ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
ليلا اکبريان فيضي
آخرین مدرک تحصیلی: دكتري
رشته تحصیلی: مهندسي صنايع پليمر
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی پلیمر
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: akbarian.l@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. Ph.D. in Polymer Engineering: Iran Polymer and Petrochemical Institute (IPPI), Tehran, Iran

 2. M.Sc. in Polymer Engineering (Science and Technology of Polymers): Iran Polymer and Petrochemical Institute (IPPI), Tehran, Iran

 3. B.Sc. in Applied Chemistry,Lorestan University, Khorramabad, Iran

مقالات علمی پژوهشی
 1. SOLUBLE POLYIMIDES FROM A SEMI-ALIPHATIC DIAMINE CONTAINING ESTER, AMIDE AND ETHER GROUPS

 2. Preparation, Characterization, and Properties of New Generation of Polyesters Containing Bulky Groups

 3. New poly(ester amide ether amide)s from a novel flexible diamine and different diacid chlorides using TMSCl for in situ silylation

 4. Poly(sulfone ether amide amide)s as a new generation of soluble, thermally stable polymers

 5. Investigation on the Preparation of New Sulfonated Polyimide Fuel Cell Membranes in Organic and Ionic Liquid Media

 6. Liquid crystalline polyureas with oligo(ethylene glycol) sequences

 7. Survey of sulfonated polyimide membrane as a good candidate for nafion substitution in fuel cell

 8. Synthesis of New Sulfonated Copolyimides in Organic and Ionic Liquid Media for Fuel Cell Application

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 9th Iranian National Chemical Engineering Congress, Tehran, Iran, 23-25 November, 2004. S. Mehdipour-Ataei, L. Akbarian-Feizi; "New Poly(ester amide ether amide)s From A Novel Flexible Diamine and Different Diacid Chlorides Using TMSCl For In-Situ Silylation"

 2. 9th Iranian National Chemical Engineering Congress, Tehran, Iran, 23-25 November, 2004. S. Mehdipour-Ataei, L. Akbarian-Feizi; "Thermally Stable Poly(ester amide)s Derived from Terephthalic Acid bis(carboxydiphenyl methyl)ester"

 3. 9th Iranian National Chemical Engineering Congress, Tehran, Iran, 23-25 November, 2004. S. Mehdipour-Ataei, Y. Sarrafi , M. Hatami, Leila Akbarian-Feizi; "Thermal Evaluation of New Synthetic Polyimides"

 4. 11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Isfahan , Iran, 1-3 February, 2005.S. Mehdipour-Ataei, L. Akbarian-Feizi; "Poly(ester amide ether urea )s from a novel flexible diamine and different diisocyanates "

 5. 5th Student Conference of Chemical Engineering and 3th Student Conference of Petroleum Engineering, Tehran, Iran,Amir Kabir University, May, 2005 S. Mehdipour-Ataei, L. Akbarian-Feizi; "New Poly(ester amide ether amide)s From A Novel Flexible Diamine and Different Diacid Chlorides Using TMSCl For In-Situ Silylation "

 6. 7th Iranian Seminar on Polymer Science and Technology, Amirkabir University, Tehran, Iran, Sep. 2005S. Mehdipour-Ataei, L. Akbarian-Feizi "Preparation of heat resistant, soluble polyimides with built-in ester, amide, and ether units"

 7. 7th Iranian Seminar on Polymer Science and Technology, Amirkabir University, Tehran, Iran, Sep. 2005.S. Mehdipour-Ataei, L. Akbarian-Feizi, M. Hatami "Novel polyureas containing ester, amide, and ether groups: synthesis and properties"

 8. The First National Conference on hydrogen and Fuel Cell, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 20-21 January 2009.L. Akbarian-Feizi, S. Mehdipour-Ataei, H. Yeganeh "Survey of Sulfonated Polyimide Membrane as a Good Candidate for Nafion Substitution"

 9. 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, Zanjan University, Zanjan, Iran, 18-20 August 2009.L. Akbarian-Feizi, S. Mehdipour-Ataei, H. Yeganeh "Synthesis and Characterization of New Sulfonated Copolyimide Membrane Based on Benzophenone"

 10. 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21Oct. 2009.L. Akbarian-Feizi, S. Mehdipour-Ataei, H. Yeganeh "Synthesis of new sulfonated copolyimides with built in ether, carbonyl and naphthyl bulky groups in structures"

 11. 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2009), Kish Island, Iran, 16-20 November 2009.L. Akbarian-Feizi, S. Mehdipour-Ataei, H. Yeganeh "Synthesis of New Sulfonated Copolyimides with Built in Ether and Oligo Ethylene Glycol Sequence"

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، دروس رشته مهندسی صنایع شیمیایی

    2. 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، دروس رشته شیمی کاربردی

    3. 3. دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی دروس رشته مهندسی پلیمر

    4. سوابق اجرایی
     1. مدیر گروه صنایع شیمیایی دانشگاه آزاد واحد دورود

     2. مدیر گروه پلیمر دانشگاه لرستان

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی