اطلاعیه

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری سال 95 دانشگاه لرستان

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری سال 95 دانشگاه لرستان

پذیرفته شدگان محترم مقاطع مختلف برای اطلاع از زمان ثبت نام حضوری و غیر حضوری با توجه به مقطع تحصیلی بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

 

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی و دکتری

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

 


۱۳۹۵/۰۶/۰۳ - ۰۰:۰۰
۳۶۲ بازدید