ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
علي باراني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: رياضي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي رياضي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: barani.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: دانشگاه لرستان کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی دکتری: دانشگاه اصفهان

مقالات علمی پژوهشی
 1. Invex sets and preinvex functions on Riemannian manifolds

 2. Invariant monotone vector fields on Riemannian manifolds

 3. Vector optimization problems under d-invexity on Riemannian manifolds

 4. On the metric projection onto ϕ-convex subsets of Hadamard manifolds, Rev Mat Complut (2013) 26:815–826

 5. Hermite–Hadamard type inequalities for functions when a power of the absolute value of the first derivative is P-convex, Bull. Aust. Math. Soc. 86 (2012), 126–134

 6. Generalized Hermite-Hadamard inequality for Lipschitz functions

 7. Convexity of the solution set of a pseudoconvex inequality in Riemannian manifolds

 8. Subdifferentials of perturbed distance function in Riemannian manifolds

 9. Hermite–Hadamard and Ostrowski Type Inequalities on Hemispheres

 10. Hermite-Hadamard inequality for geometrically quasiconvex functions on co-ordinates, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. (2016)

 11. Some Hermite-Hadamard type inequalities for the product of two operator preinvex functions, Banach J. Math. Anal. 9-2015), no. 2, 9–20

 12. Generalized monotonicity and convexity for locally Lipschitz functions on Hadamard manifolds

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. 1-رده بندی توابع محدب با استفاده از نامساوی ھرمیت ھادامارد

 2. 2-ز ردیفرانسیل و آنالیز تقریبی روی فضاھای باناخ

 3. 3-توصیف مجموعھ ھای جواب مسایل محدب و نامساویھای تغییراتی

 4. 4- نامساوی ھرمیت ھادامارد روی سادکھا

 5. 5- بررسي وجود جواب ھاي نامساوي تغییراتي و مسائل بهینه سازي روي خمینه ھاي ریماني

 6. 6- تعیین مینیمم ھای ضعیف شارپ و مجموعه ھای جواب مسایل بهینه سازی روی خمینه ھای ریمانی

 7. 7- نامساوی ھرمیت ھادامارد برای توابع چند متغیره

 8. 8- نامساوی ھرمیت ھادامارد ماتریسی

 9. 9- تحدب تعمیم یافته و`کاربرد آن در منظم -سازی روش نیوتن برای بهینه سازی محدب نامقید

 10. 10- اپسیلون زیردیفرانسیل و اپسیلن یکنوایی

 11. 11- بررسی کاربردھای تحدب تعمیعم یافته در برنامه ریزی غیر خطی

 12. 12- نامساوی ھرمیت ھادامارد روی فضاھای با خمبدگی نامثبت

 13. 13- مناسب سازی نامساوی ھرمیت ھادامارد روی سادکھا و یرخی کاربردھای آن

 14. 14- فاصله ھای برگمن و مجموعه ھای چبیشف

 15. 15- نامساوی هرمیت-هادامارد روی یک دیسک در صفحه R^2

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. -ریاضیات عمومی - -معادلات دیفرانسیل معمولی- -ریاضیات مهندسی پیشرفته ,عمران- -مبانی هندسه- -هندسه دیفرانسیل موضعی- -هندسه منیفلد1 - هندسه منیفلد2- آنالیز محدب- -آنالیز تابعی غیر خطی- -آنالیز تابعی هندسی-

    2. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
      1. Convex Analysis -Convex and Nonsmooth Analysis on Riemannian manifolds-Optimization -Inequalities

      اطلاعات تکمیلی