اطلاعیه

راهنمای درخواست انصراف قطعی از تحصیل

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

 

 

برای مشاهده راهنمای کامل چگونگی انجام مراحل انصراف قطعی از تحصیل (سامانه گلستان)، بر روی فایل پیوست کلیک کنید: 


۱۳۹۹/۰۹/۱۱ - ۰۰:۰۰
۲۱۴ بازدید