ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
عبدالرضا احمدي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زراعت - علفهاي هرز
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: ahmadi.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ahmadi1024@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. لیسانس علوم باغبانی- دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان1377

 2. فوق لیسانس شناسایی و مبارزه با علف های هرز- دانشگاه فردوسی مشهد-1382-1380

 3. دکتری شناسایی و مبارزه با علف های هرز- دانشگاه فردوسی مشهد1390-1386

مقالات علمی پژوهشی
 1. سیدکریم موسوی، محمدفیضیان و عبدالرضا احمدی.ارزيابي اثرات روش هاي مختلف عرضه كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در شرايط آبي استان لرستان. نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) 19- جلد 25 ، شماره 1، فروردين – ارديبهشت 1390 ،ص. 28-19

 2. مژگان بیرانوندی، امیر قلاوند و عبدالرضا احمدی. ارزيابي كاربرد كود دامي و باكتريهاي محرك رشد(PGPR) بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه‌اي ( رقم-BC666) در تراكم‌هاي مختلف كاشت . تحقيقات غلات سال سوم/ شماره دوم/ 1392 ،(155-166)

 3. فریبا راستگردانی، عبدالرضا احمدی و نورعلی ساجدی. 1392. ارزیابی مدیریت تلفیقی(مکانیکی و شیمیایی) علف هرز پنجه مرغی در مزرعه ذرت دانه ای. یافته های نوین کشاورزی، سال7- شماره 4-تابستان 1392.

 4. Analysis of nicosulfuron residues in maize field soil by high – performance liquid chromatography

 5. راندمان کنترل علفهرز گلرنگ وحشی) (Carthamus oxyacanthus M. Biebدر کشت مخلوط جایگزینی جو ). (Hordeum vulgare Lو ماشک علوفهاي ).(Vicia sativa L

 6. The Effect of Temperature, Salinity and Soil Burial on Canary Grass (Phalaris minor) Germination

 7. بررسي ساختار جوامع و تنوع گونهاي علفهاي هرز مزارع چغندرقند استان كرمانشاه

 8. اثر علفکش ایمازتاپیر و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر نخود

 9. بیولوژي سته و بذر علفهرز عروسک پشت پرده یکساله ).(Physalis divaricata L

 10. بررسی تاثیر نوع و دفعات کاربرد کودهای نیتروژنه بر عملکرد و درصد نیتروژن دانه دو رقم ذرت

 11. اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر عملکرد کمی زعفران ((Crocus sativus L در تراکم های مختلف کاشت

 12. Investigation flora and Distribution of weed species of field peas (Cicer arietinum L.) in Khorramabad.International Journal of Farming and Allied Sciences. IJFAS Journal-2013-2-16/537-543

 13. Efficiency of new herbicide of Sulfosulfuron + Metosulfuron in weed control of whea.International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (4), 714-718, 2013

 14. . (Study of ecological characteristics of canary grass (Phalaris minor

 15. Using from Sulfonylurea for control of broomrape (Orobanchcernua) in tomato fields in Khorramabad. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences . TJEAS Journal-2013-3-19/2437-2444

 16. سیدکریم موسوی، محمدفیضیان و عبدالرضا احمدی. تاثیر روش های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه در شرایط دیم استان لرستان. نشریه پژوهش های زراعی ایران، جلد 10 شماره 3، پاییز 1391

 17. Ahmadi ,A., J, nazari alam and Nassiri ,B. Efficiency of herbicides in weed control Mouse-Ear Chickweed (Cerastium sp.)And Cowherb(Vaccaria sp.) In wheat of Lorestan, IranInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences / Vol, 4 (6):201

 18. Fariba Rastgordani,Abdolreza ahmadi ,Nouali sajedi . The Influence of mechanical and chemical methods on Weeds Control in Maize. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences . TJEAS Journal-2013-3-S/3858-3863

 19. Khosro Azizi; Farzad Mondani; Abdolreza Ahmadi; Saeid Hiedari; Mohammad Feizian and Arezoo Khalili.A Comparative Study on Energy Balance and Economical Indices in Irrigated and Dryland Barley Production System Energy Science and Technology Vol. 3, No

 20. فریبا راستگردانی، عبدالرضا احمدی، نورعلی ساجدی و عبدالله ساجدی.1391 . كنترل علفهاي هرز و پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد به سولفونيل اوره در ذرت . تحقیقات غلات، سال دوم، شماره4، 1391- ص 315-307

 21. عبدالرضا احمدی، محمد حسن راشدمحصل، حمیدرضا خزاعی، رضا قربانی، علی قنبری و سیدکریم موسویم.1392. مطالعه فلور علف های هرز عدس شهرستان خرم آباد. نشریه پژوهش های زراعی ایران- جلد 11، شماره 1، بهار 1392. ص 53-45

