاطمه مرادی، حسین چراغی وش، علی نظری)

 8. القراءة الأسلوبية في التصوف الإسلامي لإبن الفارض علی ضوء الآلیات اللغوية(حسین چراغی وش، سعید سواری) پذیرش به تاریخ 2018/8/7 مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة

 9. التناص القرآني في خمريات صفي الدين الحلي(حسین چراغی وش، محمد رضا زاده کاوری) مجله آداب الکوفة پذیرش به تاریخ 2018/8/29

 10. بررسی تطبيقی سيمای امام مهدی )عج( در شعر معاصر فارسی و عربی )مطالعة موردپژوهانه: اشعار سيّد رضا موسوی هندی، شيخ محسن ابوالحب، سلمان هراتی و قيصر امينپور(

 11. سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) بر مبنای رویکرد ساختار گرایی

 12. طنز پتانسیل نقد سیاسی امل دنقل

 13. بررسی معناشناختی واژگان متفرد حوزه معنایی طبیعت در بافت کلامی نهج البلاغه

سایر مقالات چاپ شده
 1. بازتاب القاب امام علی(ع) در شعر ابو محمد عونی(علی اکبر مرادیان ، حسین چراغی وش ، آزیتا امیری)

 2. بررسی مبانی اعتقادی سبک زندگی اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه( حسین چراغی وش، فاطمه مرادی )

 3. بررسي سبک شناسانهی مناجات الشاکين حسین چراغی وش، افتخار لطفی

 4. سبکشناسی مناجات خمس عشر )مطالعۀ موردی مناجاتالخائفین(

پایان نامه ها
 1. 1 حوزه های معنایی مشترک در آثار جبران خلیل جبران و میخائیل نعیمه   4/1389 سلیمه سلیمانی لرستان علی نظری حسین چراغی وش

 2. 2 ترجمه و تحقیق کتاباصول تراثیه فی نظریه الحقول الدلالیه   6/1389 فروغ دناک زاده لرستان سید محمود میرایی الحسینی حسین چراغی وش

 3. 3 فراخوانی شخصیت ها در شعر نزار قبانی   10/1390 معصومه نادری لرستان کبری خسروی حسین چراغی وش

 4. 4 تحلیل نقش برخی از عناصر زبانی در پیدایش اختلاف آرائ مجتهدین  11/1390 کاظم باصری حسینی لرستان حسین چراغی وش حسین فلاحی اصل

 5. 5 بررسی نمادهای حیوانی در امثال عربی   11/1391 علی ملک پور لرستان سید محمود میرزایی الحسینی حسین چراغی وش

 6. 6 سبک شناسی مناجات خمس عشر امام سجاد (ع)   11/1391 افتخار لطفی لرستان حسین چراغی وش کبری خسروی

 7. 7 روابط بینامتنی اشعار ناصیف یازجی وبا اشعار متنبی   11/1391 مریم هوشیار لرستان حسین چراغی وش علی اکبر مرادیان قبادی

 8. تحلیل گقتمان ادبی خطبه های امام علی (ع)(مطالعه موردی توحید، شقشقیه،جهاد،متقین)   11/1392 سعیده محمودی لرستان حسین چراغی وش سید محمود میرزایی الحسینی

 9. 9 بررسی تطبیقی کار اقتصادی کار اقتصادی در نهج البلاغه و مکتب مارکسیسم   11/1392 زهرا حسینی لرستان حسین چراغی وش حسین فلاحی اصل

 10. 10 غصب خلافت از منظر نهج البلاغه  8/1392 زارعی لرستان حسین فلاحی اصل حسین چراغی وش

 11. 11 حزب الله در آینه شعر مقاومت عربی   11/92 محسن یوسفی لرستان حسین چراغی وش سید محمود میرزایی الحسینی

 12. 12 معناشناسی واژگان متفرد در نهج البلاغه   11/93 کبری حیدری لرستان حسین چراغی وش حسین فلاحی اصل

 13. 14 فراخوانی شخصیت های دینی در شعر شاعران مقاومت فلسطین از سال 1970تا کنون   10/92 ابوذر زارع لرستان علی نظری حسین چراغی وش

 14. 15   رویا مقصودی لرستان علی نظری حسین چراغی وش

 15. 16 سیمای اهل بیت در شعر محمد عونی   11/93 آزیتا امیری لرستان علی اکبر مرادیان حسین چراغی وش

 16. 17 جایگاه اهل بیت در اشعار مؤید فی الدین شیرازی   6/94 مجید حسینی لرستان حسینچراغی وش محمود میرزائی الحسینی

 17. 18 بررسی و تحلیل عناصر داستان طلائع الفجر نجیب کیلانی   6/93 زهرا کوچک زاده لرستان حسین چراغی وش کبری خسروی

 18. 19 بررسی ارزش های انسانی در شعر مظفر النواب و علی موسوی گرمارودی   11/93 سیده وفاء محفوظی لرستان حسین چراغی وش علی اکبر مرادیان

 19. 20 نقش آخرت گرایی در سبک زندگی اسلامی بر اساس نهج البلاغه 94/10 فاطمه مرادی حسین چراغی وش علی نظری

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. اردیبهشت1390 اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ایران همدان تحلیل ساختار خطبه دوم نهج البلاغه در سایه ساختار گرایی تکوینی

 2. زمستان1391 نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات ایران قم آشنایی زدایی تصویری در خطبه های نهج البلاغه حسین چراغی وش – افتخار لطفی

 3. 3 پاییز 1393 همایش ملی بینامتنیت ( التناص) ایران قم بررسی روابط بینامتنی در شعر ناصیف یازجی حیسن چراغی وش- علی اکبر مرادیان قبادی- مریم هوشیار

 4. 4 پاییز 1393 همایش ملی بینامتنیت ( التناص) ایران قم التناص القرآنی فی دیوانی السید محمد علی الغریفی حسین چراغی وش - محمد رضا زاده کاوری

 5. 5 پاییز 1393 همایش ملی بینامتنیت(التناص) ایران قم ظاهرة التناص فی روایة ذاکرة الجسد احلام مستغانمی حسین چراغی وش – جاسم نگارش-صادق البوغبیش

 6. 6 پاییز 1393 همایش ملی بینامتنیت (التناص) ایران قم بینامتنیت قرآنی در اشعارمهدوی فارسی و عربی در سده اخیر کبری خسروی – حسین چراغی وش- حدیث بابایی

 7. 7 پاییز 1393 همایش ملی بینامتنیت(التناص) ایران قم فراخوانی شخصیت های دینی در شعر محمود درویش علی نظری – حسین چراغی وش- ابوذر زارع قشلاقی

 8. 8 اسفند 1391 همایش ملی بازشناسی سبکزندگی اسلامی(اقتصادی) در سیره علوی ایران خرم آباد رابطه اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی با بهره گیری از سیره علوی حسین چراغی وش – زهرا حسینی

 9. 9 اسفند 1391 همایش ملی بازشناسی سبکزندگی اسلامی(اقتصادی) در سیره علوی ایران خرم آباد ارائه مدل های کارآمد سبک زندگی در بعد اقتصادی با نظریه آموزه های علوی حسین چراغی وش – زهرا حسینی

 10. 10 اردیبهشت 1394 اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان ایران بندرعباس بررسی رابطه تقواگرایی و امید به زندگی و تأثیر آن بر سبک زندگی اسلامی از منظر نهج البلاغه حسین چراغی وش – علی نظری- فاطمه مرادی

 11. 11 آذر ماه 1394 هفتمین همایش ملی سیره علوی سیاست های اجتماعی حکومت در راستای وحدت و همدلی)با محوریت سبک زندگی اسلامی( از دیدگاه نهج البلاغه حسین چراغی وش 1 علی نظری 2 فاطمه مرادی کهنکی

 12. 12 پنجمین همایش ملی غدیر پژوهی اسفند 1394بررسی جوانب نادیده گرفتن غدیر ،حسین فلاحی اصل حسین چراغی وش لیلا زارعی

 13. 13 دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن گرگان95 بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار شعری غاده سمان و عالمتاج قائم مقامی)ژاله( )1 حسین چراغی وش 2) سیده خديجه موسوی

 14. 14 دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن گرگان 95 ،بررسی تطبیقی نگاه رئالیستی به سیمای زن در رمان های حنا مینه و بزرگ علوی)«مطالعه مورد پژوهانه چشمهایش »و « الثلج یأتی من النافذة » )1 حسین چراغی وش 2) رباب زادگان عباسی

 15. نقش آخرت گرایی در تحقق اقتصاد مقاومتی براساس نهج البلاغه با تأکید بر ارزشهای اخلاقی- رفتاری

 16. بررسی رابطه آخرت گرایی و امیدبه زندگی و تاثیر آن بر سبک زندگی اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

 17. سیاست های اجتماعی حکومت در راستای وحدت و همدلی با محوریت سبک زندگی اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

 18. بررسی رابطه ی تقواگرایی و امید به زندگی و تأثیر آن بر سبک زندگی اسلامی از منظر نهج البلاغه

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی