اطلاعیه

وزير علوم: نياز امروز كشور، كار مشترك و ميان رشته اي است

۱۳۹۵/۰۵/۱۱دكتر محمدفرهادي وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در مراسم افتتاح آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز گفت : نياز امروز كشور كار مشترك و ميان رشته اي است .
دكتر فرهادي دراين مراسم به روند توسعه علوم اشاره كرد و گفت : در قرن بيستم شناخت ژنوم انسان مطرح بود و قرن بيست و يكم، علوم شناختي مغز و توانمندي هاي مغزي در اولويت مطالعات علمي قراردارد و كشور ما هم بايد به جد تحقيقات توسعه اي خود را در اين زمينه دنبال كند.
وزير علوم با اظهار خوشحالي از اينكه در دانشگاه هاي ما رشته هاي ميان رشته اي متعددي تدريس مي شود افزود: يك مدل توسعه همگرا هم اين است كه در دانشگاه هاي جامع اين رشته ها در كنار هم قرار بگيرند و كار را پيش ببرند.
وي تأكيد كرد : آنچه اهميت دارد اين است كه محققان در همه رشته هاي مختلف دورهم جمع شوند و لازمه اين كار، تعامل بين دستگاه ها و ايجاد ساز وكار تعاملي است و وزارت علوم نيز در اين عرصه پيشگام است . 


۱۳۹۵/۰۵/۱۱ - ۰۰:۰۰
۳۵۸ بازدید