اخبار

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای سیاوش امرایی دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " روند دگرگونی شعائر مذهبی و نقوش سکه های ایرانی از صفوی تا پایان قاجار "

جلسه بررسی پایان نامه دکتری آقای سیاوش امرایی دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " روند دگرگونی شعائر مذهبی و نقوش سکه های ایرانی از صفوی تا پایان قاجار " با راهنمایی دکتر جهانبخش ثواقب و مشاوره دکتر سهم الدین خزایی و دکتر شهاب شهیدانی در مورخ 1400/11/24 ساعت 10 در محل سالن دفاع دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۰:۰۰
۶۸۳ بازدید