اطلاعیه

تشکیل اولین جلسه کارگروه بهداشت و سلامت اتاق فکر استان در دانشگاه لرستان

۱۳۹۴/۱۱/۱۴


اولین جلسه کارگروه بهداشت و سلامت اتاق فکر استان لرستان امروز 13 آبان 94 در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی دانشگاه لرستان تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان : در این جلسه ابتدا دکتر هاشمی رئیس اتاق فکر استان به تشریح اهداف این اتاق به عنوان الگویی برای تعامل دولت، جامعه و دانشگاه پرداخت و اظهار امیدواری نمود که خروجی این جلسات منجر به اخذ تصمیمات کارشناسی شده و توام با عقلانیت در همه سطوح مدیریتی جامعه گردد.
دکتر هاشمی گفت اعضاء کارگروه بر اهمیت اتاق فکر به عنوان یک فرصت تاکید کردند و اظهار امیدواری نمودند که تصمیمات این اتاق در عمل نیز اجرایی شده و مورد استفاده مسئولین مربوطه قرار گیرد.
ایشان افزودند حاضرین جلسه بر اینکه در اکثر حوزه های بهداشت و سلامت استان از جمله در حوزه های آموزش و مدیریت مشکل داریم تاکید داشتند و خواستار آن شدند که در هر جلسه یکی از معضلات استان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. در این جلسه دکتر فلاحی رئیس دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مدیر کارگروه بهداشت و سلامت و دکتر شمس عضو هیات علمی دانشگاه لرستان به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.
این جلسه با حضور دکتر فلاحی رئیس دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مدیران و خبرگان دانشگاهی تشکیل شد.

۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - ۰۰:۰۰
۴۱۶ بازدید