اطلاعیه

آگهی مناقصه عمومی عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه لرستان

آگهي مناقصه  عمومي شماره 1-95
(يك مرحله اي )

دانشگاه لرستان  در نظر دارد  عمليات  تعمير و نگهداري   تاسيسات  خود  را از طريق  مناقصه عمومي   يك مرحله اي  به پيمانكار  واجد شرايط كه تجربه  كافي  در اين زمينه  دارند به شرح  زير واگذار  نمايد:
1-آدرس مناقصه گزار : خرم آباد- كيلومتر5 جاده خرم آباد  بروجرد – دانشگاه  لرستان
2-شماره تلفن  دانشگاه و نمابر  دبيرخانه  كميسيون معاملات : 06633120110
3-موضوع مناقصه :  عمليات تعمير و نگهداري  تاسيسات مكانيكي   و برقي دانشگاه شامل تاسيسات   گرمايشي  ، برودتي ، آبرساني ،فاضلاب  ،آب فضاي سبز ، تاسيسات برقي  و تعميرات جزيي  تاسيسات زيربنايي و تلفن
4- زمان دريافت اسناد مناقصه گزار : از روز چهارشنبه مورخ 8/2/95 لغایت روز چهارشنبه مورخ 15/2/95
5-آدرس محل دريافت اسناد :  سايت مركزي  دانشگاه – كيلومتر  5 جاده خرم آباد  بروجرد – ساختمان مركزي – دبيرخانه   كميسيون   معاملات  دانشگاه لرستان – تلفن  06633120110
6-آدرس محل تحويل اسناد مناقصه : دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه لرستان – تلفن  06633120110
7-مهلت  تحويل اسناد   مناقصه : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 19/2/95
8-زمان بازگشايي پاكات : روز دوشنبه  مورخ 20/2/95 ساعت 10صبح
9-مکان بازگشایی پاکات : دفتر معاونت پشتيباني و توسعه  دانشگاه
10- مبلغ و نوع  تضمين  شركت در مناقصه : چك تضمين   شده بانكي  يا ضمانتنامه بانكي معتبر   به مبلغ      000/000/300 ريال به نام  دانشگاه  لرستان
11-دانشگاه لرستان  در رد يا قبول  هريك از پيشنهادها مختار است.     
12-مناقصه در يك مرحله   برگزار مي شود.
13-ذكر شماره  مناقصه روي پاكت  الزامي است .
14-  حضور نمايندگان   شركت ها  با معرفي   نامه كتبي معتبر و مهر شرکت در بازگشايي  پاكت  قيمت (ج) بلامانع مي باشد.
15-اسناد مناقصه  دانشگاه  به نشاني  LU.AC.IR  قابل دريافت  مي باشد.
16- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.    
جهت دریافت اسناد مناقصه فایل زیر را دانلود نمایید


۱۳۹۵/۰۲/۱۴ - ۰۰:۰۰
۳۸۰ بازدید