اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم لیلا حیدریانی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "تدوین مدل سبک زندگی تحصیلی ، دلزدگی ، ثبات قدم و امید تحصیلی دانش آموزان ابتدایی "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری خانم لیلا حیدریانی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان "تدوین مدل سبک زندگی تحصیلی ، دلزدگی ، ثبات قدم و امید تحصیلی دانش آموزان ابتدایی " با راهنمایی دکتر عزت اله قدمپور و مشاوره دکتر محمد عباسی در مورخ 1400/11/25ساعت 9 در محل سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۰:۰۰
۱۹۹ بازدید