به اطلاع دانشجویان ورودی سالهای 1393 و 1394 شاغل در پردیس دانشگاه لرستان می رساند در اسرع وقت نسبت به تحویل فرم تعهد نامه محضری خود به امورآموزشی دانشگاه(آقای عباسی) اقدام نمایند در غیر اینصورت از ثبت نام و انتخاب واحد آنها در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ممانعت بعمل خواهد آمد.
جهت دریافت فرم تعهد نامه محضری پردیس ، به صفحه اینترنتی دانشگاه قسمت پردیس دانشگاهی ، لینک فرم ها مراجعه نموده ، سپس فایل مورد نظر را دانلود و با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اقدام نمایید.
                                                                                                      

                                                                                                                                             با تشکر پردیس دانشگاهی دانشگاه لرستان


۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - ۰۰:۰۰
۴۱۶ بازدید