امروز: پنج شنبه ٠٢ ارديبهشت ١٤٠٠
سيد نجم الدين الماسي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
امير محمد اميري دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
حکمت اميري دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي شهرسازی استادیار صفحه خانگی
فریدون امیدی نسب دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران دانشیار صفحه خانگی
ليلا اکبريان فيضي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
محسن ایزدی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
کيانوش باراني بيرانوند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن دانشیار صفحه خانگی
ايمان بهرامي چگني دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران مربی صفحه خانگی
امير پازوكي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن(بازنشسته) استادیار صفحه خانگی
محمد جعفری دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
حسین حاتمی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
آسیه حبیبی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
امين حسنوند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
مجتبي حسيني دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران دانشیار صفحه خانگی
عبدالصمد حمیدی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق الکترونیک استادیار صفحه خانگی
محمد حیاتی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
احمد دالوند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
میثم دوستی زاده دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
محمدباقر دولتشاهی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا رشنو دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر استادیار صفحه خانگی
رضا رشيدي خبير دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن مربی صفحه خانگی
فرهاد رضائی علم دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
حسين رضايي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران مربی صفحه خانگی
بهروز رضايي علم دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
اسمعيل رك رك دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
سید محمد سيد عليزاده گنجي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
محمود رضا شاكرمي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
نادر شجاعي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق مربی صفحه خانگی
مظفر شکری راد دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
اکرم شیخی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
صادق صحرایی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
رضا طالب زاده دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق الکترونیک استادیار صفحه خانگی
احسان عزيزي خادم دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
مريم عيسوندی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
علی فرمانی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق الکترونیک استادیار صفحه خانگی
رضا قائد رحمتي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
فرزاد مرادپوری دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
وحید مهرداد دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
سيد عبد المجيد موسوي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
احسان مومنی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
علي مير دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
عنایت اله میرزائی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی شهرسازی استادیار صفحه خانگی
فرهاد نامداري دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
محمدرضا نیک زاد دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق قدرت استادیار صفحه خانگی
امير کريم دوست ياسوري دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
سلمان کریمی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
فرشاد کولیوند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
اكبر یاري وند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی

تمامی حقوق برای دانشگاه لرستان محفوظ می باشد.طراحی و پشتیبانی: واحد فناوری اطلاعات