ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
خانه
افسانه عالي نژاديان
آخرین مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي فیزیک و حفاظت خاک
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی خاک
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: alinezhadian.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: alinejadian@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1-دیپلم علوم تجربی، دبیرستان فردوس ،ناحیه یک اصفهان.

 2. 2-کارشناسی مهندسی کشاورزی-خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 3. 3-کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد.

 4. 4-دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه شهرکرد.

مقالات علمی پژوهشی
 1. The effect of amount and salinity of water on soil salinity and growth and nutrients content in spinach

 2. Determination of crop water production function and response of total dry matter and grain yield to deficit irrigation in Maize

 3. "Impact of deficit irrigation on yield components, water use efficiency and Yield response factor of cowpea in Khorram-Abad Iran" 2016. Journal of Engineering and Applied Sciences

 4. –Effect of modifiers on water use efficiency, yield and some nutritional elements of carrot

 5. Arginine ammonification an L-glutaminase assays as rapid indices of corn nitrogen availability

 6. The effects of Moisture Conditions-From Wet to Hyper dry-On Visible Near-Infrared Spectra Of Danish Reference Soils

 7. ارتباط آلودگی باکتریایی آب قنات لقدمه سامان – شهرکرد با برخی از پارمترهای فیزیکی و شیمیایی و یافتن منابع احتمالی آلودگی

 8. تأثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتری‌های شاخص آلودگی و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه

 9. بررسی کیفیت باکتریایی خاک و محصول آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری

 10. اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت

 11. نحوه ی كارگذاری خطوط لوله ی جمع کننده زیرزمینی در لنز ماسه ای اشباع و رسی خاک

 12. بررسی نسبی اثرات لجن فاضلاب شهري بر غلظت فلزات سنگین و برخی ویژگیهاي مورفولوژیک کاهو

 13. تجزیه و تحليل غلظت فلزات سنگين در خاک آبياری شده با پساب شهری در کشت فلفل دلمه ای

 14. The effect of different irrigation levels on water use efficiency on the basis of maize grain and soil moisture variations

سایر مقالات چاپ شده
 1. /usersfiles/834912256-paper.pdf

پایان نامه ها
 1. تاثیر کم آبیاری بر روی عملکرد ،کارآیی مصرف آب و روند تغییرات رطوبتی خاک در کشت ذرت در منطقه دزفول - شهریور ماه 1394- الهام جورونی- استاد راهنمای اول

 2. مقايسه¬ي برخي شاخص هاي كيفي خاك در كاربري¬هاي مختلف در منطقه¬ي خرمرود همدان. بهمن ماه 1394- رضا کیانی- استاد راهنما

 3. بررسي اثرات آبياري با پساب شهري بر كارايي مصرف آب و عملكرد گياه فلفل دلمه اي- شهریور ماه 1394- اکرم حسین نژاد- استاد مشاور

 4. تاثير آبياري با پساب شهري بر خصوصيات شيميايي خاك كارايي مصرف آب و عملكرد گياه تربچه- بهمن ماه 1394- روناک کرانی- استاد مشاور

 5. تعيين توابع توليد و كارايي مصرف آب با سطوح مختلف آبياري در كشت لوبيا چشم بلبلي- بهمن ماه 1394- نگار اثنی عشری- استاد مشاور

 6. بررسي ميزان شوري با استفاده از شاخص هاي طيفي- تیر ماه 1394- شکوفه شکری- استاد مشاور دوم

 7. بررسی برخی خصوصیات خاک و گیاه در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب تحت کشت کاهو. بهمن ماه 1395، نسترن سهرابی، استاد راهنمای اول

 8. تأثير مقادير مختلف آبياري و شوري آب بر برخي ويژگي¬هاي فيزيکوشيميايي خاک و عملکرد گياه اسفناج . بهمن ماه 1395- مریم حسنی، استاد راهنما

 9. بررسی اثرات شدت و مدت بارندگی برفرسایش و رسوب اراضی دیم ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهدشت)، بهمن ماه 1396، روح اله بساطی، استاد راهنما.

 10. بررسی برخی خصوصیات خاک با کاربرد سبوس و بیوچار سبوس برنج تحت کشت گیاه تربچه.، بهمن ماه 1396، بهناز جاله، استاد راهنما.

