ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
خانه
امين جايدري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: ميكروبيولوژي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی پاتوبیولوژی
دانشکده: دامپزشکی
ایمیل دانشگاهی: jaidari.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: jaidariam@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1- (1385-1390)دکترای تخصصی میکروبیولوژی (PhD)دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. 2- (1377-1383)دکترای عمومی دامپزشکی(DVM)دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید جمران اهواز

مقالات علمی پژوهشی
 1. تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیك ژن NP در ویروس آنفلوآنزای پرندگان، تحت تیپ H9N2، جدا شده از اهواز، مجله دامپزشكی ایران سال :13 دوره :ششم شماره مجله :چهار (ISC)

 2. Case-control Study of Infection by Feline Immunodeficiency Virus in Cats by Immunochromatography and PCR methods in Tehran, Iran. Journal of Applied Sciences Research;Aug2011, Vol. 7 Issue 8, p696. August 2011. (ISI(

 3. An Investigation into Salmonella Infection Status in Backyard Chickens in Iran , Ramezan Ali jafari : First author,Masoud Ghorbanpoor : second author,Amin Jaidari : Third author, Journal International Journal of Poultry Science , , JournalNumber 3 , Page 227 - 229 , Publisher null , 03-21-2007. (ISI(

 4. Using Rice Flour for Purification of Maltose Binding Fusion Proteins Expressed in Escherichia col,Jundishapur Journal of Microbiology. 2013 July; 6(3). (ISI(

 5. ر دیابی مولکولی ژن کد کننده فیمبریه نوع یک (fimH) در سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی جداشده از بیماران سرپایی مبتلابه عفونت مجرای ادراری، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، دوره 6،شماره ۲ - تابستان ۱۳۹۵.

 6. - بررسی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر خام و غیر پاستوریزه گاو در مراکز فروش لبنیان سنتی شهرستان خرم آباد، استان لرستان در سال 1394، مجله دانشگاه علوم پزشکی لرستان (یافته). پذیرش شده

 7. بیان ژن NS1 ویروس H9N2آنفلوآنزای پرندگان، مجله دامپزشکی ایران، دوره 7, شماره 4 (1390). (ISC)

 8. Study the spread of brucellosis in Iran

 9. جستجوی مولکولی بروسلا در نمونه های شیر خام گاو مراکز لبنیات سنتی در شهرستان خرم آباد

 10. اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 11. بررسی مقایسهای آلودگی سالمونلایی در اندامهای مختلف (قلب، کبد و کیسه صفرا) طیور در کشتارگاههای استان کرمانشاه

 12. ردیابی مولکولی ژن کد کننده فیمبریه نوع یک ( )fimHدر سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی جداشده از بیماران سرپایی مبتلابه عفونت مجرای ادراری

 13. اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره کشوری انتریک پاتوژن

 14. جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر گوسفند به روش Nested-PCR در شهرستان خرم آباد، ایران،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و صنایع غذائی ایران دوره 13، شماره 56، پاییز 1395، صفحه 165-171. (ISC)

 15. جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر گاو به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز آشیانه ای،ایران، مجله میکروبشناسی پزشکی ایران– سال 9 شماره 2 تابستان ISC).1394)

 16. Allergy Research Center (ARC) of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)

 17. استفاده از آرد برنج براي خالص سازي پروتئینهاي فیوژن با پروتئین متصل شونده به مالتوز، بیان شده در اشرشیاکل

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. 1) ارزيابي ميزان توزيع ژن هايeae و ehxA در سويه هاي E.coli جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت هاي ادراري در شهر خرم آباد به روش multiplex PCR (استاد راهنما)

 2. 2) جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی (عامل تب کیو) در شیر گوسفندان و بزان بااستفاده از روش NestedPCR در شهرستان خرم‎آباد. (استاد راهنما)

 3. 3) بررسی شیوع سرمی تب کیو در گوسفند و بز در خرم آباد. (استاد راهنما)

 4. 4) جستجوي مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه هاي خون کامل بیماران تب دار با سابقه تماس با دام یا محصولات دامی مراجعه کننده به آزمایشگاه ها و بیمارستان های شهرستان خرم آباد. استاد راهنما

 5. 5) بررسی سرولوژیک کوکسیلا بورنتی در بیماران تب دار با سابقه تماس با دام یا محصولات دامی مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص بالینی سطح شهرستان خرم آباد.(استاد راهنما)

 6. 6) جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی (عامل تب کیو) در نمونه های شیر گوسفند و بز در الشتر. (استاد راهنما)

 7. جستجوی کوکسیلا بورنتی در شیر خام و غیر پاستوریزه گاو در مراکز فروش لبنیات سنتی در شهرستان خرم آباد (استاد مشاور)

 8. بررسی سرولوژیک بیماری تب کیو در کارکنان دامپزشکی استان لرستان با روش الایزای غیر مستقیم (استاد راهنما)

