Ar En
فریدون امیدی نسب
فریدون امیدی نسب
عضو هیات علمی گروه آموزشی عمران، دانشکده فنی و مهندسی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
مهندسی عمران-سازه
رتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی عمران
دانشکده
فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی
omidinasab.f@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
omidinasab@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
دکتری مهندسی عمران – سازه ؛1389؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ پایان نامه دکتری: "ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از روش طراحی بر اساس عملکرد"
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه؛ 1381؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ پایان نامه کارشناسی ارشد: "پیش بینی مقاومت نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي"
کارشناسی مهندسی عمران ؛ 1379؛ دانشگاه شهید بهشتی ( صنعت آب و برق شهید عباسپور)
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
پایان‌نامه
محمد کیان مهر ، " مقايسه عملكرد لرزه اي مهاربندهاي كمانش ناپذير(BRB) و همگراي معمولي (OCB) در قاب هاي فولادي نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحليل پوش اور(Pushover) "، دانشگاه لرستان، تیر ماه 94.
افشین ناصرپور ، " بررسي روشهاي استاتيكي غير خطي جهت ارزيابي لرزه اي قابهاي فولادي نامنظم در ارتفاع با مهاربند هاي كمانش ناپذير "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 94.
امیررضا سلیمانی ، " بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي طراحي شده بر اساس ويرايش چهارم آيين نامه زلزله 2800 ايران و مقايسه آن با قاب هاي فولادي طراحي شده بر اساس ويرايش سوم آيين نامه 2800 با استفاده از روش تحليل استاتيكي غير خطي پوش اور"، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 94.
كوثر صادقي پور ، " مقايسه روشهاي مختلف بهسازي اتصالات در سازه هاي بتني(مطالعه موردي ورزشگاه 5 مهر آبادان)"، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.
مسعود دالوند ، " تأثير ابعاد و فاصله نوارهاي تقويتي FRP بر ظرفيت خمشي و برشي تيرهاي بتن مسلح "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.
حدیثه عباسی کنارسری ، " تحلیل پوش آور تطبیقی قاب های مهاربندی شده همگرا با مهاربندهای کمانش ناپذیر "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.
اصغر كريمي بيرانوند ، " وجود ترك باز لبه اي در مقايسه با ترك سطحي در تير هاي بتني غير مسلح با استفاده از نرم افزار هاي المان محدود Franc 2D و مدل سازي Casca "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.
مهرنوش نعلچیان ، " تحليل جزقاب هاي بتن آرمه تحت سناريوي حذف ستون با استفاده از مدل هاي ماكرو "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.
صابر سلیمانی نسب، "بررسی پارامترهای شرایط مرزی تیر دو دهانه با تکیه گاه آسیب دیده "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.
سید علی ساران ، " تعیین مشخصات ارتعاشی یک تیر ساده دارای دو ترک "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.
لیلا گودرزی، " بررسی تاثیر اشکال مختلف هندسی (صفحه تخت، دایره، دوبل نبشی و H شکل) مهاربند کمانش ناپذیر بر رفتار آن "، دانشگاه لرستان، شهریور ماه 95.
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
دروس تخصصی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1384 تا 1385
دروس تخصصی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، 1386.
دروس تخصصی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 1382 تا کنون.
دروس تخصصی کاردانی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 1386 تا 1391.
دروس تخصصی کارشناسی ارشد عمران - سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد، 1390 تا 1395.
دروس تخصصی کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 1393 تا 1395.
دروس تخصصی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 1393 تا 1395.
دروس تخصصی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 1391 تا 1395.
دروس تخصصی دکتری مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 1393 تا کنون.
دروس تخصصی کاردانی عمران، دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان، واحد شهرداری خرم آباد ، 1391 تا 1394.
دروس تخصصی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان، واحد شهرداری خرم آباد ، 1393 تا کنون.
دروس کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده بهداشت و محیط، ، 1393 تا 1395.
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
فریدون امیدی نسب و سعید بهاری پور، بررسی و ارائه رابطه برای دوره اساسی قابهای نامنظم، انتشارات پلک، 1394.
نكات لرزه اي: آموزش طراحي لرزه اي و ساخت
برخي مفاهيم در رفتار لرزه اي ساختمان ها
علاقه‌مندی ‌ها
تحلیل غیر ارتجاعی سازه های بتن مسلح
تحلیل غیر ارتجاعی سازه های فولادی
تحلیل غیر ارتجاعی سازه های خاص
ارزیابی آسیب پذیری لرزه های سازه ها
کاربرد ریاضیات در مهندسی سازه
بررسی اتصالات سازه های بتن مسلح
بررسی اتصالات سازه های فولادی
بررسی سیستم های نوین ساختمانی و سازه ای