اطلاعیه

ششمین جلسه کمیسیون هیات امناء دانشگاه لرستان برگزار شد

۱۳۹۵/۰۵/۰۶

 

 

صبح امروز اعضای کمیسیون هیات امناء دانشگاه لرستان در سالن کنفراس سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل جلسه دادند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: صبح امروز با حضور اعضای کمیسیون هیات امناء دانشگاه ششمین جلسه کمیسیون در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه لرستان تشکیل شد. دکتر کسکه معاون مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه حضور یافتند و همراه با سایر اعضاء پیرامون مسائل مطروحه به بحث پرداختند. با توجه به اینکه تصمیمات اخذ شده در کمیسون لازم است به تصویب هیات امناء برسند اطلاع رسانی کاملتر پس از تشکیل جلسه هیات امناء دانشگاه صورت خواهد گرفت.۱۳۹۵/۰۵/۰۶ - ۰۰:۰۰
۳۶۰ بازدید