اطلاعیه

اسامی اولیه پذیرفته شدگان (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد سالتحصیلی 96-95

اسامی اولیه پذیرفته شدگان (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 96-95 اعلام گردید. افراد نامبرده، در صورت انصراف می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25/5/95 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت عدم اعلام انصرف، اسامی در پرتال سازمان سنجش نگاشته شده و به منزله پذیرش اولیه محسوب می گردد و دانشگاه دیگری نمی تواند از طریق بدون آزمون، نامبرده را ثبت نماید. ضمنا  درج این اسامی به منزله پذیرش قطعی نبوده و پذیرش نهایی منوط بر تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.  

            
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
شماره تماس دفتر: 33120341-066


۱۳۹۵/۰۴/۳۰ - ۰۰:۰۰
۳۶۲ بازدید