 11. اثرات کاربرد سطوح مختلف ماده طبیعی و مصنوعی جاذب رطوبت بر عملکرد کاهو(Lactuca sativa L)و برخی ویژگی¬های خاک آلوده شده با کادمیوم. بهمن ماه 1395. زهرا گراوند، استاد راهنما.

 12. بررسی تأثیر سوپر جاذب بلور آب A، پرلیت و زئولیت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سبک تحت کشت هویج گلخانه‌ای. شهریور ماه 1397، مرضیه مرادیان، استاد مشاور.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. تغییرات مکانی غلظت جامدات معلق و کدورت در طول رشته قنات لقدمه سامان. همایش تخصصی جایگاه خاک در محیط زیست و توسعه پایدار،دانشکده کشاورزی کرج، آبان ماه 1385.

 2. "تأثیر کود گاوی، لجن فاضلاب و کمپوست شهرداری بر فعالیت آنزیم بتا گلوکوزیداز در یک خاک آهکی" در همایش تخصصی جایگاه خاک در محیط زیست و توسعه پایدار، دانشکده کشاورزی کرج،آبان ماه 1385.

 3. "ارزیابی میکروبی آب رشته قنات لقدمه سامان (شهرکرد)" در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، اسفند ماه 1385؛

 4. ارزیابی کیفیت آب رشته قنات لقدمه سامان (شهرکرد)" در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، اسفند ماه 1385؛

 5. "استفاده از کدورت برای تعیین کل جامدات معلق در رشته قنات لقدمه سامان (شهرکرد)" در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، اسفند ماه 1385؛

 6. Seasonal changes in bacterial numbers of the Laghdomeh qanat in Saman-Shahrekord and probable sources of contamination" در اولین کنفرانس مهندسی برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های محیط زیست، دانشگاه تهران، دی ماه 1386.

 7. سنجش آرجنین آمونیفیکاسیون وال – گلوتامیناز به عنوان شاخص‌های آزمون سریع نیتروژن قابل جذب ذرت در خاک‌های تیمار شده با لجن فاضلاب و کود گاوی" در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، اردیبهشت ماه 1387

 8. ارتباط هدایت الکتریکی با کل جامدات محلول در آب چاه‌های رشته قنات لقدمه ( استان چهارمحال و بختیاری )" در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، اردیبهشت ماه 1387

 9. تغییرات غلظت نیترات در رشته قنات لقدمه سامان ( استان چهارمحال بختیاری ) بر اثر فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی" در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، اردیبهشت ماه 1387

 10. enzymes in the environment activity , ecology , applications، در July 2007، در ویتربو ایتالیا با عنوان: "DISTRIBUTION OF β-GLUCOSIDASE ACTIVITY WITHIN AGGREGATES OF A CALACAREOUS SOIL AMENDED WITH ORGANIC FERTILIZERS"

 11. International symposium current Issues and perspectives in aquatic microbiology & microbial ecologyدر 25-29 May 2008 در Wierzba, Poland با عنوان: Microbiological evaluation of the Laghdomeh qanat in Shahrekord (Iran)

 12. تأثیر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر عملکرد کمّی و گیفی چغندرقند" در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه گرگان، تیرماه 1389

 13. اثر سوپرجاذب‌ طراوت (A200) بر عملکرد و آب مصرفی ذرت علوفه‌ای در خاک‌های با بافت مختلف" در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه گرگان، تیرماه 1389

 14. تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک" در پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه کرمان، اسفند ماه 1390

 15. مطالعه باکتری‌های شاخص آلودگی در خاک و ذرت علوفه‌ای آبیاری شده با پساب شهری" در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان ماه 1391

 16. ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت در آبیاری با پساب شهری در منطقه‌ا‌ی با آب و هوای خشک سرد، اولین همایش ملی چالش‌های منابع آب و کشاورزی، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، بهمن 1392.

 17. تأثیر پساب شهری بر پایداری خاکدانه و هدایت هیدرولیکی اشباع و ارتباط برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک با ماده آلی پس از کاربرد پساب در کشت ذرت، سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1392.

 18. بررسي و تعیین معادله‌ی‌ نفوذ مناسب در اراضی نیشکر ، سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1392.

 19. بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در پاسخ به آبیاری با پساب شهری، کنگره ملی خاک و محیط زیست، دانشگاه ارومیه، شهریور 1392.

 20. ارزیابی عملکرد و شاخص برداشت ذرت در آبیاری با پساب شهری، کنگره ملی خاک و محیط زیست، دانشگاه ارومیه، شهریور 1393.

 21. دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران 4-2شهریور 5931 دانشگاه صنعتی اصفهان

 22. چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، 15 و16 شهریورماه 1396.

 23. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 6 تا 8 شهریور ماه 1396.

 24. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 6 تا 8 شهریور ماه 1396.

 25. معرفی بهترین تابع تولید لوبیا چشم بلبلی با سطوح مختلف آبیاری بر اساس شاخصهای آماری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 6 تا 8 شهریور ماه 1396.

 26. تاثیرتغییرکاربری ازاراضی جنگل به اراضی زراعی برمیزان پتاسیم (مطالعه موردی:منطقه چوب تراش،شهرستان خرمآباد،استان لرستان). پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 6 تا 8 شهریور ماه 1396.

 27. بررسی برخی شاخصهای کیفیت خاک در کاربریهای مختلف در منطقهی خرمرود همدان. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 6 تا 8 شهریور ماه 1396.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. برگزیده شدن پایان‌نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان‌نامه برتر در دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد ماه 1387.

  2. انتخاب اینجانب به عنوان دانش آموخته ممتاز و پژوهشگر نمونه در دانشگاه شهرکرد در سال تحصیلی 1387.

  3. کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری.

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. تدریس درس خاکشناسی عمومی در دانشگاه شهرکرد نیمسال دوم 87-1386.

   2. تدریس درس رابطه آب و خاک و گیاه در دانشگاه لرستان نیمسال اول 87-1388.

   3. تدریس درس فیزیک خاک در دانشگاه لرستان نیمسال دوم 90-1391.

   4. تدریس درس رابطه آب و خاک و گیاه کارشناسی رشته خاکشناسی، زراعت و کارشناسی ارشد آبخیزداری، فیزیک خاک پیشرفته کارشناسی ارشد خاکشناسی در دانشگاه لرستان، نیمسال اول 91- 1392.

   5. تدریس دروس فیزیک خاک ، حفاظت خاک، رابطه آب و خاک و گیاه کارشناسی گرایش خاکشناسی، فیزیک خاک پیشرفته و حفاظت خاک تکمیلی خاکشناسی، فیزیک خاک تکمیلی و رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی آبیاری-زهکشی. از نیمسال دوم 91-92 بصورت مستمر.

   6. رابطه آب خاک و گیاه (مقطع دکتری)

   7. مباحث پیشرفته در فیزیک و یا حفاظت خاک (مقطع دکتری)

   8. کاربرد مدل‌های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک (مقطع دکتری)

   9. فیزیک خاک پیشرفته (کارشناسی ارشد)

   10. حفاظت خاک پیشرفته (کارشناسی ارشد)

   11. رابطه آب خاک و گیاه پیشرفته (کارشناسی ارشد)

   12. روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت منابع خاک (مقطع دکتری)

   13. سوابق اجرایی
    1. 1- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

    2. 2- مدیر گروه رشته علوم و مهندسی خاک از آذر ماه 1393 تا آذر ماه 1395.

    3. نماینده انجمن علوم خاک استان لرستان از سال 1396 تا کنون

    4. مدیر گروه رشته علوم و مهندسی خاک از اسفند ماه 1397.

    5. استاد مشاور علمی و فرهنگی انجمن های علمی و نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان.

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. فیزیک خاک

    2. رابطه آب و خاک و گیاه

    3. حفاظت خاک

    4. آلودگی خاک و آب

    5. استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی

    6. بحث کم آبیاری با توجه به کمبود آب در کشور

    اطلاعات تکمیلی
    1. گذراندن کورس فیزیک خاک در دانشگاه آرهوس کشور دانمارک با عنوان: STAiR International PhD Course in Merging Measurements and Modeling in soil Physics 28 March- April 2011 At Science and Technology, Aarhus University.

    2. اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 2 سال (85-1384) با سرپرستی جناب آقای دکتر فرشید نوربخش.

    3. عضو انجمن علوم خاک ایران.

    4. داور برخی مجله‌های داخلی ایران.