اطلاعیه

راه اندازی دو مزرعه تحقیقاتی در دانشکده کشاورزی

۱۳۹۵/۰۴/۰۸


دو مزرعه تحقیقاتی هرکدام به مساحت 4000 متر مربع و محصور شده، در دانشکده کشاورزی راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: با تلاش مسئولین دانشگاه دو مزرعه تحقیقاتی هرکدام به مساحت 4000 متر مربع به صورت محصور شده، در دانشکده کشاورزی راه اندازی شد.
ضرورت ایجاد مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی و مزرعه تحقیقات کشاورزی ارگانیک همواره در دانشکده کشاورزی احساس می شد که این مهم با پیگیری مسئولین دانشگاه در قالب دو مزرعه مجزا و محصور شده به سر انجام رسید. این مزارع در پیشبرد تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران هیات علمی دانشکده کشاورزی بسیار موثر می باشند.


۱۳۹۵/۰۴/۰۸ - ۰۰:۰۰
۳۷۶ بازدید