ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٩
خانه
عيدي بازگير
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: بيماري شناسي گياهي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: bazgir.ei@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: bazgire14@lu.ac.ir
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترا: بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه کشاورزی هاریانا، هندوستان

 2. کارشناسی ارشد : بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تهران، ایران

 3. کارشناسی: گیاهپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

 4. کاردانی: علوم زراعی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران

 5. دیپلم: علوم تجربی، دبیرستان طالقانی، خرم آباد ، ایران

مقالات علمی پژوهشی
 1. Mirzapor, F., Bazgir, E., Azizi, K., & Davishnia, M.(2015). Identification ofPlant parasitic nematodes Associated with potato fields in Lorestan province. Iranian Journal of Plant Pathology. 50(3):219235

 2. تأثير چند نوع بستر و غنيسازي بر برخي خصوصيات قارچ دارويي شيتاكه (Lentinula edodes)

 3. نقش قارچ آسپرژیلوس در آلودگی های محیطی و مواد غذایی

 4. تأثير اسيدیته و فشار اسمزی بر توليد افلاتوکسين در قارچ Aspergillus parasiticus

 5. بررسی مقدماتی اثر مهارکنندگی اسانس پنج گونه گیاه بر رشد میسلیومی چهارگونه قارچ بیماری زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

 6. بررسی بیماریزایی چند گونه قارچی عامل پوسیدگی ریشه و طوقه بامیه در استان خوزستان

 7. بررسی میزان مقاومت نسبی دو رقم سبز و سفید بامیه مرتبط با بیماری زایی چند گونه قارچ فوزاریومی عامل پوسیدگی ریشه و طوقه بامیه در استان خوزستان

 8. شناسايي قارچهاي Erysiphaceaeدر گروهي از درختان و درختچههاي جنگلي استان لرستان

 9. اثر کودهای آلی و زیستی در جمعیت نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica روی انار

 10. شناسایی عامل پوسیذگی ریشه و طوقه گنذم در استان اصفهان

 11. The Effect of Light on the Aflatoxin Production Carcinogenic of Aspergillus Parasiticus

 12. مطالعه قارچ leveillula به عنوان مهمترین بیماری گیاه دارویی

 13. شناسايي قارچهاي Erysiphaceaeدر گروهي از درختان و درختچههاي جنگلي استان لرستان

 14. شناسايي فون نماتدهاي انگل گياهي مزارع خيار استان لرستان

 15. ویژگی های‌فنوتیپی‌ ‌ جدایه های Erwinia amylovora (‌Burrill عامل‌بیماری‌آتشک‌ازمیزبان های‌مختلف ‌در‌استان همدان‌

 16. بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برقزدگی نخود، رقم عادل با استفاده از قارچ تریکودرما

 17. ارزیابی مقاومت برخی ارقام نخود نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در استان لرستان

 18. شناسایی گونه های فوزاریوم همرا پوسیدگی ریشه و طوقه نخود در استان لرستان

 19. اولین گزارش از وجود قارچ phyllactinia guttata روی درختان salix alba از ایران

 20. معرفی گیاه astragalus cyclophylus به نوان میزبان جدیدی برای قارچ leveillula taurica

 21. Identification of resistant sources in chickpea against Fusarium wilt under greenhouse condition

 22. شناسايي نماتدهاي انگل گياهي مزارع سيبزميني استان لرستان

 23. Pseudomonas syringae pv. syringae بررسی اثر آویشن دنایی بر باکتری

 24. تاثیر بستره کشت پسته و برنج بر توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس

 25. شناسایی قارچهای آسپرژیلوس موجود بر روی جیره غذایی طیور در شهرستان خرم آباد

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. مریم شاهیوند. 1392. تنوع ژنتیکی استرین های X. smithii sub sp.citri عامل شانکر باکتریایی مرکبات استان های لرستان و ایلام بر پایه الگوی Box و ERIC و توالی 16s rDNA

 2. محبوبه محمدی. 1392. کنترل تلفیقی بیماری اسکالد جو در ارقام ایذه، نیمروز و جو بدون پوشینه

 3. سمیرا نکیسایی 1393. کنترل تلفیقی بیماری سیاهک پنهان گندم

 4. یاسر مفاخری. 1394. شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه استان کردستان

 5. روح اله وزیری. 1394. بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برق زدگی نخود با استفاده از قارچ تریکودرما

 6. فاطمه مهرابیان 1394. بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی درختان بلوط شهرستان خرم آباد

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. مهرابیان، ف.، بازگیر ع.، درویش نیا م.، و عزیزی ک.، (1394). نماتدهای مرتبط با درختان بلوط شهرستان خرم آباد. چهرمین سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 2. میرزایی پور، ز.، بازگیر، ع.، عزیزی، ک.، و درویش نیا، م.،(1394. تعیین پراکنش نماتد های انگل گیاهی مزارع سیب زمینی استان لرستان. کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

 3. فولادی، م.، بازگیر، ع.، درویش نیا، م.، و عزیزی ک.(1394).شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی مزارع خیار استان لرستان. کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. قارچ شناسی

    2. سم شناسی

    3. بیماری شناسی گیاهی

    4. بیماری های گیاهان زراعی

    5. کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در گیاهپزشکی

    6. اصول کنترل بیماری های گیاهی

    7. بیماری شناسی بذر

    8. مدیریت بیماری های گیاهی

    9. بیواکولوژی عوامل بیمارزای خاکزاد گیاهی

    10. کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی

    11. بیماری شناسی بذر

    12. کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی

    13. قارچ شناسی و بیماری های گیاهی مقدماتی

    14. حفاظت جنگل

    15. بیماری های درختان میوه

    16. سوابق اجرایی
     1. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

     2. مدیرکل امور آموزشی دانشگاه

     3. مدیر گروه گیاهپزشکی

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی