اطلاعیه

اتاق فکر استان لرستان با حضور دکتر بیرانوند نماینده منتخب خرم آباد و دوره چگنی و اعضای هیات رئیسه دانشگاه لرستان تشکیل جلسه دادند.

۱۳۹۵/۰۳/۰۳


به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: صبح امروز و در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی دانشگاه لرستان اعضای اتاق فکر استان لرستان با حضور دکتر بیرانوند نماینده منتخب خرم آباد و دوره چگنی و اعضای هیات رئیسه دانشگاه لرستان تشکیل جلسه دادند.
دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان ضمن تبریک نیمه شعبان و سوم خرداد گفت: همانگونه که استحضار دارید دانشگاه ها محور توسعه هر جامعه پویایی محسوب میشوند و اساتید دانشگاه جزو نخبگان جامعه محسوب میشوند؛ ما دانشگاهیان همین جا دست نیاز و تعامل به سمت شما و سایر منتخبین استان در مجلس شورای اسلامی دراز میکنیم و از شما میخواهیم که از این پتانسیل در جهت شناسایی چالشها و توسعه استان استفاده نمایید.
ایشان افزود: اتاق فکر استان و جمع دانشگاهیان نقش بازویی توانمند را برای اهداف مقدسی که نمایندگان منتخب استان دارند می تواند بر عهده گیرد.
دکتر عزیزی در ادامه گفت: ما در دانشگاه لرستان تلاش میکنیم که به سمت دانشگاه های نسل سوم حرکت کنیم. همانطور که استحضار دارید دانشگاه های نسل سوم دانشگاه هایی کار آفرین میباشند و باید بپذیریم که با خیل عظیمی از فارغ تحصیلان کم مهارت رو به رو هستیم و اگر به این شکل پیش برویم شاید تا چند وقت دیگر خیلی از دانشگاه ها به سمت تعطیلی بروند نبابراین دانشگاه ها باید در جهت کار آفرینی گام بردارند و به سمت دانشگاه های نسل سوم حرکت کنند به تعبیر دیگر دانشگاه ها باید بتوانند علمی را تولید کنند که به فناوری و در نهایت ثروت و اشتغالزایی تبدیل شود و این سایاست کلی است که مد  نظر دانشگاه است و انشاء ا.. که نمایندگان منتخب هم در این راه ما را یاری نمایند.
دکتر بیرانوند نماینده منتخب مردم خرم آباد دوره و چگنی در جمع اعضای اتاق فکر استان و هیات رئیسه  دانشگاه لرستان گفت: اتاق فکر استان لرستان که امروز بنده توفیق پیدا کردم در محضر اساتید خودم حضور داشته باشم متشکل از قهرمانان فکر و اندیشه ای است که قرار است برای بحرانی تحت عنوان بحران اشتغال و اقتصاد در راس سایر مشکلات چاره اندیشی کند. امروز عمده ترین مشکل مردم مسئله اشتغال و اقتصاد است.

بیرانوند افزود : در نشست مشترک دولت و مجلس شعار برجسته رونق اقتصادی بوده است و دولت در راستای تداوم باید برنامه های اقتصادی را سامان دهد .
ایشان در ادامه گفت: گرچه در چند طرح دولت های قبلی لرستان پیش قدم شد و نتیجه نا مطلوب بود اما در این طرح با همت مدیران و مردم طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی اتفاقی نادر را در این استان رقم خواهد زد
دکتر هاشمی رئیس اتاق فکر استان لرستان ضمن معرفی اتاق فکر گزارش مختصری از کارهای صورت گرفته در این اتاق فکر را ارائه نمودند ایشان همچنین پیشنهاداتی را در راستای تعامل و استفاده از خروجی اتاق فکر در جهت پیشبرد اهداف توسعه استان ارائه نمود.

.


۱۳۹۵/۰۳/۰۳ - ۰۰:۰۰
۳۵۷ بازدید