ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
سالار باهر
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: فيزيك نظري
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي فيزيك
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: baher.sa@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1- دیپلم ریاضی ، دبیرستان امام خمینی، 1354

 2. 2- لیسانس فیزیک، دانشگاه جندی شاپور اهواز، 1359

 3. 3- فوق لیسانس فیریک نظری (Mathematical Physics) ، دانشگاه لندن انگلستان، 1367

 4. 4- دکتری فیزیک نظری( ماده چگال، Theoretical condensed matter physics )، دانشگاه لندن انگلستان، 1370

 5. 5- دانشیار فیزیک، 1385

مقالات علمی پژوهشی
 1. THEORY OF NONLINEAR GUIDED AND SURFACE PLASMON POLARITONS IN DIELECTRIC FILMS S. BAHER and M. G. COTTAMy Department of Physics and Astronomy, University of Western Ontario, London, Ontario N6A 3K7, Canada ycottam@uwo.ca

 2. Theory of nonlinear s-polarised phonon polaritons in multi-layered structures

 3. Optically nonlinear phonon-polariton modes in a three-layered structure

 4. A renormalization scheme for calculating the spectrum of a vibronic system occurring in molecules or impurities in insulators

 5. انتشار امواج سالیتونی در محیط های دی الکتریک غیر خطی از نوع کر

 6. Propagation of surface plasmon polaritons in monolayer graphene surrounded by nonlinear dielectric media S. Baher, and Z. Lorestaniweiss

 7. A numerical renormalization group appraoch for an electron-phonon interaction

 8. Theory of nonlinear s-polarized plasmon–polariton and phonon–polariton modes in dielectric superlattices

 9. Controllable spin and valley polarized current through a superlattice of normal/ferromagnetic/normal silicene junction

 10. تأثیر حضور همزمان پتانسیل متناوب و ثابت بر رسانش گرافین تك لایه

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. 1. بررسی انتشار مدهای جفت شده الکترومغناطیسی با قطبیدگی P با لاسمنها در محیط های دی الکتریک چند لایه ای، علی ابراهیمی، 1383

 2. 2. نانو ذرات فریت منگنز برای بررسی ساختار و واص مغناطسیس آن ها، نجمه السادات رضویان، 1389

 3. 3. برهمکنش الکترون- فونون در ابر شبکه های نیمرسانا(GaAs- AlGaAs)، 1388

 4. 4. مدل هابرد برای بررسی مولکول هیدروژن و انتقال فلز - عایق، 1392

 5. 5. lنمایش ماتریسی مدل هابرد و کاربرد آن در اتم هیدروژن، 1391

 6. 6. بررسی روش بستگی قوی برای حل هامیلتونی هابرد، 1393

 7. 7. مطالعه کاربرد تابع گرین در مدل ناخالصی اندرسن، 1390

 8. 8. کاربرد نظریه میدان میانگین دینامیکی برای بررسی مدل هابرد، 1392

 9. 9. بررسی انتشار امواج سالیتونی در محیط های دی الکتریک غیر خطی از نوع کر، 1394

 10. 10. برسی انتشار مدهای مگنون - پلاریتون در لایه های نازک، 1393

 11. 11. بکار گیری مدل بستگی قوی برای بررسی ساختار الکترونیکی گرافن، 1393

 12. بکارگیری مدل بستگی قوی برای محاسبه ی پاشندگی نوار انرژی گرافن 1393

 13. بررسی اثر برهمکنش های ابرتبادلی اوربیتال مولکولی ناشی از ادغام حالت های الکترونیکی d-P مدل اندرسن

 14. بررسی اثر کندو از طریق تابع گرین، ریهانه بهنام 1390

 15. روش قطری کردن ی هامیلتونی الکترون - فونونی یک سیستم جفت شده کوانتومی، سامان سرشار 1394

 16. بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی جفت شده در لایه های نازک غیر خطی، مهتاب نصیر مقدس 1393

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. ارائه مقاله در کنفرانس فیزیک ، کشور سوئد

 2. ارائه مقاله در کنفرانس فیزیک، شهر ریون کشور فرانسه

 3. ارائه مقاله در کنفرانس فیزیک ایران، 1384

 4. ارائه مقاله در دومین کنفرانس نانو فناوری دانشگاه خوارزمی تهران: تاثیر حضور پتانسیل ثابت و متناوب ر رسانش گرافن تک لایه ای

 5. فرصت مطالعاتی یک ساله در کشور کانادا، 1980 دانشگاه UWO

کتب منتشر شده
 1. 1. روش های ریاضی فیزیک، چاپ دانش نگار 1383

 2. 2. ماترس ها و تانسورها در فیزیک، چاپ نشر دانشگاهی1384

 3. 3. تاریخ فشرده ریاضیات، چاپ دانش نگار 1385

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بکار گیری یک روش اختلالی خودسازگار برای بررسی جفت شدگی سیستمی متشکل از ترازهای گسسته با سیستمی از بوزون ها، حالت برهمکنش ضعیف ( 1 ) ، دانشگاه لرستان 1379

  2. بکار گیری یک روش اختلالی خودسازگار برای بررسی جفت شدگی سیستمی متشکل از ترازهای گسسته با سیستمی از بوزون ها، حالت برهمکنش قوی ( 2 ) ، دانشگاه لرستان 1379

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. 1. تدریس در مقطع ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران

  2. 2. تدریس در مقطع کارشناسی، دانشگاه الزهرای تهران

  3. 3. تدریس در مقطع کارشناسی فیزیک، دانشگاه علم و صنعت تهران

  4. 4. تدرسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

  5. 5. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک ، دانشکاه قزوین

  6. 6. تدریس در ماطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه لرستان

  7. سوابق اجرایی
   1. 1- مدیر گروه فیزیک

   2. 2- عضو شورای دانشگاه لرستان

   3. 3- مدیر اجرایی کنفرانس فیزیک در سال جهانی فیزیک دانشگاه لرستان، 1384

   4. 5- عضو انجمن فیریک ایران

   5. 5- عضو انجمن نانو فناوری ایران

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. 1. فیزیک ماده چگال(Condensed matter physics)

   2. 2. فیزیک لایه های نازک ( انتشار مدهای پلاسمون - پلاریتون ، فونون - پلاریتون، امواج سالیتونی و مگنون- پلاریتون)

   3. 3. نظریه کوانتومی مغناطیسی ( مدل هامیلتونی هابرد)

   4. 4 . روش های باز بهنجارش و بس ذره ای (در مدل های مربوط به برهمکنش های الکتون- فونون، مدل هامیلتونی ناخالصی اندرسن، مدل هامیلتونی هابرد)

   اطلاعات تکمیلی