ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
همايون بهرامي
آخرین مدرک تحصیلی: دكتري
رشته تحصیلی: شيمي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي شيمي فیزیک
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: Bahrami.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: homayoon69@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1- کارشناسی- شیمی کاربردی- دانشگاه اصفهان- اصفهان- 1372 2- کارشناسی ارشد- شیمی -فیزیک- دانشگاه بو علی سینا- همدان- 1377 3-دکتری- شیمی فیزیک- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- 1384

 2. 4- پسادکتری- انستیتو بیو شیمی و بیو فیزیک- مدلسازی ملکولی اصلاح أنزیم أدونوزین دأمیناز-دانشگاه تهران- تهران- 1386 5- پسادکتری- مطالعه أنزیم هیم اکسیژناز و بررسی شکست هیم- دانشگاه شهید بهشتی- تهران-

مقالات علمی پژوهشی
 1. Non-bonding interactions and non-covalent delocalization effects play a critical role in the relative stability of group 12 complexes arising from interaction of diethanoldithiocarbamate with the cations of transition metals Zn(II), Cd(II), and Hg(II): a theoretical study

 2. Comparison of the effects of sucrose molecules on alcohol dehydrogenase folding with those of sorbitol molecules on alcohol dehydrogenase folding using molecular dynamics simulation

 3. The Theoretical and Experimental Studies on Oxidation of Straight Chain Amino Acids in Moderately Concentrated Sulfuric Acid Medium

 4. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements

 5. effect of li ,na and k atoms encapsulation on adsorption of co on b12 n12 nanocage

سایر مقالات چاپ شده
 1. http://lu.ac.ir/usersfiles/190033.4180978.9771313.19982.pdf

 2. http://lu.ac.ir/usersfiles/785722.5797168.4650465365173.pdf

 3. http://lu.ac.ir/usersfiles/785722.5797168.4650465365173.pdf

 4. http://lu.ac.ir/usersfiles/618462.3353454.3630595.54032.pdf

 5. http://lu.ac.ir/usersfiles/499056.7210756623937.5177055.pdf

 6. http://lu.ac.ir/usersfiles/594930417764.619024.89443455.pdf

 7. http://lu.ac.ir/usersfiles/783624.2822750.4265857.81925.pdf

 8. http://lu.ac.ir/usersfiles/592377.2888496.3405106.83278.pdf

 9. http://lu.ac.ir/usersfiles/311722.768474.16976137906893.pdf

 10. http://lu.ac.ir/usersfiles/287331.78041.254745754.12705.pdf

 11. http://lu.ac.ir/usersfiles/585000.9745952.5701756.97058.pdf

 12. http://lu.ac.ir/usersfiles/97771.91728026.769377.833647.pdf

 13. http://lu.ac.ir/usersfiles/300768.672832.99861070.91205.pdf

 14. http://lu.ac.ir/usersfiles/392630.3176154414389.4870763.pdf

 15. http://lu.ac.ir/usersfiles/680193.9848312.4480858.73600.pdf

 16. http://lu.ac.ir/usersfiles/193910467200.119094.69935616.pdf

 17. http://lu.ac.ir/usersfiles/193910467200.119094.69935616.pdf

 18. http://lu.ac.ir/usersfiles/818595.8808045.6414342.33090.pdf

 19. http://lu.ac.ir/usersfiles/424485.1688254.9305087.21676.pdf

 20. http://lu.ac.ir/usersfiles/287875.1637025.8716952.95325.pdf

 21. http://lu.ac.ir/usersfiles/176297.5683062.4819931.83753.pdf

 22. http://lu.ac.ir/usersfiles/772315.7338304.8461810.78143.pdf

 23. http://lu.ac.ir/usersfiles/269848.634733.74367947.44221.pdf

 24. http://lu.ac.ir/usersfiles/381117.9221860.4681261.45456.pdf

 25. Kinetics and mechanism of the permanganate-induced autocatalytic dehydration reaction of L-g-amino-n-butyric acid to give 2-pyrrolidone through a radical intermediate in moderately concentrated acidic medium

 26. Theoretical Investigation of Interaction of Sorbitol Molecules with Alcohol Dehydrogenase in Aqueous Solution Using Molecular Dynamics Simulation

پایان نامه ها
 1. مطالعه نظری حمله نوکلئوفیلی به وردوهیم-مس(I ) توسط نوکلئوفیلهای مختلف با استفاده از روش DFT .

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. Congratulations Homayoon, you reached a milestone Your research is in the spotlight Citation: 247 last month Reads: 800

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. شیمی فیزیک 1- شیمی فیزیک 2- طیف سنجی ملکولی - شیمی کوانتومی 1- شیمی کوانتومی 2- کشیمی کوانتومی 3- مباحث نوین 1- ترمودینامیک آماری 1- ترمودینامیک آماری 2- شیمی سطح- شیمی سطح نانو- سینتیک شیمیایی پیشرفته-ترمودینامیک فرآیندهای غیر تعادلی

   2. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی