ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
احمد احمدي خلجي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زمين شناسي - پترولوژي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زمين شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: ahmadikhalaj.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: khalagi2002@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دیپلم علوم تجربی دبیرستان امام خمینی (ره) پلدختر

 2. کارشناسی زمین شناسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان

 3. کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی دانشگاه تهران

 4. دکتری زمین شناسی گرایش پترولوژی دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. Petrology and geochemistry of the granitoid complex of Boroujerd Sanandaj-Sirjan Zone Western Iran

 2. Petrography and Geochemistry Characteristic of Enclaves in the Astaneh Pluton (Sanandaj-Sirjan Zone)

 3. Geochemical characteristics of the Granitoid Complex of Boroujerd Sanandaj-Sirjan Zone Western Ira

 4. Petrography and Mineral Chemistry of the Boroujerd Pluton (Sanandaj-Sirjan Zone) Western Iran

 5. Thermobarometry of the Astaneh Pluton and its Related Subvolcanic Rocks (Sanandaj-Sirjan Zone)

 6. Petrologic and geochemical constraints on the origin of Astaneh pluton Zagros orogenic belt Iran

 7. Microbiostratigraphy of the Tarbur Formation Zagros Basin Iran

 8. Surveying the temporal variations of water temperature of gasseous wells in region of Hamehkasi-Famenin in order to obtain geothermal energy

 9. Surveying the spatial variations of water temperature of gaseous wells in Hamedan area in order to obtain geothermal energy

 10. Geochemistry of diabasic dikes and andesitic-basaltic lavas in Noorabad-Kermanshah ophiolite

 11. Evaluation of Hydrogeochemical Characteristic of Groundwater of Romeshgan plain, Lorestan, Iran

 12. پترولوژي و ژئوشيمي توده ي گرانيتوئيدي بروجرد (غرب ايران)

 13. خاستگاه و ويژگي هاي زمين ساختي توده گرانيتوئيدي بروجرد (باختر ايران)

 14. اشكال ساختاري توده گرانيتوئيدي و سنگ هاي دگرگوني منطقه بروجرد

 15. نگرشي نو بر سنگ هاي دگرگوني منطقه ي بروجرد

 16. تورمالين زائي در تودة گرانيتوئيدي آستانه (جنوب غرب اراك)

 17. مقايسة انواع آمفيبول ها و ژئوترموبارومتري تودة نفوذي آستانه (زون سنندج- سيرجان)

 18. شواهد كاني شناسي و ژئوشيميايي آميختگي ماگمايي در برونبوم هاي موجود در سنگ هاي گرانوديوريتي منطقه آست

 19. استفاده از شيمي كاني ها در تعيين شرايط تشكيل كمپلكس گرانيتوئيدي بروجرد و هاله دگرگوني آن

 20. پتروژنز تودة گرانيتوئيدي جنوب شازند (جنوب غرب اراك)

 21. استفاده از ويژگي هاي كاني شناسي و ژئوشيميايي گرانيتوئيدهاي منطقه ي بروجرد و آستانه (زون سنندج سيرج)

 22. خصوصيات پتروگرافي و ژئوشيميايي انكلاوهاي منطقه آستانه (جنوب غرب اراك)

 23. ژئوشيمي و محيط تكتونيكي متاپليت هاي منطقه اليگودرز (زون سنندج-سيرجان)

 24. ژئوشيمي و تعيين خاستگاه تورمالين هاي منطقه بروجرد

 25. پترولوژي، ژئوشيمي و ويژگي‌هاي تكتونيكي توده‌ي گرانيتوئيدي بروجرد

 26. ويژگي هاي سنگ شناختي و ژئوشيميايي گرانيتوئيدهاي آستانه (زون سنندج – سيرجان، غرب ايران)

 27. ويژگي هاي ژئوشيميايي و فيزيكي بيتومن ها در منطقه سپيد دشت (استان لرستان)

 28. مطالعه كيفيت شيميايي آب هاي زيرزميني شهرستان خرم آباد (استان لرستان)

 29. سنگ شناسي، شيمي كاني ها و دماسنجي توده¬ي گرانيتي سفيدكوه و برونبوم‌هاي ريزدانه¬اي فلسيك آن، باخترنهبندان، خاورايران

 30. شكل گيري و خصوصيات فيزيكي و شيميايي قيرهاي طبيعي(بيتومن) در منطقه كلك بيشه(شمال شرق پل دختر، استان لرستان)

 31. پتروگرافي، شيمي كاني ها و ژئوشيمي گرانيتوئيدهاي مجموعه پلوتونيك سامن

 32. ژئوشيمي، شكل گيري و خصوصيات قيرهاي طبيعي در منطقه شك ميدان- كليدوند (شمال غرب گيلانغرب)

 33. بررسي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي در مجموعه افيوليتي نورآباد (شمال غرب لرستان)

 34. شيمي كاني گارنت در پگماتيتها و سنگهاي دگرگوني منطقه همدان

 35. ويژگي هاي ژئوشيميايي و زمين ساختي سنگ‌هاي آتشفشاني شرق نهاوند (پهنه سنندج- سيرجان)

 36. طبقه بندي مارن هاي همدان و ارتباط گروه هاي مارني منطقه با نوع و شدت فرسايش

 37. پترولوژي، ژئوشيمي و شيمي¬كاني سنگ¬هاي نيمه آتشفشاني و آنكلاو ها در شيرمزدتپه (جنوب¬غرب اراك)

 38. ژئوشيمي و سازوكار تشكيل تورمالين گرهكي در گرانيت¬هاي (g2) مشهد

 39. ريخت¬شناسي تورمالين در گرانيت¬هاي مشهد (g2) با استفاده از آناليز فراكتال و تئوري اجتماع با انتشار محدود (DLA)

 40. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ¬هاي دگرگوني جنوب¬غرب اراك و مقايسه آن با مناطق همجوار

 41. نقش سازندهاي مختلف زمين‌شناسي بر كيفيت آب‌هاي زيرزميني شمال شهر خرم‌آباد

 42. GEOTHERMOBAROMETRY OF QUARTZ CRYSTALS IN THE ALMOGHOLAGH PLUTON, WESTERN IRAN

 43. Petrology and Geochemistry of Diabasic Dikes and Andesitic-Basaltic Lavas in Noorabad-Harsin Ophiolite, SE of Kermanshah, Iran

 44. Geothermobarometry of amphiboles in intermediate to basic rocks from the Almogholagh pluton in western Iran

 45. كاني شناسي، ژئوشيمي و منشأ سنگ¬هاي آتشفشاني شمال شرق شهرستان بافت (جنوب كرمان): شاهدي بر ماگماتيسم كماني در جنوب كمربند ماگمايي اروميه - دختر

 46. شيمي كاني و دما-فشارسنجي زينوليت¬هاي دماي بالا در حاشيه توده ريوداسيتي منطقه¬ي آستانه (جنوب غرب اراك)

 47. رفتار عناصر اصلي و كمياب كاني تورمالين در پگماتيت‌هاي منگاوي و گنجنامه (استان همدان)

 48. سنگ شناسي و منشأ توده گرانيتوئيدي قله‌ريگ،جنوب‌باختري نهبندان، خاور ايران

 49. تحليل ژئوشيمي و تكتونوماگماتيكي دايك‌هاي ديابازي و گدازه‌هاي بازالتي افيوليت نورآباد (شمال غرب لرستان)

 50. شيمي كاني و دما-فشارسنجي سنگ‌هاي ميگماتيتي منطقه بروجرد (شمال پهنه سنندج-سيرجان)

 51. بررسي تركيب شيميايي انواع تورمالين در بيوتيت موسكويت گرانيت مشهد

 52. بررسي شيمي كاني تورمالين در توده گرانيتي لاله زار (استان كرمان)

 53. بررسي رفتار زمين شيميايي عناصر اصلي و كمياب خاكي در گارنت هاي پگماتيت هاي دره ولي (شمال شرق بروجرد، پهنه سنندج- سيرجان)

 54. پترولوژي، ژئوشيمي و شيمي كاني توده نفوذي شمال كوه شاه پسند(استان مركزي)

 55. Mineral chemistry and thermobarometry of Eocene alkaline volcanic rocks in SW Germi NW Iran

 56. بررسي پتروژنز توده هاي گرانيتوئيدي كالك آلكالن و آداكيتي منطقه رابر-لاله زار (جنوب شرق كرمان) بهره گيري از مطالعات ژئوشيميايي و ايزوتوپ هاي Sr-Nd

 57. بررسي واكنش گدازه/سنگ، ذوببخشي و خاستگاه پريدوتيتهاي كرمانشاه به كمك شواهد بافتي و شيمي كاني

 58. ژئوشيمي و تعيين شرايط فيزيكوشيميايي تشكيل توده گابرويي ورچه (استان مركزي)

 59. مطالعات كانيسازي، ژئوشيمي، ميانبارهاي سيال و ايزوتوپ پايدار (S و O) كانسار اسكارن آهن تخت، شمال خاور همدان

 60. Geochemistry of garnet in pegmatites from the Boroujerd Intrusive Complex Sanandaj-Sirjan Zone western Iran implications for the origin of pegmatite melts

 61. Petrogenesis of Rabor-Lalehzar magmatic rocks (SE Iran) Constraints from whole rock chemistry and Sr-Nd isotopes

 62. فعاليت ماگمايي پس از برخورد در منطقه آلموقلاق، باختر ايران

 63. كاربرد زمينشيميايي عناصر نادر خاكي (REE) جهت مقايس منشا ميگماتيتها، لوكوسومها و گرانيتهاي منطقه بروجرد ديدگاه اكتشافي

 64. بررسي كاني سازي، زمين شيمي و ميانبارهاي سيال در رگه هاي كوارتز در ذخيره طلاي مزرعه شادي (شمالشرق تبريز)

 65. زمين- دما فشارسنجي كاني كوارتز در تودههاي نفوذي باتوليت آلموقلاغ (همدان)

 66. بررسي كاني شناسي، ژئوشيمي و ايزوتوپ هاي استرانسيوم-نئوديميم سنگ هاي آتشفشاني و دايك هاي واقع در واحدهاي رسوبي ميوسن در ناحيه اسكر (شمال شرق بافت، استان كرمان) (زون اروميه دختر)

 67. ژئوشيمي و نحوه تشكيل تورمالينهاي پگماتيتي و رگهاي در لوكوگرانيتهاي مشهد

 68. شيمي زمين و موقعيت تكتونيكي دايك هاي بازيك منطقه بروجرد

 69. شيمي كاني ها و زمين شيمي آمفيبوليت هاي شمال شرق دورود (استان لرستان)

 70. Geochemical Sr-Nd isotopic investigations and U-Pb zircon chronology of the Takht granodiorite west Iran Evidence for postcollisional magmatism in the northern part of the Urumieh-Dokhtarmagmatic assemblage

 71. Textural records and geochemistry of the Kermanshah mantle peridotites (Iran) implications for the tectonic evolution of southern Neo-Tethys

 72. Geochemistry and statistical analyses of porphyry system and epithermal veins at Hizehjan in northwestern Iran

 73. Geochemistry petrogenesis and tectonic setting of the Almogholagh batholith in the SanandajSirjan zone western Iran

 74. Geochemistry and hydrothermal evolution of the Mazraeh ShadiHizehjan precious and base metal deposit northeastern Tabriz Iran

 75. Geochemistry and formation of tourmaline nodules in Mashhad leucogranite Iran

 76. پترولوژي و ژئوشيمي پلاژيوگرانيت هاي مجموعه افيوليتي نورآباد-هرسين (غرب ايران)

 77. ژئوشيمي، جايگاه تكتونيكي و منشا توده گرانيتوئيدي سفيدكوه و مقايسه آن با شاهكوه (باخترنهبندان، خاور پهنه لوت)

 78. مطالعه پترولوژیکی و ایزوتوپی سنگ‌های بازالت‌های برزند و مقایسه آن با سنگ‌های بازالت‌های پشتاسر در جنوب شهرستان گرمی

 79. مطالعات پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ ساختی مجموعه ماگمایی مولد کانسار اسکارن آهن تخت، شمال‌ شرق همدان

 80. بررسي شيمي كاني تورمالين در توده گرانيتي لاله زار (استان كرمان)

 81. بررسي شيمي كاني كلينوپيروكسن در بازالت¬هاي پشتاسر حوضه رسوبي مغان (شمال غرب ايران)

 82. Peshtasar basalts: An example of post-collision basalts in sedimentary basin of Moghan, NW Iran

 83. Chemical variations and origin of tourmalines in Laleh Zar granite of Kerman (Southeast Iran)

 84. شيمي كاني و تعيين دما، فشار و فعاليت سيال ها در ميگماتيت هاي بروجرد با استفاده از كاني كرديريت

 85. مطالعه پترولوژيكي و ايزوتوپي سنگ هاي بازالت هاي برزند و مقايسه آن با سنگ هاي بازالت هاي پشتاسر در جنوب شهرستان گرمي

 86. تاثير ناهمسانگردي بر روي مقاومت و الگوهاي گسيختگي اسليت هاي منطقه بروجرد در آزمايش برزيلي

 87. بررسي ايزوتوپ هاي پايدار O-H-B انواع تورمالين در بيوتيت مسكويت گرانيت مشهد

 88. مقايسه واكنش هاي متداول ذوب و روابط فازي در سنگ هاي رسي دگرگون شده منطقه تويسركان و بروجرد

 89. شيمي كاني، دما-فشارسنجي، خاستگاه و جايگاه زمين ساختي توده نفوذي نوكه در شمال سمنان (ايران مركزي)

 90. بررسي تغييرات عناصر خاكي نادر و كمياب براي تعيين خاستگاه ميگماتيت هاي بروجرد

 91. كاني شناسي، زمين شيمي و سن سنجي پرتوسنجي سنگ هاي آذرين گنبد نمكي چمپه، شمال بندر لنگه

 92. Geochemistry of skarn and porphyry deposits in relation to epithermal mineral ization in the Arasbaran metallogenic zone, NE Tabriz, Iran

 93. بررسي فرايندهاي ميگماتيت زايي و گرانيت هاي لوكوكرات در منطقه تويسركان همدان

 94. بررسي شيمي كاني هارزبورژيت هاي مجموعه افيوليتي نورآباد- هرسين شواهدي بر تحول ذوب بخشي گوشته پريدوتيتي از منطقه ژرف اقيانوسي به سوي پهنه فرورانش

 95. The genetic relation between migmatites and granites Tuyserkan area Sanandaj-Sirjan metamorphic belt western Iran Constraints by mineralogy, geochemistry and thermobarometry

 96. ژئوشيمي، پتروژنز و محيط زمين ساختي گرانيتوئيد گيسور-شرق گناباد

 97. گابروهاي آلكالن چشمه قصابان همدان با گرايش جزاير قوسي ژوراسيك مياني شواهد فرورانش پشته ميان اقيانوسي تتيس جوان پهنه سنندج- سيرجان

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. پترولوژي و ژئوشيمي ميگماتيت هاي منطقه بروجرد (مشاور)

 2. ژئوشيمي و شيمي كاني دايكهاي بازيك منطقه بروجرد (مشاور)

 3. پترولوژي و ژئوشيمي گدازه هاي بالشي افيوليت نورآباد (استان لرستان) (مشاور)

 4. تعيين پتروژنز ونوع آمفيبوليتهاي منطقه شمال شرق دورود (راهنما)

 5. ژئوشيمي وتعيين خاستگاه تورمالين هاي گرانيت هاي جنوب شرق مشهد(مناطق خلج ) (مشاور)

 6. پترولوژي و ژئوشيمي آنكلاو هاي مختلف موجود در توده گرانيتوئيدي بروجرد (مشاور)

 7. ژئوشيمي و تعيين محيط تكتونيكي سنگهاي دگرگوني منطقه آستانه(جنوب غرب) (مشاور)

 8. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ساب ولكانيكي آستانه(جنوب غرب اراك) (مشاور)

 9. بررسي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن سرويان -دليجان (استان مركزي) (مشاور)

 10. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني منطقه بزمان (راهنما)

 11. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي گرانيتوئيدي منطقه بزمان (مشاور)

 12. ژئوشيمی و زمين شناسی اقتصادی بور در تورمالين های منطقه بروجرد و آستانه(راهنما)

 13. بررسی پتروژنز و ژئوشيمی سنگ های دگرگونی منطقه بروجرد(راهنما)

 14. بررسی زمين شناسی و هيدروژئولوژی آب های زيرزمينی منطقه کوهدشت، استان لرستان (راهنما)

 15. بررسی هيدروژئوشيميايي و زمين شناسی زيست محيطی آب های زيرزمينی منطقه خرم آباد، استان لرستان (راهنما)

 16. ژئوشيمی، زمين شناسی اقتصادی و پتروژنز مجموعه افيوليتی در محور الشتر- کرمانشاه(راهنما)

 17. بررسی شيمی کانی گارنت در توده ی گرانيتوئيدی بروجرد و هاله دگرگونی آن با نگرشی بر زمين شناسی اقتصادی آن(راهنما)

 18. پتروژنز و ژئوشيمی سنگ های دگرگونی شمال غربی اليگودرز(راهنما)

 19. ژئوشيمی ، زمين شناسی اقتصادی و كانه زايي مس در ناحيه نلخاص (جنوب شرق بروجرد)(راهنما)

 20. زمين شناسی اقتصادی، ژئوشيمی وكاني شناسي نهشته هاي لاتريتي نورآباد ( شمال غرب لرستان)(راهنما)

 21. بررسی ويژگي هاي ژئوشيميايي تورمالين هاي ناحيه الوند با نگرشی بر بور از ديدگاه زمين شناسي اقتصادی(راهنما)

 22. ژئوشيمي، زمين شناسي اقتصادي و كانه زايي مس در سنگ هاي آندزيتي ناحيه شرق نهاوند(راهنما)

 23. پترولوژی و ژئوشيمی دايك هاي بازيك منطقه بروجرد(راهنما)

 24. ژئوشیمی، شکل گیری و خصوصیات قیرهای طبیعی در منطقه شک ميدان- كليدوند (شمال غرب گيلانغرب)(راهنما)

 25. شیمی کانی گارنت در سنگ های گرانیتوئیدی و دگرگونی منطقه همدان با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی آن(راهنما)

 26. ژئوشیمی، شکل گیری و خصوصیات قیرهای طبیعی در منطقه سپید دشت، پايان نامه کارشناسی ارشد زمين شناسي اقتصادی(راهنما)

 27. کانی شناسی، ژئوشيمی و زمين شناسی اقتصادی مس در ناحيه کاسيان (شمال شرق شهرستان خرم آباد) (مشاور)

 28. زمين شناسی اقتصادی قير طبيعی در ناحيه کوهدشت (جنوب غرب استان لرستان)(مشاور)

 29. پتانسيل يابی اقتصادی عناصر فلزی منطقه شمشيرآباد-شمال کرمان(مشاور)

 30. پتانسيل يابی اقتصادی عناصر فلزی منطقه بهاباد-يزد(مشاور)

 31. مطالعه کانی شناسی، ژئوشيمی و کانه زايی مس و عناصر همراه در ناحيه ميانکوه،شمال شرق خمين، استان مرکزی(مشاور)

 32. پتانسيل يابی عناصر فلزی و بررسی زمين شناسی اقتصادی ناحيه مهدی آباد- يزد(مشاور)

 33. ارزیابی نقش عوامل زمین شناسی و فعالیت های کشاورزی در تعیین کیفیت آب های زیرزمینی دشت رومشگان(مشاور)

 34. پترولوژی و ژئوشيمی توده گرانيتوئيدی گوشه (جنوب شرق بروجرد)(مشاور)

 35. پتانسیل یابی مصالح ساختمانی در سازند گچساران منطقه هفتکل رامهرمز(مشاور)

 36. مطالعات سيالات درگير كانسار آهن چنار عليا، شمال غرب همدان(مشاور)

 37. پتانسيل يابی عناصر فلزی و بررسی زمين شناسی اقتصادی ناحيه خرائق- يزد(مشاور)

 38. بررسی کانی¬های آلومینوسیلیکاته در هاله همبری توده گرانیتوئیدی بروجرد با هدف کاربرد صنعتی(مشاور)

 39. ژئوشيمي و شيمي كاني پريدوتيت هاي افيوليت نور اباد شمال غرب لرستان (راهنما)

 40. بررسي شيمي كاني بلورهاي فلدسپات در سنگهاي نيمه آتش فشاني قرق دره (جنوب غرب شازند) (مشاور)

 41. پترولوژي و شيمي كاني سنگ هاي آتشفشاني جنوب شرق بروجرد (راهنما)

 42. پترولوژي و شيمي كاني سنگ هاي گابرويي لايه اي در شمال غرب نورآباد(استان لرستان) (راهنما)

 43. سنگ شناسي،شيمي كاني و جايگاه تكتونوماگمايي توده نفوذي شمال كوه شاه پسند،شمال ساوه(استان مركزي) (مشاور)

 44. بررسي شيمي كاني بلورهاي فلدسپات در سنگهاي گرانيتوييدي تواندشت-گوشه(جنوب شرق بروجرد) (مشاور)

 45. پتروژنز و شيمي كاني سنگ هاي گرانيتوئيدي رابر- لاله زار (استان كرمان) استاد راهنما

 46. كاني شناسي و ژنز زئوليت ها در سنگ هاي آتشفشاني مجموعه افيوليتي جنوب غرب الشتر (استان لرستان) استاد راهنما

 47. ويژگي هاي ژئوشيميايي و پترولوژيكي گرانيتوئيدهاي‌آلموقلاق (شمال اسدآباد- همدان) رساله دکتری استاد راهنما

 48. بررسي عناصر كمياب، ايزوتوپ هاي پايدار اكسيژن - هيدروژن و بور تورمالين هاي توده بيوتيت-موسكوويت گرانيت جنوب شرق مشهد. رساله دکتری مشاور

 49. بررسي هاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي سنگ هاي آذرين گنبد نمكي چمپه (شمال بندر لگه) رساله دکتری مشاور

 50. پترولوژي ، پتروژنز و سن سنجي بازالتهاي پشتاسر ( حوضه رسوبي مغان – شمالغرب ايران ) رساله دکتری مشاور

 51. پتروژنز و محيط تكتونوماگمايي گدازه‌هاي آتشفشاني جنوب غرب شهرستان گرمي، شمال غرب ايران رساله دکتری مشاور

 52. كاني‌شناسي و ژئوشيمي گارنت در سنگ‌هاي آذرين و دگرگوني منطقه بروجرد رساله دکتری مشاور

 53. ژئوشيمي، ژئوكرونولوژي و پتروژنز گرانيت¬هاي شمال شرق بافت¬ (كمپلكس آذرين لاله¬زار)، كرمان: شواهدي براي رخداد ماگماتيسم كماني در جنوب كمربند ماگمايي اروميه – دختر.رساله دکتری مشاور

 54. بررسي نحوه تشكيل كانسار طلا و فلزات همراه در منطقه مزرعه شادي- هيزه جان، شمال غرب ايران رساله دکتری مشاور

 55. پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي سنقر كامياران صحنه و نحوه شكل گيري آن (غرب ايران)رساله دکتری مشاور

 56. بررسي پترولوژي سنگ هاي دگرگوني منطقه بروجرد و ارتباط ناهمسانگردي با ويژگي هاي مهندسي مشاور

 57. بررسي تكامل سيال كانه ساز مس در فرهادآباد(جنوب نورآباد) مشاور

 58. پتروژنزوشيمي كاني و سنگ هاي آتشفشاني شمال رابر(استان كرمان) مشاور

 59. پترولوژي و ژئوشيمي ايزوتوپي سنگهاي آذرين شمال و شمال شرق سمنان، ايران مركزي (رساله دکتری) استاد راهنما

 60. مقايسه شرايط تشكيل و زمين شيمي ميگماتيت هاي بروجرد و تويسركان در هاله مجاورتي (رساله دکتری) استاد مشاور

 61. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي گرانيتوئيدي در مجموعه ماهي رود،جنوب شرق سر بيشه(استان خراسان جنوبي) راهنما

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بررسي پتروفابريك توده هاي نفوذي منطقه بروجرد و تعيين موقعيت تكتونيكي آنها با استفاده از شواهد ساختار

 2. پترولوژي وژئوشيمي دايكهاي صفحه اي جنوب نورآباد( شمال غربي لرستان)

 3. پتروگرافي و ژئوشيمي پريدوتيتهاي نيكل دار در افيوليت نورآباد(شمال غرب لرستان)

 4. بررسي ژئوشيمي سنگ هاي دگرگوني شمال غرب اليگودرز

 5. منشا و محيط تكتونيكي پليت هاي دگرگون شده شمال غرب اليگودرز

 6. پترولوژي وژئوشيمي گدازه هاي بازالتي افيوليت نورآباد شمال غربي لرستان

 7. شواهد پترولوژيكي وژئوشيميايي بازالتهاي افيوليت كرمانشاه مبني بر توليد ماگما در محيط سوپراسابداكش

 8. مطالعه ژئوشيميايي گارنت ها در توده گرانيتوئيدي بروجرد

 9. زمين شناسي،پترولوژي و ژئوشيمي انديس مس جنوب شرق نورآباد ( شمال غرب لرستان)

 10. اكتشاف ليتوژئوشيمياي تيتانيوم درافيوليت كرمانشاه

 11. ويژگي هاي صحرايي، پتروگرافي و پتروفابريك سنگ هاي دگرگوني منطقه شمال غربي اليگودرز

 12. خاستگاه و خصوصيات ژئوشيميايي توده گرانيتوئيدي گوشه (جنوب شرق بروجرد)

 13. پتروگرافي و ژئوشيمي گرانيت هاي روشن اسفن دار در منطقه بروجرد

 14. زمين شناسي،سنگ شناسي و پراكندگي ژئوشيميايي عناصر در افيوليت نورآباد (شمال غرب لرستان)

 15. پترولوژي، ژئوشيمي و زمين شناسي اقتصادي دايكهاي ديابازي پيريت دارشرق هرسين(جنوب شرق كرمانشاه)

 16. پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آتشفشاني كالك آلكالن- شوشونيتي شرق نهاوند (غرب ايران)

 17. مقايسه ويژگي هاي ژئوشيميايي تورمالين هاي منگاوي و گنجنامه همدان

 18. زمين شناسي اقتصادي تورمالين هاي ناحيه همدان با نگرشي بر بور در آنها

 19. پترولوژي و ويژگي هاي ژئوشيميايي دايك هاي بازيك و حدواسط منطقه بروجرد

 20. مطالعه پتروگرافي و ژئوشيمي گرانيتوئيدهاي مجموعه پلوتونيك سامن

 21. شيمي كاني هاي بيوتيت و پلاژيوكلاز در سنگ هاي داسيتي منطقه آستانه (جنوب غرب اراك)

 22. پتروگرافي و شيمي كاني كلريت در سنگ هاي دگرگوني منطقه آستانه

 23. پتروگرافي و ژئوشيمي رگه هاي كوارتز فلدسپات جنوب شرق اليگودرز

 24. بررسي زمين شناسي و كاني شناسي كانسار سرب و روي رباط (مجموعه معدني رباط بالا و رباط پايين ) جنوب شرق اراک

 25. پترولوژي و ژئوشيمي گدازه هاي بالشي افيوليت نورآباد(استان لرستان)

 26. زمين شناسي و پراكندگي ژئوشيميايي عناصر در سنگهاي آذرين ناحيه گاماسياب- شمال استان لرستان

 27. ژئوشيمي و زمين شناسي اقتصادي و كانه زايي مس در سنگهاي آتشفشاني ناحيه گاماسياب- شمال استان لرستان

 28. بررسي تغييرات مكاني دماي آب چاه هاي گاز دار منطقه دشت چهاردولي- اسدآباد و احتمال وجود انرژي ژئوترمال

 29. بررسي ژئوشيميايي قيرهاي طبيعي منطقه سپيد دشت استان لرستان

 30. پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي داسيتي منطقه آستانه(جنوب غرب اراك)

 31. ژئوشيمي و مطالعه سيالات درگير رگه هاي كوارتز فلدسپات جنوب شرق اليگودرز

 32. زمين شناسي اقتصادي ، پتروگرافي و اكتشاف ژئوشيميايي دايك هاي ديابازي حاوي پيريت شرق هرسين

 33. ارزيابي ژئوشيميايي بيتومن هاي روستاي كلك بيشه در ناحيه پلدختر استان لرستان

 34. بررسي كاني¬آندالوزيت در هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي بروجرد

 35. ژئوشيمي و محيط تكتونيكي متاپليت هاي منطقه آستانه(جنوب غرب اراك)

 36. خصوصيات ژئوشيميايي و موقعيت تكتونيكي گدازه‌هاي بالشي افيوليت نورآباد (استان لرستان)

 37. بررسي پتروگرافي و مقايسه ميكروسكپي كاني تورمالين در گرانيت هاي مشهد(g2)

 38. منشأ و زمين شناسي اقتصادي كانسار گرافيت ملاطالب (شمال اليگودرز)

 39. مطالعه ميكروترمومتري با استفاده از سيالات درگير در كانسار سرب و روي منطقه هفته (جنوب غربي اراك)

 40. كانه زايي و زمين شناسي اقتصادي كروميت در پريدوتيت هاي افيوليت ماغو(جنوب باختري فريمان)

 41. كاني شناسي و پاراژنز كانه هاي كانسار سرب و روي هفته (جنوب اراك)

 42. بررسي پراكندگي ليتوژئوشيميايي عناصر در افيوليت نورآباد (استان لرستان)

 43. ژئوشيمي و زمين شناسي اقتصادي كانسار سرب و روي رباط ، جنوب شرق اراك

 44. ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي مجموعه افيوليتي منطقه ماغو (جنوب باختري فريمان)

 45. كاني شناسي و شيمي كاني دايك هاي ديابازي افيوليت نورآباد-هرسين (شمال غرب لرستان)

 46. بررسي تغييرات مكاني دماي آب چاه هاي گاز دار همدان جهت دستيابي به انرژي ژئوترمال

 47. ژئوشيمي و تعيين منشأ آمفيبوليت هاي شمال شرق دورود

 48. بررسي شيمي كاني دايك هاي بازيك منطقه بروجرد

 49. بررسي ساختارهاي ماكروسكوپي ميگماتيت هاي منطقه بروجرد

 50. پتروگرافي و ژئوشيمي پلاژيوگرانيت هاي كمپلكس افيوليتي منطقه نورآباد- هرسين

 51. بررسي چگونگي تشكيل بافت هاي نامتعادل در اثر فرايند فوق سرد شدگي درسنگها و توده هاي معدني و مثالي از آن در تورمالين هاي دندريتي مشهد

 52. بررسي ژئوشيمي تورمالين نودولي در گرانيت هاي مشهد

 53. مينرال شيمي و ژئوترموبارومتري سنگ هاي پلاژيوگرانيتي كمپلكس افيوليتي نورآباد-هرسين

 54. بررسي شيمي كاني هاي آمفيبول و پلاژيوكلاز در آمفيبوليت هاي شمال شرق دورود

 55. نفوذ چند مرحله اي دايك هاي شرق و شمال شرق بروجرد

 56. مكانيسم جايگيري دايك هاي بازيك در شرق بروجرد

 57. بررسي ريزساختاري دايك هاي بروجرد

 58. ژئوشيمي و تعيين خاستگاه دايك هاي بازيك منطقه بروجرد

 59. پتروفابريك و منشأ لوكوسم ها در ميگماتيت هاي منطقه بروجرد

 60. ژئوشيمي و جايگاه تكتونيكي دايك هاي ديابازي افيوليت نورآباد-هرسين (شمال غرب لرستان)

 61. پتروگرافي زمين شناسي و آلتراسيون منطقه پان ساره (شمال شرق آتشفشان بزمان)

 62. زمين شناسي ، كاني شناسي و ژئوشيمي هارزبورژيت هاي افيوليت نورآباد (شمال غرب لرستان)

 63. بررسي خاستگاه رسوبي و فازهاي كنترل كننده فراواني عناصر اصلي در سنگ هاي ميگماتيتي منطقه بروجرد

 64. The role of fluids in formation processes of the migmatitic rocks in the Boroujerd area

 65. ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي سنگ هاي كواترنري منطقه بزمان

 66. ويژگي هاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده گرانيتوئيدي منطقه بزمان

 67. بررسي شواهد بافتي-كاني شناسي اختلاط ماگمايي در توده نفوذي شمال كوه شاه پسند(استان مركزي)

 68. سنگ شناسي ،ژئوشيمي و جايگاه تكتونوماگمايي توده نفوذي شمال كوه شاه پسند(استان مركزي)

 69. ژئوشيمي ،كاني شناسي وپتروگرافي سنگهاي آتشفشاني منطقه بزمان

 70. ويژگي هاي ژئوشيميايي و موقعيت تكتونيكي سنگ هاي آتشفشاني نيوشت(شمال غرب ساوه)

 71. بررسي آلايش پوسته اي در سنگهاي آتشفشاني شمالشرق ساوه:با تكيه بر شواهد پتروگرافي و ژئوشيميايي

 72. كاني شناسي، ژئوشيمي و بررسي خاستگاه تكتونيكي توده گرانيتوئيدي ده سفيد – فرج آباد (شمال ازنا)

 73. مطالعه پيدايش ،تنوع فيبروليت ها در سنگ هاي ميگماتيتي منطقه بروجرد

 74. كرديريت با ساختار ماكل چرخشي شعاعي شش تايي در سنگ هاي ميگماتيتي منطقه بروجرد

 75. ويژگي هاي ژئوشيميايي و زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني شمال كبودرآهنگ (همدان)

 76. بررسي مورفولوژي هاي تورمالين و دگرساني هاي موجود در توده ي گرانيتي لاله زار

 77. Petrology and geochemistry of the Boroujerd granitoid rocks, Sanandaj - Sirjan zone, western Iran

 78. Geochemical Constraints on the Source Characteristics and Attendant Tectonics of the Boroujerd Granitoid Mass, Sanandaj- Sirjan Zone, western Iran

 79. High-potassium, calc-alkaline I-type plutonism in the Boroujerd area, Sanandaj- Sirjan Zone, western Iran

 80. Mineralogical and Geochemical characteristics of the Granitoid Complex of Boroujerd, Western Iran, from the point of beneficiation

 81. Hydrogeochemistry investigation of karstic sources Khorramabad area, Lorestan

 82. Investigation of geology condition and hydrogeology Kuhdasht area, Lorestan

 83. Investigation of geology condition and hydrogeology Kuhdasht area, Lorestan

 84. بحثي در ارتباط با دگرشكلي‌هاي موجود در سنگ‌هاي دگرگوني شرق و شمال‌شرق بروجرد

 85. تعيين سن اورانيم- سرب كمپلكس نفوذي ژوراسيك بروجرد و توده‌هاي وابسته در زون سنندج- سيرجان

 86. بررسي ماگماتيسم در منطقة بروجرد، زون سنندج- سيرجان، غرب ايران

 87. نقش سازندهاي مختلف زمين‌شناسي بر كيفيت آب‌هاي زيرزميني شمال خرم‌آباد لرستان

 88. بررسی شرايط زمين شناسی و هيدروژئولوژی منطقه کوهدشت، استان لرستان

 89. بررسی هيدروژئوشيميايي مخازن كارستيك منطقه خرم آباد، استان لرستان

 90. ويژگي هاي پترولوژي و ژئوشيمي انواع گابروهاي مجموعه افيوليتي نورآّباد (استان لرستان)

 91. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني جنوب شرق بروجرد

 92. شواهد كاني شناسي بر نقش تفريق ماگمايي و آلايش پوسته اي در ايجاد سنگ هاي ولكانيكي ائوسن منطقه زاويه، جنوب اشتهارد

 93. كاني شناسي پرهنيت در گدازه ها و دايك هاي ديابازي افيوليت هرسين

 94. مطالعه منطقه بندي بلورهاي فلدسپار در توده ساب ولكانيك قرق دره (جنوب غرب شازند)

 95. مطالعه منطقه بندي بلورهاي فلدسپار در توده ساب ولكانيك قرق دره (جنوب غرب شازند)

 96. بررسي شيمي كاني ها در توده گرانيتوئيدي گوشه (جنوب شرق بروجرد)

 97. پترولوژي و شيمي كاني گابروهاي مجموعه افيوليتي نورآباد

 98. شيمي كاني و زمين دما- فشارسنجي سنگ هاي آتشفشاني جنوب شرق بروجرد

 99. شيمي كاني و زمين دما ـ فشار سنجي توده هاي گابرويي ورچه (شمال غرب خمين)

 100. ژئوشيمي و منشأ توده گابرويي ورچه (شمال غرب خمين)

 101. بررسي شيمي كانيهادرتعيين شرايط تشكيل توده پلوتونيكي شيركان (جنوب غرب اروميه)

 102. بررسي پتروگرافي و ژئوشيمي توده گرانيتي شيركان (جنوب غرب اروميه)

 103. ويژگي هاي پترولوژيكي و فيزيكوشيميايي سنگ هاي آتشفشاني شمال كبودرآهنگ با استفاده از شيمي آمفيبول و پلاژيوكلاز

 104. بررسي رفتار عناصر كمياب و اصلي تورمالين و سنگ ميزبان در توده گرانيتوييدي لاله زار

 105. بررسي شيمي كاني بيوتيت در توده هاي گرانيتي رابر-لاله زار

 106. ژئوترموبارومتري توده نفوذي رابر-لاله زار با استفاده از شيمي كاني آمفيبول

 107. زئوليت هاي پر كننده حفره ها و بادامك ها در سنگ هاي آتشفشاني جنوب غرب الشتر (استان لرستان)

 108. پتروگرافي و شيمي كاني آمفيبول ها در سنگ هاي آتشفشاني شمال رابر (استان كرمان)

 109. كاربرد شيمي كاني بيوتيت دربررسي محيط زمين - ساختي و منش توده نفوذي شمال كوه شاه پسند(استان مركزي)

 110. كاني شناسي و شيمي كاني زئوليت ها در گدازه هاي بالشي و دايك هاي دلريتي جنوب غرب الشتر (استان لرستان)

 111. كاني شناسي زئوليت هاي حفره اي و رگه اي در گدازه هاي بالشي و دايك هاي ديابازي افيوليت هرسين

 112. ويژگي هاي بافتي وشيمي بلورهاي فلدسپار در توده گرانيتوئيدي گوشه شواهدي براختلاط ماگمايي

 113. شيمي كاني فلدسپات و شواهد كاني شناسي اختلاط ماگمايي در توده ساب ولكانيك قرق دره

 114. مطالعه رفتار مقاومتي و الگوهاي گسيختگي اسليتهاي منطقه بروجرد با استفاده از آزمايش برزيلي

 115. بررسي شيمي كاني بيوتيت در توده هاي گرانيتي رابر-لاله زار

 116. ژئوترموبارومتري توده نفوذي رابر-لاله زار با استفاده از شيمي كاني آمفيبول

 117. زئوليت هاي پر كننده حفره ها و بادامك ها در سنگ هاي آتشفشاني جنوب غرب الشتر (استان لرستان)

 118. پتروگرافي و شيمي كاني آمفيبول ها در سنگ هاي آتشفشاني شمال رابر (استان كرمان)

 119. كاربرد شيمي كاني بيوتيت دربررسي محيط زمين - ساختي و منش توده نفوذي شمال كوه شاه پسند(استان مركزي)

 120. كاني شناسي و شيمي كاني زئوليت ها در گدازه هاي بالشي و دايك هاي دلريتي جنوب غرب الشتر (استان لرستان)

 121. ژئوشيمي و محيط تكتونيكي توناليت هاي ماهيرود، استان خراسان جنوبي

 122. پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني در مجموعه چشمه استاد، جنوب شرق سربيشه (استان خراسان جنوبي)

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان- دانشکده علوم پایه سال 1394

  2. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان- دانشکده علوم پایه سال 1396

  3. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان -دانشکده علوم پایه سال 1398

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. شيمي سنگ هاي دگرگوني و تعيين محيط تكتونيكي منطقه بروجرد

  2. پترولوژي و شيمي كاني زينوليت هاي كرندوم دار در سنگ هاي ريوداسيتي منطقه آستانه (جنوب غرب اراك)

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. سنگ هاي آذرين

  2. سنگ هاي دگرگوني

  3. بلور شناسي نوري

  4. مباني زمين شيمي

  5. پترولوژي

  6. آتشفشان شناسي

  7. بازالت ها

  8. انكلاوها و پترولوژي گرانيت ها

  9. افیولیت ها

  10. ايزوتوپهاي پايدار

  11. زمين شناسي ايزو توپها

  12. راديو كريستالو گرافي

  13. ژئو كرونولوژي

  14. بازالت ها

  15. زمين شناسي محيط زيست

  16. عمليات زمين شناسي ايران

  17. ژئوفيزيك

  18. زلزله شناسي

  19. زمين شناسي عمومی

  20. بلورشناسی

  21. سوابق اجرایی
   1. سرپرست دانشگاه فرهنگیان-علامه طباطبایی خرم آباد

   2. مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین و دگرگونی

   اطلاعات تکمیلی