اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای مجتبی واحدیان دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " اثربخشی آموزش تکنیک های عصبی شناختی ، فرا شناختی ، فرهنگی - اجتماعی بر یادگیری و یادآوری واژگان زبان انگلیسی در یادگیرندگان زبان دوم "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای مجتبی واحدیان دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " اثربخشی آموزش تکنیک های عصبی شناختی ، فرا شناختی ، فرهنگی - اجتماعی بر یادگیری و یادآوری واژگان زبان انگلیسی در یادگیرندگان زبان دوم "با راهنمایی دکتر حسنعلی ویسکرمی و مشاوره دکتر فضل اله میر دریکوند در مورخ 1400/11/27ساعت 10 در محل سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۰:۰۰
۱۵۶ بازدید