 9. بررسی سرولوژیکی بیماری تب کیو در بیماران تب دار در شهرستان خرم آباد با روش ايمونوفلورسانس (استاد راهنما)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1) Nested-PCR Detection of Coxiella burnetii in Sheep milk Collected from (2015) The 16th international and iranian congress of microbiology:

 2. 2) Efficient soluble expression and purification of influenza A nucleoprotein in Escherichia coli : (2015)The 16th international and iranian congress of microbiology

 3. 3) Cloning, prokaryotic expression, of NS1 gene of avian Influenza virus in E.coli (2015) The 16th international and iranian congress of microbiology

 4. 4) Development Enzyme-linked immunosorbent assay with nucleoprotein as antigen for detection of antibodies to avian influenzaa virus (2014) 15TH nternational iranian congress of microbiology

 5. 5) (2014) : Development nested PCR method for detecting coxiella in goat milk samples TH 15 international iranian congress of microbiology

 6. 6) Molecular detection and identification of eaeA gene as a virulence factor in Escherichia coli,isolated from with urinary tract infection by PCR (2014) THE 15th international iranian congress of microbiolo

 7. 7) prevalence of ehxA gene in Escherichia coli, isolated from patients with urinary tract infections by PCR (2014) 15 th international iranian congress of microbiology

 8. 8)كلونينگ و بيان ژن NP ويروس آنفلوانزاي پرندگان تحت تيپ H9N2 در اشرشياكلي (1391): دومين كنفرانس علمي- تخصصي صنعت طيور ايران

 9. 9) كلونينگ و تعيين توالي ژن كد كننده پروتئين NS1 ويروس آنفلوانزاي مرغي: دومين كنفرانس علمي- تخصصي صنعت طيور ايران (1391)

 10. 10)استفاده از آرد برنج براي خالص سازي پروتئين هاي فيوژن با پروتئين متصل شونده به مالتوز، بيان شده در اشرشيا كلي (1393): اولين كنگره ملي زسيت شناسي و علوم طبيعي ايران

 11. The Effect of the Immune System in the Anti-cancer Activity of Liposomes, 3rd International congress of Immunology, Asthma and Allergy & the First symposium on Food and Drug Allergy" from the 3-6 May 2016 in Mashhad, Iran.

 12. جستجوي كوكسيلا برونتي در شير خام و غير پاستوريزه گاو در مراكز فروش لبنيات سنتي در شهرستان خرم آ باد، استان لرستان، نوزدهمین كنگره دامپزشكي ايران، 6-8 اردیبهشت 1395، تهران        

 13. تاثیر ابعاد و نوع شکل هندسی نانو ذرات نقره بر مهارکنندگی باکتری های پاتوژن روده، اولین کنگره بین المللی انتریک پاتوژن، اسفند 1394

 14. DIAGNOSIS OF ACUTE Q FEVER IN THREE PATIENTS WITH A HISTORY OF ,CONSUMING UNPASTEURIZED DAIRY BY NESTED-PCR IN KHORRAMABAD CITY (2016) the 17 international iranian congress of microbiology

 15. MOLECULAR DIAGNOSIS OF ACUTE Q FEVER IN TWO PATIENTS WITH POSITIVE WRIGHT TEST IN KHORRAMABAD CITY (The 17th international and iranian congress of microbiology(2016

 16. FEVER SEROLOGICAL SURVEY IN FEBRILE PATIENTS IN KHORRAMABAD CITY. The 17th international (2016) and iranian congress of microbiology

 17. SEROPREVALENCE OF Q FEVER DISEASE IN SHEEP AND GOAT IN .KHORRAMABAD USING ELISA METHOD (2016) The 17th international and iranian congress of microbiology

 18. DIAGNOSIS OF COXIELLA BURNETII IN PATIENTS WITH ACUTE .UNDIFFERENTIATED FEBRILE ILLNESS (AUFI) IN KHORRAMABAD CITY (2016) The 17th international and iranian congress of microbiology

کتب منتشر شده
 1. ویروس‌شناسی دامپزشکی فنر

 2. باکتری شناسی حیوانات آزمایشگاهی (ترجمه)

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. 1- ویروس شناسی دامپزشکی (دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد باکتری شناسی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

   2. 2- ایمنی شناسی ((دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد باکتری شناسی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

   3. 3- باکتری شناسی تشخیص مولکولی(کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی)

   4. 4- ایمنو پازازیتولوژی و بیولوژی مولکولی (ارشد انگل شناسی دامپزشکی)

   5. 5-بیماریهای مشترک انسان و دام (کاردانی دامپزشکی و مهندسی علوم دامی)

   6. سوابق اجرایی
    1. 1- دبیر هفته پژوهش دانشگاه لرستان (1390)

    2. 2- سرپرست مرکز آموزش عالی کوهدشت (1390-1394)

    3. مدیر گروه پاتوبیولوژی (1397- ادامه دارد)

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی