اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای محمد شفیعی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل کمال گرایی و بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر این مدل بر روابط بین فردی ، عزت نفس و بهزیستی روانی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان مقطع متوسطه دوم استان لرستان"

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای محمد شفیعی دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " تدوین مدل کمال گرایی و بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر این مدل بر روابط بین فردی ، عزت نفس و بهزیستی روانی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان مقطع متوسطه دوم استان لرستان" با راهنمایی دکتر محمد عباسی و مشاوره دکتر عزت اله قدمپور در مورخ 1400/11/20 ساعت 11 در محل سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۰:۰۰
۱۴۶ بازدید