 22. مژگان بيرانوندي، امير قلاوند، يوسف فيلي زاده، سيدكريم موسوي، عبدالرضا احمدي . پاسخ ذرت دانه ای رقم Bc666 به تامین عناصر غذایی از منابع آلی در شرایط آب و هوایی شهرستان خرم آباد. نشریه پژو هش های زراعی ایران- جلد 11، شماره2 تابستان1392، ص 267-259

 23. SAEID HEIDARI, KHOSRO AZIZI, ALIREZA DARAEI MOFRAD1 AND ABDOLREZA AHMADI . 2011. Study of quantitative and qualitative traits of triticale (X. triticosecale Wittmack) and rough pea (Lathyrus sativus L.) in sole and mixed cropping in dry farming condi

 24. .Weed population and interference response to sowing date and lentil (Lens culinaris Med.) cultivar in dryland condition of Khorramabasd. EJCP., Vol. 2 (2): 111-128

 25. مجید رستمی و عبدالرضا احمدی. بررسي تاثير نوع و دفعات كاربرد كودهاي نيتروژنه بر عملكرد و درصد نيتروژن دانه ارقام ذرت. نشريه ﭘﮋوﻫﺶوﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ- شماره 112

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Majid Rostami, Abdolreza Ahmadi, Reza Mirzaei .Effects of Corm Density and First Irrigation Date on Saffron Yield,Tropentag, October 5-7, 2011, Bonn

 2. فریبا راستگردانی، عبدالرضا احمدی و نورعلی ساجدی.1391.مدیریت تلفیقی علف هرز سلمه تره در ذرت. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم.18 اسفند 1391. دانشگاه بوعلی همدان

 3. مجید رستمی، عبدالرضا احمدی و زهرا موحدی.1391.تاثیر روش کاربرد انواع کودهاي نیتروژنی بر میزان کلروفیل برگ دو رقم ذرت. همایش ملی خاك، کشاورزي پایدار،دانشگاه ملایر- 17 اسفند 1391

 4. عبدالرضا احمدی و محسن غیاثوند.1392. ارائه استراتژی های مدیریتی مناسب برای کنترل علف های هرز مزارع لوبیا

 5. عبدالرضا احمدی .1392. ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز عدس (Lens culinaris. همایش ملی علوم و فنون کشاورزی- دانشگاه ملایر .اسفند 1392

 6. عبدالرضا احمدی و جمشید نظری عالم.1392.ارزيابي اثر كودهاي بيولوژيكي و شيميايي و تراكم بر عملكرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شهرستان سلسله.همایش ملی علوم و فنون کشاورزی- دانشگاه ملایر 1392

 7. Evoluation of Sowing Date and Crop Density Effects on Morphological Characteristics and Yied of Chickpea (Cicer arientinum L.) and its Weed Population in Dryland Farming of Lorestan Province

 8. Weed floristic composition and chemical weed management in rainfed Lentil (Lens culinaris) farms of Khorramabad

 9. Nitrogen fertilizer and Wheat seed rate effects on wild mustard and winter wheat competition

 10. عبدالرض احمدی.1390. پيش آگاهي مديريت علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرمآباد. اولين همايش ملي پايش و پيش آگاهي در گياهپزشكي. مرکز تحقیقات بروجرد بهمن 1390

 11. مجتبی حسینی، احسان اله زیدعلی و عبدالرضا احمدی.1392. بررسی رفتار جوانه زنی و سبز شدن علف هرز خونی واش. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران 4-2 شهریور 1392 کرج

کتب منتشر شده
 1. عبدالرضا احمدی ، نورعلی ساجدی، ساسان علی نیا.1392. اصول مدیریت علف های هرز باغات میوه(تدوین و گرد آوری).انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 2. عبدالرضا احمدی و همکاران .1393.عدس و موارد استفاده از آن (ترجمه).

 3. فرهنگ اصطلاحات ژنتیک و بیوتکنولوژی

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. عضو هیات علمی دانشگاه لرستان از سال 1382

   2. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال 1384

   3. تدریس در دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد به مدت4 سال

   4. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 91-90

   5. تدریس در دانشگاه ملایر در سال 93-92

   6. سوابق اجرایی
    1. دبیر پژوهشی دانشکده کشاورزی 1387-1384

    2. معاونت امور مالی دانشکده کشاورزی 1391

    3. عضو کمیته تخصصی مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان

    4. عضو انجمن علف هرز ایران

    جزوات دانشگاهی
    1. علف هاي هرز و كنترل آنها

    2. جزوه گیاهشناسی1

    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی