اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم معصومه شفیعی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل اجتناب متضاد فراگیر : مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این مدل و درمان شناختی - رفتاری متمرکز بر هیجان بر علائم اضطراب ، شدت هیجان و کنترل عاطفی زنان مبتلا به اختل..

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم معصومه شفیعی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل اجتناب متضاد فراگیر : مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این مدل و درمان شناختی - رفتاری متمرکز بر هیجان بر علائم اضطراب ، شدت هیجان و کنترل عاطفی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر" با راهنمایی دکتر فاطمه رضایی و مشاوره دکتر مسعود صادقی در مورخ 1400/11/20 ساعت 9 در محل سالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۰:۰۰
۱۷۱ بازدید