ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
رضا بيرانوند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: رياضي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي رياضي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: beyranvand.r@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: beyranvand.r94@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی ریاضی دانشگاه لرستان 1376

 2. کارشناسی ارشد ریاضی گرایش جبر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1378

 3. دکتری ریاضی گرایش جبر نظریه حلقه و مدول دانشگاه صنعتی اصفهان 1388

مقالات علمی پژوهشی
 1. Strong zero-divisors of noncommutative rings, J. Algebra and its Appl. 2009

 2. On the Structure of Commutative Rings with p1 k1 · · · pnkn ,(1 ≤ ki ≤7)Zero-divisors, European J. pure Appl. Math., 2010

 3. On the Structure of Commutative Rings with p1 k1 · · ·pnkn (1 ≤ ki ≤ 7) Zero-Divisors II, European J. pure Appl. Math., 2010

 4. CLASSIFICATION OF FINITE RINGS: THEORY AND ALGORITHM, Czechoslovak Mathematical Journal, 2014

 5. ON ENDO-SEMIPRIME AND ENDO-COSEMIPRIME MODULES, 2018

 6. ON ZERO-DIVISOR GRAPHS OF QUOTIENT RINGS AND COMPLEMENTED ZERO-DIVISOR GRAPHS, J. Algebra and related topics, 2016

 7. Strong Zero-Divisor Graphs of Non-Commutative Rings, International Journal of Algebra 2008

 8. A generalization of small submodules

 9. Zero- divisor graphs of classical quotient rings

 10. Semisecond- modules

 11. Weakly Second Modules Over Noncommutative Rings, Hacettepe J. Math. Stat., 2016

 12. Classification of finite Rings of order 𝑝6 by Generators and Relations, J. Marth. 2013

 13. Some results on mono – coretractable modales

 14. Almost classical prime submodules

 15. Weakly Endo-Prime Modules, International Math. forum, 2016

 16. SMALL SUBMODULES WITH RESPECT TO AN ARBITRARY SUBMODULE, J. Algebra and related topics, 2015

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. خواصی از مدولهای p-چسبنده و مدولهای بئر

 2. مدولهای ثانی و ثانی ضعیف روی حلقه های تعویض ناپذیر

 3. مدولهای کراندار و تماما کراندار

 4. مدولهایی که تحت حلقه ی درون ریختی شان اول هستند

 5. دوگان مدولهای ضربی (مدولهای هم-ضربی)

 6. مجموعه ی اعضای تابدار و مقسوم علیه های صفر یک مدول

 7. تعمیمی از زیرمدولهای کوچک و اساسی نسبت به یک زیرمدول دلخواه

 8. توپولوژی زاریسکی روی طیف ثانی از زیرمدولهای یک مدول

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. The 8th national conference on mathematics of payame noor university 11-12 April 2016, Lorestan Iran, Some results on mono-coretractable modules

 2. The 8th national conference on mathematics of payame noor university 11-12 April 2016, Lorestan Iran, Almost classical prime submodules

 3. The 7th national conference on mathematics of payame noor university 28-29 October 2015, Tabriz Iran, Zero-divisor graphs of classical quotient rings

 4. The 7th national conference on mathematics of payame noor university 28-29 October 2015, Tabriz Iran, A generalization of small submodules

 5. 2nd national conference on mathematics and its applications, Malayer university, Malayer, Iran, May 28, 2015, Semisecond modules

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. نماینده گروه ریاضی در شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه 1389-1391

     2. مدیر گروه ریاضی 1397-1395

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی