Ar En
مسعود  عليرضايي
مسعود عليرضايي
عضو هیات علمی گروه آموزشي علوم پایه، دانشکده دامپزشکی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
بيوشيمي
رتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي علوم پایه
دانشکده
دامپزشکی
ایمیل دانشگاهی
alirezaei.m@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
alirezaei_m54@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
دکتري تخصصي بیوشیمی؛ 1389؛ دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شيراز، شیراز- ایران 2. دکتراي عمومي دامپزشکي 1380؛ دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شيراز، شیراز- ایران
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
تأثیر اسانس مرزه خوزستانی بر pH پس از کشتار و پتانسیل آنتی اکسیداتیو عضله سینه مرغ گوشتی تحت تنش گرمایی
پایان‌نامه
استاد مشاور پایان نامه های فیزیولوژی دامپزشکی در دانشگاه شیراز و دانشگاه لرستان
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
سابقه تدریس بیوشیمی کاردانی و کارشناسی و دکتری حرفه ای دامپزشکی، زراعت کشاورزی، باغبانی، زیست شناسی بمدت 13 سال در دانشگاه لرستان(1393-1380)
کمک به برگزاری واحدهای عملیات بیوشیمی دامپزشکی بمدت چند نیمسال در دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
تدریس 2 واحد بیوشیمی پیشرفته (فوق لیسانس بیوتکنولوژی) گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
تدریس بیوشیمی فوق گروه علف های هرز، بیوشیمی فوق فیزی.لوژی دام
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
بیوشیمی کاربردی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
علاقه‌مندی ‌ها
نرم افزار آماری اندنوت
نرم افزار آماری گراف پدپریسم