ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی >  ارتباط با ما 





آدرس دانشــگاه

استان لرستان - شهرستان خرم آباد - كيلومتر 5 جاده تهران - سازمان مركزي دانشگاه لرستان - كدپستي 44316-68151 - صندوق پستي 465





پیش شماره خرم آباد:066

 

 

 

نام واحد

مستقیم

داخلی

حوزه ریاست و روابط عمومی

فکس دفتر ریاست

33120104

 

دفترریاست

33120100- 33120062

1105

دفترریاست

33120622

1107- 1103

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

33120401

1119

روابط عمومی

33120101

1244

گروه همکاری های علمی بین المللی

33120067

 

مدیریت هسته گزینش

33120616

1259-1260-1261

مدیردفتر حقوقی

33120108

1211

اداره امور قراردادها و رسیدگی به شکایات

-

1210

اداره امور حقوقی

-

1212

دبیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

33120737

1219

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  استانی

33120332

1218

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه لرستان

33120332

1220

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

33120117

1512

دفتر هماهنگی مراکز اقماری

-

1292

آبدارخانه حوزه ریاست

-

1288

حراست دانشگاه

مدیر حراست

33120093

1221

معاون حراست

 

1208

اداره حفاظت فیزیکی و پرسنلی

33120094

1311

اداره حفاظت اسناد و مدارک

 

1304

مرکز بی سیم

33120402

1405

نهاد رهبری

دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه لرستان

33120071

1271

مدیر اجرایی نهاد دانشگاه لرستان

33120107

1268

معاون نهاد و دفتر نهاد واحد خواهران دانشگاه

33120068

 

دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان

33120588- 33120589 فکس

 

دفتر هم اندیشی اساتید

-

1269

معاونت پشتیبانی و توسعه

دفتر معاون پشتیبانی

33120090

1115

مدیر امور اداری

33120084

1227

معاون امور اداری

33120340

1277

کارگزینی هیات علمی

33120339

1283

کارگزینی کارکنان

33120110

1279

مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

33120091

 

معاون بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

-

1247

گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

-

1251

گروه تحول اداری

-

1250

مدیر امور مالی

33120348

1232

مسئول دفتر مدیر امور مالی

-

1230

تلفن گویای امور مالی

33120098

-

اداره دریافت و پرداخت

-

1427-1226

اعتبارات

-

1235

صدور چک

-

1233

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

-

1241

حسابداری تدارکات

-

1228

بایگانی امور مالی

-

1242

اداره رسیدگی به اسناد

-

1228

دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اداری

33120342

 

اداره استخدام انتصابات و ترفیعات

-

1280

کاربر رایانه

 

1282

دبیرخانه مرکزی

33120325

1239

رئیس اداره تدارکات

33120089

 

کارپردازی

33120326

1265

کارپردازی

33120470

1264

مسئول تاسیسات

33120004

1401

تکنسین های تاسیسات

 

1404

انبار مرکزی

33120337

 

رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

33120587

1296

کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

33120087

1210

بسیج اساتید

33120581

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دفتر معاون فرهنگی

33120349

1213

مدیریت امور فرهنگی

33120113

 

بسیج دانشجویی واحد برادران

33120116

 

بسیج دانشجویی واحد خواهران

33120115

 

انجمن اسلامی دانشجویان

33120346

 

معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

33120092 - 33120085  نمابر

1123

دفتر معاون پژوهش و فناوری

  33120092 - 33120085  نمابر

1121

مدیر امور پژوهشی و فناوری

 

1216

معاون مدیر پژوهشی و فناوری

 

1216

کتابخانه مرکزی

33120661

 

چاپ و نشر

33120064

1207

اداره خدمات پژهشی

33120065

1205

مدیریت ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120058

1290

معاون ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120066

 

رئیس گروه پژوهش های کاربردی

33120066

1297

رئیس گروه ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120066

1297

مدیر فناوری

33120119

 

آزمایشگاه مرکزی

33120665

 

معاونت دانشجویی

دفتر معاونت دانشجویی

33120086

1111

مدیر امور دانشجویی

33120114

 

حسابداری دانشجویی

33120331

1285

دبیرخانه کمیته انضباطی

33120331

1236

دبیرخانه کمیسیون موارد خاص

33120331

1236

امور خوابگاهها

33120344

 

رئیس اداره تغذیه

33120083

 

خوابگاه زینب(س)

33120070

 

تربیت بدنی

33249271

 

مرکز بهداشت

33120409

 

ستاد رفاهی دانشگاه

 33120600

 

دندانپزشکی

33120123

 

صندوق رفاه دانشجویان

33120096

1276

سلف سرویس

33120336

 

دبیرخانه خوابگاه های خودگردان

33120736

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33120088

1203

کارشناسان معاونت آموزشی

-

1204

گروه امور استعدادهای درخشان

33120341

1273

مدیریت تحصیلات تکمیلی

-

1246

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

33120111

1245

دبیرخانه هیات ممیزه

33120335

1262

رئیس هیات اجرایی جذب هیات علمی

33120095

1224

کارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی

33120095

1223

کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی

33120095

1222

مدیر امور آموزشی

33120060

 

معاون امور آموزشی

33120400

 

کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام مشمولات + مهمانی و نقل و انتقال

33120607

 

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام مشمولات + مهمانی و نقل و انتقال

33120603

 

اداره دانش آموختگان (صدور دانشنامه - تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات)

33120601

 

کارشناسان اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشی و صدور گواهینامه موقت)

33120061

 

رئیس اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت)

33120602

 

واحد بایگانی

33120586

 

واحد رایانه

33120347

 

دفتر مدیر امور آموزشی و دبیرخانه آموزش کل

33120059

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دفتر رئیس دانشکده

33120002-33120003

1403

معاون آموزشی دانشکده

33120328

 

امور عمومی دانشکده

33120003

1402

معاون پژوهشی

33120647

1409

گروه تربیت بدنی

 

1407

گروه روانشناسی

 

1426

گروه علوم جغرافیا

 

1419

آموزش دانشکده

33120069

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

1406

گروه معارف اسلامی

33120103

1429

گروه زبان وادبیات انگلیسی

 

1414

گروه باستان شناسی

 

1418

گروه حقوق

 

1423

گروه علوم سیاسی

 

1421

گروه تاریخ

 

1420

گروه علوم تربیتی

 

1417

گروه ادبیات عرب

 

1427

دانشکده فنی و مهندسی

دفتر رئیس دانشکده

33120005

1501

معاونت آموزشی

33120738

 

معاونت پژوهشی

 

1505

آموزش دانشکده

33120327

1511

گروه عمران

 

1503

تحصیلات تکمیلی

 

1502

گروه برق

 

1504

گروه معدن

 

1509

گروه کامپیوتر

 

1506

گروه شهرسازسی

 

1507

گروه مکانیک

 

1508

امور عمومی دانشکده

 

1510

دانشکده علوم اقتصاد و اداری

رئیس دانشکده

33120112

 

دفتر رئیس دانشکده

33120102

 

 

 

 

اداره آموزش

33120099

1416

کارشناسان آموزش

 

1415

گروه اقتصاد و مدیریت

 

1413

امور عمومی اقتصاد

33120333

1425

دانشکده علوم پایه

ریاست دانشکده

33120612-33120611

 

معاون پژوهشی و فناوری

 

104

معاون آموزشی دانشکده

 

103

کارشناس آموزش دانشکده

 

131

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه شیمی

 

105

کارشناس گروه شیمی

 

106

مدیر گروه شیمی

 

140

تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

203

آموزش دانشکده

 

109

گروه ریاضی

 

118

مدیر گروه ریاضی

 

119

گروه آمار

 

121

دبیرخانه دانشکده

 

124

گروه زیست شناسی

 

137

آزمایشگاه

 

108

آقای الماسیان

 

202

دکتر علی بهاری

 

313

      دکترمهرداد دادستانی و دکتر فریدون چوبدار

 

316

دکتر عبدالله یاری ودکتر محسن عادلی

 

319

دکتر فرحمن حکیم پور وعباس دادخواه

 

321

دکتر شاملویی ودکتر سوری

 

323

مدیر امور عمومی دانشکده

33120609

110

کارپردازی دانشکده

 

111

آبدارخانه

 

112

آقای محمدی

 

113

خانم مددکار

 

114

سایت دانشکده

 

115

آزمایشگاه زمین شناسی زیرزمین

 

116

FTIRآزمایشگاه

 

117

گروه آمار و علوم کامپیوتر

 

121

گروه فیزیک

 

123

مدیر گروه فیزیک

 

122

گروه زمین شناسی

 

125

مدیر گروه زمین شناسی

 

222

آزمایشگاه خانم امینی

 

280

آزمایشگاه محاسباتی گروه فیزیک

 

341

کارشناس پژوهش

 

102

آزمایشگاه مرکزی

 

152

دکتر نادر اسدیان فیلی

 

315

دکتر رضاسپه وند

 

317

دکتر علی کاکانژادی و دکترعابدین زبردستی

 

318

دکتر رضا صادقی سرابی ودکتر سیف الله بهرامی کیا

 

322

دکتر بیرانوند ودکتر یاراحمدی

 

324

دکتر نظری و دکترعبدالرضا مصلایی

 

325

دکتر رضا زارعی ودکتر ایرج مغفوری

 

326

دکتر احمد احمدی ودکتر زهرا طهماسبی

 

329

دکترفریده آذربانی ودکتر ناهید سرلک

 

331

دکترساریخانی و دکتر فرهپور ودکترقاسمی دهنوی

 

333

دکترامین صالحی ودکتر همایون بهرامی ودکتر محمد رضا امامی

 

335

دکتر سید پیمان هاشمی ودکتر علیرضا غیاثوند

 

338

دکتر مجتبی قاسمی ودکترعلی بارانی

 

340

دکتر امیرقاسم غضنفری ودکتربهمن غضنفری

 

342

دکتر علی ثامری ودکتر سید مرتضی میرافضل

 

314

معاون اداری ومالی دانشکده علوم

 

104

دکتر پور سعید ودکترمریم مدکار

 

326

دکتر فرانک هادی و دکترکیانا شاهزمانی

 

328

دکتر بهروز رضایی ودکترکمال علیزاده

 

330

دکتر مریم نصر اصفهانی ودکتر زینب رشیدیان

 

332

دکتر زینب بیگلری و دکتر صبا موسیوند

 

334

دکتر سعید فرهادی ودکتریعغوب منصور پناه

 

337

دکتر ابراهیم مهدی پور ودکتربابک سمیعی

 

339

دکترناصرعباسی ودکترمحمدچایچی

 

341

دکترامیر اکباتانی

 

343

         آزمایشگاه محاسباتی

 

341

دانشکده دامپزشکی

دفتر رئیس دانشکده

33120109

1601

رئیس دانشکده

33120109

1602

آموزش دانشکده

33120606

 

معاون آموزشی دانشکده

33120605

1615

بیمارستان دامپزشکی

33120649

 

امور عمومی دانشکده

33120330

1624

گروه آموزشی پاتوبیولوژی

33120604

 

گروه آموزشی علوم درمانگاهی

33120646

 

گروه آموزشی علوم پایه دامپزشکی

33120644

 

آزمایشگاه میکروب شناسی

33120613

 

آزمایشگاه انگل شناسی

33120624

1611

آزمایشگاه ویروس شناسی

 

1610

آزمایشگاه بیوشیمی

 

1612

آزمایشگاه بافت شناسی

 

1613

آزمایشگاه فیزیولوژی

 

1623

آزمایشگاه بهداشت

 

1620

دبیرخانه

 

1624

سایت رایانه

 

1621

نگهبانی

 

1614

دکتر محمد حسین قارونی

 

1604

دکتر محسن عباسی

 

1605

دکتر حسن نوروزیان

 

1606

دکتر قاسم فرجانی کیش - دکتر رائی

 

1607

دکتر امید دزفولیان

 

1608

دکتر احسان رشیدیان

 

1609

دکتر حسن نایب زاده

 

1616

دکتر علیرضا راکی - دکتر مسعود علیرضایی

 

1617

دکتر مجید طاعتی

 

1618

دکتر نعمت شمس

 

1619

دکتر حمید رضا شکرانی

 

1622

دانشکده کشاورزی

دفتر ریس دانشکده

33431917

209-207

فکس دفتر ریاست

33400289

 

معاون آموزشی دانشکده

33431914

222

معاون آموزشی دانشکده

33400192

222

تلفن خانه دانشکده

33430160

33431913

33430161

33400191

33400012

33431916

مسئول آموزش

 

206

گروه علوم خاک

 

249

گروه علوم دامی

 

217

گروه منابع طبیعی

 

208

گروه آب

 

225

گروه زراعت

 

201

گروه تولیدات گیاهی

 

248

آزمایشگاه جنگل

 

260

آزمایشگاه خاک شناسی

 

240

آزمایشگاه زراعت

 

231

آزمایشگاه قارچ شناسی

 

255

آزمایشگاه حشره شناسی

 

261

سمعی بصری گروه گیاه پزشکی

 

205

اتوماسیون دانشکده

 

291-287

دبیرخانه دانشکده

 

250

آبدار خانه دانشکده

 

209

نقلیه دانشکده

 

227

سایت رایانه دانشکده

 

216

کتابخانه دانشکده

 

232

کارگاه دانشکده

 

234

بسیج دانشجویی برادران

 

239

بسیج دانشجویی خواهران

 

252

جمعدار اموال دانشکده

 

249

شورای صنفی دانشکده

 

247

دفتر نهاد رهبری دانشکده

 

235

خدمات آموزشی دانشکده

 

251

امور عمومی دانشکده

 

202

انتشارات دانشکده

 

286

سلف سرویس برادران

33120162

257

نگهبانی خوابگاه خواهران

 

266

نگهبانی درب ورودی دانشکده

 

280

دامپزشکی دانشکده

 

281

خانه فرهنگ دانشکده

33431951

259

تاسیسات دانشکده

 

288-293

سرپرستی خوابگاه

3340193-33431918-33400195

278

سالن ورزشی خواهران

 

296

گاوداری

33121951

300

تاسیسات خوابگاه

 

267

نگهبانی اداری دانشکده

 

237

انبار دانشکده

 

243

سایر

شرکت تعاونی مصرف کارکنان

33120067

 

بانک تجارت

4 - 33120582

 

آژانس تاکسیرانی

33120666

 

 

 

 

 

 

 

 



   دانلود : 13980231.docx           حجم فایل 34 KB
اطلاعات تماس
لرستان، خرم آباد
کیلومتر 5 جاده خرم آباد تهران - سازمان مرکزی دانشگاه لرستان
06633120106-06633120097
06633120106-06633120097
info@lu.ac.ir
آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید این صفحه: 93312
  • بازدید امروز: 4659
  • کل بازدید: 10750105
  • بازدید کنندگان آنلاین: 10
  • زمان بازدید: 0/4063